ÚNK az ifjúságügyért

EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve

 

A projekt átfogó célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése. Kiemelt fontosságú az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – családok, helyi közösségek, kortárs csoportok – fejlesztése, illetve az ifjúsági korosztály mindennapi életében érintett szakemberek és együttműködő partnerek bevonása, elkötelezése.

A program részcéljai:

  • Az ifjúsági munka és az önkéntesség összehangolása, amelyben kiemelt cél az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű célcsoportok számára
  • Hatékony szakpolitika és ifjúsági támogatási rendszer kialakítása
  • Az ifjúsági közösségi szerepvállalás erősítése
  • Az aktív állampolgárság, az önkéntesség népszerűsítése
  • A fiatalok képességeinek kibontakoztatása révén az ifjúság társadalmi részvételének növeléséhez

 

A projekt elsődleges célcsoportját a 12-25 év közötti fiatalok adják, a másodlagos célcsoport pedig az ifjúsági ágazathoz és az önkéntes szakterülethez kapcsolódó ágazati szereplők, szervezetek és szakemberek.

A projekt elvárásai szerint 20 helyszínen nyitottuk meg Közösségi Tereinket, melyek 80-600 nm közötti területeken biztosítanak helyet a fiataloknak ötleteik megvalósításához.

A megyeszékhelyeken illetve fővárosi szinten létrejövő ifjúsági célú közösségi helyszínek létrejöttének egyik célja, hogy a fiatalok helyi véleményformálásának, közéletbe való belépésének terepet biztosítson. Fontos e mellett az is, hogy itt a fiatalok rátaláljanak a hangjukra, saját ötleteikből programok, közösségi kezdeményezések, akciók jöjjenek létre, amelyekhez szakembereink mentori támogatást nyújtanak.

Közösségi Tereink kapcsán célunk, hogy a programban létrejövő közösségi színtér egy szabad alkotási folyamat, egy vagy több közösség tényleges igényeire alapozott funkció és szolgáltatási portfólió létrejöttével teremtse meg a saját életét, alapítsa meg létjogosultságát, jövőjét a településen.

A Közösségi Terek nyitva tartása az igénybevevők véleménye alapján kerül kialakításra. A nyitva tartásnak van egy fix, állandó része, hogy az elérést és az információhoz jutást előre megismert keretek és elérhetőség mellett biztosítani tudja, de a tér élővé válásával a nyitva tartás a programok és a látogatottság alakulásával kiegészül. A Közösségi Tereket egész nap az érdeklődők rendelkezésére kívánjuk bocsátani, az önkéntesek, és a helyben létrejött közösségek aktív részvételére és bevonódására is számítunk a logisztikai tennivalók megvalósításakor.

A Közösségi Terek találkozó és szabadidő eltöltési helyként s közben ötlet és önmegvalósítási központként funkcionálnak. Befogadunk kulturális, kreatív és önkéntes programokat, várunk csoportokat, informális közösségeket és magunk is szervezünk a fiatalok igényeire reagálva motivációs és fejlesztő rendezvényeket.

A szakmai programok mellett figyelmet fordítunk a szabadidős hasznos eltöltéséi lehetőségeinek megteremtésére, ezért közösségi tereinkben sporteszközök, társasjátékok, s csalogató környezet várja a fiatalokat. A közösségi terek felszereltsége és programjai által lehetővé válik legalább 100.000 fiatal elérése és többezer önkéntes közvetítése a következő években.

A másodlagos célcsoport elérésével és támogatásáva az ifjúságszakmai koordinátorok foglalkoznak.

Feladatuk az ágazati és ágazatközi területeken az ifjúsági korosztállyal kapcsolatban álló szakemberek (nonprofit, intézményi vagy kormányzati területeken dolgozó szereplők) közötti elérések megteremtése, együttműködések koordinációja, kezdeményezések támogatása, a programok és eredmények népszerűsítése, széleskörűen elérhetővé tétele.

Szolgáltatások ifjúságszakmai és önkéntes területeken:

- együttműködések generálása, ösztönzése, partnerkeresés, jó gyakorlatok megosztása

- információszolgáltatás, tanácsadás, EFOP projektek mentorálása

- igényfelmérések megvalósítása, kutatási eredmények megosztása, ifjúságpolitikai területen a vélemények többirányú becsatornázása

- települési ifjúsági munka támogatása

- kormányzati, egyházi, nonprofit és gazdasági szektor kooperációjának elősegítése

- kompetenciafejlesztés (képzési igények felmérése, képzések megvalósítása)

- ifjúságszakmai portálon megyei információk megosztása

- társadalmi szemléletformáló kampányok szervezése

- munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató programok megvalósítása (csoportos tanácsadás, tájékozódást segítő látogatások szervezése)

Elérhetőségeink: http://www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek