Egy finnországi ifjúsági szolgálat működése- Kovács Anna beszámolója szakmai útjáról

Az alábbiakban kollégánk beszámolója olvasható szakmai útjáról, amelyen Erasmus + program keretében vett részt Finnországban.

Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja, amely hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex programban. Bővebben az alábbi linken lehet olvasni róla:
 
 

Az Erasmus+ szakmai gyakorlati programja keretében két hónapot tölthettem a finnországi Janakkala község ifjúsági szolgáltatásait tanulmányozásával.

  • 17 ezer lakosával egy meglehetősen kicsinek számító finnországi község, 100 kilométerre található a fővárostól, Helsinkitől. A község összesen 28 kisebb-nagyobb települést, lakott területet (pl. tanyát) tömörít. Két nagyobb központ emelkedik ki: a 7000 fős Turenki és a közel 4000 fős Tervakoski. A többi településen ennél jóval kevesebben élnek.

Turenkiben működik az önkormányzat, amely az ifjúsági szolgáltatásokat is biztosítja Janakkala község egész területén.

 

Működési lehetőség, mozgástér

A következőkben bemutatom az ifjúsági szolgáltatások működésének rendszerét, amelyet saját tapasztalataimon keresztül, illetve az ifjúsági szolgáltat vezetőjének tájékoztatása alapján ismerhettem meg két hónapos tanulmányi utam alatt.

A finn ifjúsági törvény (72/2006) tág lehetőséget enged az ifjúsági feladatok ellátására, a törvény megfogalmazásában a lokális közigazgatási egységek, maguk a fiatalok és fiatalokkal foglalkozó szerveztek és más szervezetek „multi-professzionális” együttműködésének keretében valósul meg az ifjúsági munka.

A gyakorlatban legtöbb példát a helyi önkormányzat vagy az egyházat helyben képviselő gyülekezet, amely megvalósítja az ifjúsági szolágáltatásokat. Nonprofit szervezetek ilyen szerepben főleg csak nagyvárosokban vannak.

Janakkalában az ifjúsági szolgáltatásokat a helyi önkormányzat biztosítja, állami költségvetésből. 2016-ban 350.000 euróval, 2017-ben 450.000 euróval gazdálkodik a janakkalai önkormányzat ifjúsági osztálya. A költségvetés megemelésének az az oka, hogy 2017-ben új elemként egy közösségi ház felújítása és ott ifjúsági média programot valósítanak meg[1].

 

Mit és hogyan?

A Janakkalai Ifjúsági Szolgálatszervezi a helyi fiatalok szabadidő-eltöltését. Itt is érvényesül a finn ifjúsági törvényben foglaltak: széleskörű együttműködésben a helyi egyházzal és más szereplőkkel. Az ifjúsági szolgálta két ifjúsági klubot üzemeltet, a község két központjában, Turenkiben és Tervakoskiban, ebből a tervakoski-i klub a helyi iskolában van. Szoros tehát az együttműködés az iskolával és nagyobb létszámot megmozgató eseményeken pedig a helyi gyülekezet ifjúsági munkásait hívják segítségül.

Az ifjúsági klubok elhelyezkedésük miatt eltérő célközönséget vonzanak be, amely különbségről lelkese érdeklődéssel számolnak be maguk az ifjúsági munkások is. Más problémákkal, kérdésekkel, érdeklődéssel érkeznek a két ifjúsági klubba a fiatalok.

Az ifjúsági klubok állandó szolgáltatásként szabadidős aktivitásokat ajánlanak (pl: társasjátékok, billiárd, ping-pong, kézműves foglalkozások), de a legfontosabbnak a fiatalokkal való beszélgetést tekintik, ami számukra megtartó, védett helyen való benntartó erőt jelent az utcán való csavargás helyett. Ahogyan az ifjúsági szolgálat vezetője kiemeli: a hozzájuk betérő fiatalok közül sokan nem rendelkeznek megbízható kapcsolatokkal felnőttekkel, olyanokkal, akik meghallgatják gondolataikat, problémáikat.

Emellett állandó feladatként látják el az iskolai lemorzsolódást megelőző tevékenységüket, a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében és a helyi fiatalok társadalmi részvételét támogató diák-választásokat koordinálják és mentorálják. A fiatalok által választott képviselők a helyi döntéshozókkal és országos döntéshozókkal is felveszik a kapcsolatot. Feladatuk a fiatalok érdekeinek képviselete az őket érintő kérdésekben. Hogy ezek mik, azt a fiatalok közösen beszélik meg és viszik tovább „felsőbb körök” felé. Az iskolai lemorzsolódást egy arra speciálisan kiképzett ifjúsági munkás látja el, az iskolából kimaradó vagy nagyobb nehézségekkel küzdő fiatalokkal való egyéni beszélgetés a területe.

A Janakkalai Ifjúsági Szolgálat részt vesz az Európai Ifjúsági Szolgálatban már 4. éve: Minden évben két önkéntest fogadnak.

 

Minőség és mennyiség

Az ifjúsági klubokat évente 300-400 fiatal látogatja, az iskolai lemorzsolódást megelőző programjukba évente 80-100 fiatal kerül be (ez utóbbi kört tehát egy személy látja el).

A nyári iskolai szünetekben táborokat szerveznek, egy az ifjúsági szolgálat tulajdonában lévő táborhelyen, Mallinkainen-ben (ami gyakorlatilag egy üdülő övezet, néhány tanyával). A táborok különböző fókusszal valósulnak meg, pl. kultúra (dráma és kézművesség), sport vagy természet. A nyári táborok alkalmával évente 150 fiatalt érnek el.
 

Az ifjúsági munkások hetente bejárnak az iskolákba is, hogy megszólítsák a fiatalokat, és hogy minél szorosabban együtt tudjanak működni a tanárokkal. Ezen alkalmakkal évente 600-800 fiatalt érnek el. Az iskolákkal való együttműködésre jó példák az iskolai csapatépítő napok, amelyeket év elején szintén Mallinkainen táborhelyen rendeznek az új hetedik osztályosoknak és új osztályfőnökeiknek, annak érdekében, hogy a tanévet már összeszokott csapatként kezdhessék el. A finnországi gyerekek 7. osztályos korukban kerülnek át nagyobb iskolákba, így zömmel új társaságba is.

Az ifjúsági szolgálat ezen feladatok nagy részét 4 állandó alkalmazottal, négy ifjúsági munkással látja el. A nagyobb rendezvényekre (nyári tábor, csapatépítők), a helyi gyülekezet ifjúsági munkásait hívják segítségül, valamint az évente fogadott két EVS önkéntes fő feladata is ezen programok támogatása.

 

A Janakkali Ifjúsági Szolgálat vezetője hangsúlyozza: nyitottak mindenfajta együttműködésre az ifjúsági munka területén. Ennek keretében több európai ország ifjúsági szervezetével van együttműködésük és hallgatókat is szívesen fogadnak.

 

[1] A kiegészítő költségvetést egyébként az önkormányzat tartós munkanélkülieket segítő programjából csoportosítanak át, amely az állami-önkormányzati költségvetés mellett saját bevétellel is rendelkezik a programban résztvevők által előállított és értékesített kézműves termékek és faipari munkákból (pl. bútorkészítés és felújítás), valamint a községben fizetett szolgáltatásként nyújtott ház körüli szerelési munkákból és autószerelésből.