Megjelent a Magyar Ifjúság 2016-os kutatás gyorsjelentése!

Honlapunkon elérhető a Magyar Ifjúság 2016-os kutatásról készült gyorsjelentés. A jelentésben a kutatás legfontosabb eredményeit foglaltuk össze törekedve a közérthetőségre és a megfelelő vizuális megjelenítésre. Az összefoglaló a családalapítás, valamint a gyermekvállalás alapvető mutatóinak és motivációinak bemutatásával, emellett a fiatalok oktatási helyzetének és továbbtanulási terveinek tanulmányozásával indul. A munkaerő-piaci pozícióhoz kapcsolódóan kitér a munkavállalási potenciál elemzésére, foglalkozik a külföldi munkavállalással és a jövőtervekkel. Bemutatásra kerülnek a fiatalok szabadidős terei és tevékenységei, a kultúrafogyasztással, valamint az internet-hozzáféréssel és -használattal kapcsolatos szokásaik. Az ifjúság életmódját a sportolási szokásokon, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kábítószer-használat mentén érinti. A politikai attitűdök blokkban a korosztály identitásával és ideológiai meghatározottságával foglalkozik, majd a gyorsjelentés a fiatalok legnagyobb problémájának bemutatásával zárul. Az összefoglaló, műfajából adódóan, alapvető leíró statisztikai eredményeket közöl, a mélyebb elemzések a későbbiek során elkészülő tanulmánykötetben jelennek meg. A gyorsjelentés itt érhető el, tanulmányozását ajánljuk minden kedves érdeklődőnek és szakértő szemnek.