Magyar Ifjúsági Konferencia

Magyar Ifjúsági Konferencia alapítása és működése: A Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (MIK) a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztető fóruma, amely a Magyar Kormány kezdeményezésére Budapesten, 1999. november 27-én széleskörű magyarországi és határon túli magyar szervezeti részvétellel lett életre hívva. A MIK stratégiai célja a magyar ifjúság bevonása az össznemzeti ifjúságpolitika alakításába. Ennek révén elősegíthető a Magyarország határain túl élő magyar ifjúsági közösségek magyarországi erkölcsi, anyagi, szakmapolitikai és diplomáciai támogatása is. További célkitűzésként szerepel a hazai és külhoni ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd, és szakmai fejlesztő találkozások koordinálása, határokon átnyúló programok és rendezvények elősegítése. A közös munka célja, hogy minél több magyar fiatal számára nyíljon lehetőség a szervezetek által megvalósuló programokon, rendezvényeken való részvételre. A MIK a kölcsönös kapcsolatápolást, valamint anyanyelvünk és hagyományaink megőrzése mellett a szülőföldön maradást is szolgálni hivatott. A MIK intézményesített hálózatos együttműködésként indult, 2016. május 4-én pedig önálló jogi személyiséggé vált.

Működési keretek: A MIK régiókra bontott szervezeti felépítését a Kárpát medence és azon túl élő magyarlakta területek határozzák meg. Régiói: Bánát és Regát, Burgenland, Erdély, Felvidék, Horvátország, Kárpátalja, Magyarország, Muravidék, Nyugati diaszpóra és Vajdaság.  A MIK működése során tiszteletben tartja a régiók autonómiájának elvét. A MIK évente két rendes konferenciaülést (közgyűlés) és négy Állandó Bizottsági ülést (elnökség) tart. Az őszi konferenciaüléseit mindig Magyarországon, tavaszi konferenciaüléseit a Kárpát-medence valamely más régiójában tartja. A legfontosabb döntéseit konferenciaülésein elfogadott Zárónyilatkozatai foglalják magukban. Két konferenciaülés közötti időszakban a legfőbb döntéshozó szerve az Állandó Bizottság, amelynek tizenegy rendes tagja van (a tíz régió elnök, valamint a MIK Egyesület elnöke).

A konferenciákról: Működése során az egyesület Közgyűlésre a Konferencia megnevezést használja. A Közgyűlés évente két alkalommal ülésezik: a tavaszi ülés jellemzően egy-egy határon túli magyarlakta környezetben, az őszi ülés pedig az anyaországban, Magyarországon kerül megrendezésre. A program a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok és szervezeteik fóruma, ahol képviselőik együtt gondolkodnak, megismerhetik és megvitathatják terveiket, megoszthatják gondjaikat, és együttműködve valósítják meg közös elképzeléseiket. A felelős magyar fiatalok és szervezeteik azonos alapértékek mentén dolgoznak a MIK-ben, függetlenül attól, hogy melyik régióban fejtik ki tevékenységüket. Célja, hogy minél több magyar fiatal számára nyíljon lehetőség határokon átnyúló programokon, rendezvényeken való részvételre, elősegítvén a magyar ifjúság testi, szellemi, erkölcsi fejlődését.

Zárónyilatkozatok: A MIK konferenciaüléseit lezáró ún. Zárónyilatkozat elfogadása, ezt bátran kijelenthetjük: hagyomány. A Zárónyilatkozat elfogadása az egyik legrégebbi, legerősebb, legfontosabb hagyomány a MIK életében. A Zárónyilatkozat a MIK szervezetét és működését is, tehát szervezeti életét éppúgy, mint külvilághoz való viszonyát meghatározza; belső alkotmányos súlya van. A Zárónyilatkozat elfogadása a egyhangúságot igényel. Nem csupán egy-egy konferenciaülés vázlatos összefoglalója, de összmagyar helyzetkép is egyben; dokumentum, amely iránymutatást tartalmaz mind a MIK, mind az összmagyar ifjúság számára.

 

A MIK Zárónyilatkozatai az elfogadás időpontja szerinti sorrendben:

·         Székelyudvarhely, 2000. március 16.

·         Budapest, 2000. december 4.

·         Lendva, 2001. március 16.

·         Szabadka, 2001. június 16.

·         Eszék, 2001. november 24.

·         Budapest, 2002. március 23.

·         Kassa, 2002. december 14.

·         Munkács, 2003. május 17.

·         Lendva, 2003. november 15.

·         Zánka, 2004. június 26.

·         Nagykovácsi, 2005. június 18.

·         Szabadka, 2005. november 19.

·         Felsőőr, 2006. március 18.

·         Kolozsvár, 2008. június 15.

·         Zánka, 2008. október 4.

·         Kovácspatak, 2009. május 16.

·         Zánka, 2009. október 17.

·         Munkács, 2010. szeptember 4.

·         Budapest, 2010. december 11.

·         Felsőőr, 2011. május 14.

·         Debrecen, 2011. október 15.

·         Szováta, 2012. április 21.

·         Kecskemét, 2012. október 27.

·         Vukovár (Valkóvár), 2013. június 8.

·         Kaposvár, 2013. szeptember 7.

·         Dunaszerdahely, 2014. május 3.

·         Visegrád, 2014. december 13.

·         Kolozsvár, 2015. március 28.

·         Makó, 2015. november 28.

·         Antalóc, 2016. április 23.

·         Balatonmáriafürdő, 2016. november 26.