Ifjúsági munka könyvtára

Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetelmzés 2009

Domokos Tamás, Ruff Tamás, Mahler Balázs, Szanyi Ágnes
Jelen elemzés elsődleges célja, hogy ehhez a tervezéshez szolgáltasson regionális információkat a közép-dunántúli ifjúsági intézményekről, átfogó képet adjon a régió fiataljainak helyzetéről, lehetőségeiről, melyek ismeretében fejlesztési irányvonalak fogalmazhatóak meg. Mindezt a munkát a 2005-ben megkezdett munka folytatásaként tesszük, jelen munka az akkor elkészült Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés kiegészítése, illetve folytatása.

Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Helyzetelmzés 2009

Galácz Anna, Kocsis Ágnes, Tölcsér Tímea
Az alábbi kiadvány célja, hogy több szempontból bemutassa a közép-magyarországi fiatalok helyzetét, lehetőségeit és problémáit, ezzel segítve az ifjúságügyi tervezés folyamatát. A helyzetelemzés alapvetően három részre tagolódik. Az első nagy egység magukat a régió területén élő fiatalokat vizsgálja. Ezekben a fejezetekben a korosztály demográfiai, gazdasági, egészségügyi és egyéb jellemzői kerülnek tárgyalásra, azonosítva a legfontosabb jellemzőket. Az elemzések legnagyobbrészt az Ifjúság2008 országos felmérés adatai segítségével készültek. Ahol erre lehetőség volt az adatokat összevetettük az Ifjúság2000 és az Ifjúság2004 kutatás eredményeivel. A második nagyobb rész az intézményi struktúrát méri fel, bemutatva a fiatalokkal foglalkozó intézmények minden szintjét, és azok helyzetét a régióban. Végül a harmadik nagyobb rész a régió ifjúsági témában mutatott forrásfelvételét elemzi.

Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak (Módszertani füzet)

dr. Vercseg Ilona
Az a tevékenység, amelyet ma közösségfejlesztés névvel illetünk, a haladásért folytatott évszázados társadalmi küzdelmekben és egy mintegy száz évvel ezelőtt kialakult humán segítő szakma történetében keresheti gyökereit. E könyv a közösségfejlesztés terén nyújt módszertani segítséget.

Lépj tovább!

Rappai Erika (szerk.)
A Lépj tovább! című könyv egy projektgyűjtemény a Fiatalok Lendületben Program "4.3 Ifjúságsegítők fejlesztése" című alprogramjához kapcsolódóan. Jelen kiadvány egy olyan projekttípushoz igyekszik kedvet csinálni, amely az ifjúsági szakembereknek, képzőknek, vagy akár az ifjúsági munkában még kezdő fiataloknak nyit meg új dimenziókat a szakterületet illetően.

Mentor könyv - Európai Önkéntes Szolgálat

Győry Kriszta, Hajdú-Kis Diána, Jászai Annamária, Kékesi Emma, Kovács Erzsébet, Kovács Róbert, Nagy Gabriella, Salamon Judit
Ez a könyv azok számára készült, akik szeretnének többet tudni az EVS projektekben résztvevő mentorok feladatairól, szerepéről. A mentor mibenlétének és feladatainak tisztázása mellett számos praktikus tanáccsal látják el a szerzők azokat, akiket foglalkoztat a mentorálás gondolata.

Mindengyerek konferencia - Budapest 2003

Tóbiás László (szerk.)
A 2003. május 26-28-án megrendezett MindenGyerek Konferencia a gyerekekkel foglalkozók szektor- és szakmaközi együttműködését szolgálta. A részvevő hatszáz szakember százhúsz program közül választott, ami lehetőséget biztosított a gyerekkel foglalkozó társszakmák aktuális kérdései, innovációi és eredményei megismerésére is. A konferencia előadói, közreműködői rövid összefoglalást adtak programjukról, melyet egy kötetben ebben a kiadványból ismerhetnek meg az érdeklődők.

Mindengyerek konferencia 2005 - Budapest 2005

Tóbiás László (szerk.)
2005. januárjában második alkalommal rendezték meg a MindenGyerek Konferenciát, ahol 750 gyerekekkel foglalkozó szakember vett részt a 150 programelemen. Szakemberek, hallgatók, önkéntesek a szakmák és szektorok határait átlépve, együtt foglakoztak a gyerekekkel kapcsolatos kérdésekkel, melyek rövid összegzését adja e kiadvány.

Nemzetközi Önkéntes Szolgálat - T-kit sorozat

Berencz Mercedes
Mit jelent önkéntes szolgálatot teljesíteni egy idegen országban? Más nemzetiségű emberekkel dolgozni? Közöttük élni, beilleszkedni, megérteni őket? Mit jelent felfedezni önmagunkat, rácsodálkozni a világra, új, ismeretlen, olykor furcsának tűnő dolgokat kipróbálni? Ezekre és a többi, önkéntes szolgálattal kapcsolatos kérdésekre adja meg a választ a T-kit sorozat ezen kötete.

Nézz a borító mögé! Útmutató az Élő Könyvtár szervezői számára

Ronni Abergel, Antje Rothemund, Gavan Titley, Wootsch Péter
Az Élő Könyvtár éppúgy működik, mint egy rendes könyvtár – az olvasók kikölcsönöznek egy "könyvet" egy rövid időre. Az Élő Könyvtár Könyvei olyan emberek, akik előítéletekkel és sztereotípiákkal gyakorta szembesülő csoportokat képviselnek, és akik gyakran diszkrimináció és társadalmi kirekesztés áldozatai. Ezzel a kiadvánnyal az Európa Tanács ifjúsági szektora az Élő Könyvtár módszertanát kívánja terjeszteni. Ez a szervezőknek szóló útmutató összefoglalja az Élő Könyvtárak korábbi szervezői, könyvtárosai, Könyvei és olvasói által egyesített tapasztalatokat. Célja, hogy bátorítást, támogatást és tanácsot adjon mindazoknak, akik egy Élő Könyvtár megszervezésének nehéz, de eredményekkel kecsegtető feladatát kívánják felvállalni.

Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2009

Dr. Nárai Márta, Baj Gabriella, Tóth Péter, Tóth Henriatta, Somogyiné Vikmon Katalin, Szabó Beáta, Boros Attila, Sipos Győző
Kiadványunk célja átfogó, a folyamatosság elvére építő, az időszakonként bekövetkező változásokat nyomon követő, a továbbfejlesztés, továbbgondolás lehetősét biztosító tanulmány készítése a nyugat-dunántúli régió ifjúsági, ifjúságszakmai helyzetéről. A helyzetelemzés hozzá kíván járulni a régió ifjúságszakmai tervezéséhez, innovációjához.

Összefoglaló a fiatalokkal és ifjúsági szervezetekkel a spanyol – belga - magyar elnökség alatt folytatott strukturált párbeszédről

Ana Martinez Fernandez, Balogh Judit, Esther Artal Garcia, Fekete Zsófia, Laura Hemmati, Lieve Caluwaerts, Szabó Csilla
A kiadvány információt nyújt a strukturált párbeszéd folyamat jogi és elméleti hátteréről, leírja a folyamat szereplőit, érdekcsoportokat, illetve a legfontosabb eseményeket, továbbá elemzi a konzultációk eredményeit. Mindezek mellett összegyűjti azokat a szakpolitikai dokumentumokat is, melyeket a párbeszéd eredményeinek tekinthetünk.

Ötletadó - Közösségi vállalkozásra felkészítő gyakorlati útmutató ifjúsági közösségi kortárssegítőknek

Mészáros Zsuzsa (szerk.)
A munkafüzet azoknak készült, akik elhatározták, hogy végigondolják alaposan, mit tudnak saját magukból kihozni, ha önfoglalkoztatásba kezdenek. A kiadványhoz kapcsolódott egy közösségi vállalkozásra felkészítő képzés is Komáromban.

Otthonosan itthon - Települési ifjúsági munka

Wootsch Péter
A település – vagyis az a Világ, ahol a fiatalok élnek – az ifjúsági munka legtermészetesebb környezete. Ez a kiadvány bemutatja a települési önkormányzatok ifjúsági munkáját , és bemutatja a települési önkormányzatot, mint a települési ifjúsági munka erőforrását, feltételeit és lehetőségeit alakító tényezőt. A kiadvány ifjúságsegítőkkel és önkormányzatok képviselőivel való találkozások, benyomások hatására készült. Alapvetően arra a tudásra, azokra a megközelítésekre és elképzelésekre épül, amelyek az ifjúsági ügyekkel Magyarországon foglalkozók munkájában megjelennek, és amelyek egy irányba mutatnak. Ez az irány pedig az, hogy az ifjúsági munka segítse a magyar fiatalok otthonossá válását egy egyre bonyolultabb világban.

Példatár 2005 - Jó gyakorlatok a kábítószer-problémák tanórán kívüli kezelésében

Marton Klára (szerk.), Tóbiás László (szerk.)
A Gyerekparadicsom Alapítvány 2004. november és 2005. május között kutatást végzett a kábítószer-probléma kezelésére tanórai kereten kívül folytatott tevékenységek felmérésére. A szerzők röviden leírják e kötetben a tevékenységeknek azon dimenzióját, mely tapasztalatuk szerint más programok szervezői számára ötletet adhatnak.

proHÁLÓ - Működési dokumentumok

Bárdos Ferenc, Csathó Tibor, Fónagy Gergely, Tóth Péterné
A kiadványban a proHáló Hálózat elmúlt időszakban kidolgozott működési dokumentumait mutatják be, azzal a szándékkal, hogy más informális hálózatok tevékenységének jobbításához tapasztalataikkal hozzájáruljanak, ezzel elősegítve a civil szervezetek közötti rugalmas együttműködési formák erősítését.

Projektmenedzsment- T-kit sorozat

Bernard Abrignani, Rui Gomes, Dirk de Vilder - Szerkesztette: Anne Dussap és Pere Merry - A magyar nyelvű kiadás felelős szerkesztője: Őry Beáta
A kiadvány jól szolgálja mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek az Európai Bizottság Ifjúsági Programjai keretében születnek, mindazokat a projekteket, amelyek az Európa Tanács Európai Ifjúsági Alapjától várnak támogatást. Mindemellett hasznos azok számára is, akik nem nemzetközi ifjúsági projektet készítenek elõ, hanem helyi ifjúsági projektet vagy programot valósítanak meg. Komoly segít- séget nyújthat a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram keretében megvalósuló projektek elõkészítésénél és megszervezésénél, vala- mint bármilyen ifjúsági projekt működtetésénél.

RAJTunk múlik! Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön

Bodorkós Barbara, Kajner Péter, Kovács Edit, Peták Péter, Péterfi Ferenc
Ebben a kötetben azzal a céllal gyűjtötték össze a helyi szervezkedés és érdekképviselet főbb lépéseit, hogy mindenki számára a lehető legegyszerűbben áttekinthető legyen. E füzetet haszonnal fogják forgatni azok, akik az önkormányzatokkal, hatóságokkal szeretnének eredményesebben tárgyalni egyes ügyekben, ha úgy érzik, sérelem érte vagy érheti őket. A kiadványban megfogalmazott tanácsok azoknak is a hasznára válhatnak, akik egy-egy konkrét ügyet szeretnének sikerre vinni, pl. egy játszóteret létrehozni, falunapot megszervezni stb.

Regionális Ifjúsági Szolgáltatások 2000-2006

Kátai Gábor
E kötetben a helyi ifjúsági munkát segítő regionális alapú állami intézményrendszer 2000-2006 közötti működése, tevékenysége tárul az olvasó elé. A Mobilitás mind a 7 regionális ifjúsági szolgáltató irodája bemutatja tevékenységét, munkájának irányvonalát és a régió ifjúsági munkájában elért eredményeket.

Sebezhető ifjúság - Sebezhetőség az oktatásban, a munkavállalásban és a szabadidőben- Európában

Gábor Kálmán
E jelentés a fiatalok oktatáson, munkaerőpiacon és szabadidőn belüli sebezhetőségi formáira koncentrál. A kötet bemutatja, hogy a sebezhetőség mértéke nő, s bár akadnak példák a helyes gyakorlatra bizonyos konkrét csoportok esetében a sebezhetőség csökkentésében, hiányoznak a túlzott sebezhetőség visszaszorítására szolgáló makroszintű politikai irányelvek.

Szabadidős ismeretek - Tematikus vázlatok

szerző nélkül
A tanulmány a szabadidő korszakokon átívelő változatos formáit, új jelenségeit mutatja be. Megtudhatjuk milyen kapcsolat van a kultúra és a szabadidő között, mi a játékok szerepe a szabadidőben és milyen szabadidős tevékenységek léteznek Magyarországon.

Oldalak