Ifjúsági munka könyvtára

Szakmai sztenderdek az ifjúsági kutatásokhoz

Diósi Pál, Székely Levente
A szerzők munkájukat az ifjúsági kutatásokban érdekelt feleknek (a kutatások megrendelőinek, elrendelőinek és a kutatóhelyeknek, kollegáknak) szánják. Tartalma több fordulós szakmai vita nyomán alakult. Ennek ellenére nem testületi, nem hivatali álláspontokat, hanem a szerzők szakmai meggyőződését tükrözi.

Szervezetmenedzsment

Silvio Martinelli - Jonathan Bowyer
A sorozat ezen kiadványa az Európa szerte működő ifjúsági szervezetek hatékony menedzseléséhez kíván hozzájárulni, a menedzsment elméleti alapjainak és azok gyakorlati alkalmazásának bemutatásával. A megíráskor a szerzők célja a szervezetmenedzsment terén tevékenykedő képzők és multiplikátorok, valamint a kis és közepes nagyságú  civil ifjúsági szervezetek "menedzserei" segítségére legyen. 

Szervezetmenedzsment - T-kit sorozat

Jonathana Bowyer, Arthur Murphy, Paola Bortini, Rosa Gallego Garcia - Fordította: Porcsalmy Izabella
A kiadvány négy egymástól különálló fejezetben mutatja be a szervezet belső és külső menedzselésének folyamatát, a szervezet és a külső környezet közötti kapcsolatot, és az emberi erőforrásokkal való hatékony foglalkozás fontos kérdéseit.  

Táborszervezés, táborvezetés

Bodor Tamás
A kiadvány áttekinti a tábor előkészítésének, szervezésének főbb kérdéseit, a tábor lebonyolításának módszertanát, a tábor értékelésének szükségességét. Vázlatosan elemzi a táborok vezetésével, szervezésével összefüggő feladatokat.

Társadalmi egyenlőtlenségek — a fiatalok esélyei

Gábor Kálmán
E rövid tanulmány azt boncolgatja, hogy a rendszerváltás és társadalmi átalakulás következtében a fiatalok milyen esélylehetőségekkel néznek szembe.

Társadalmi részvétel; Bevezetés a helyi önkormányzati képviselők számára

Dr. Pallai Katalin
Ebben a füzetben a társadalmi részvétel azon folyamatairól van szó, amelynek keretében a ciklus során a különböző települési szereplők közvetlenül vesznek részt az önkormányzati tervezésben és döntéshozásban. A könyv központi kérdése, hogy hogyan tudja az önkormányzat élőbbé és erősebbé tenni a viszonyát a települési szereplőkkel.

Település és ifjúsága VII. országos szakmai konferencia előadásai

Beke Pál
A Település és ifjúsága konferenciasorozat több évre nyúlik vissza. A konferenciasorozat idővel az egyre növekvő létszámú ifjúságsegítő szakma országos fórumává vált, és szinte minden esetben a helyi ifjúságfejlesztő tevékenységek hazai példatárát vonultatta fel. A konferenciasorozat 7. állomásán elhangzott előadásokról kiadvány is készült, melyet ebben a dokumentumban ismerhet meg az olvasó.

Tükörben a Világ

Balogh Orsolya, Jagodics Edit, Kökényesi Ágnes
A Tükörben a Világ Játékgyűjtemény kidolgozott feladatlapokat, játékokat tartalmazó globális nevelés könyv, mely könnyen, kevés előkészülettel beépíthető pedagógusok munkájába. Az interaktív feladatok arról gondolkoztatják el a 12-18 éves fiatalokat, hogy mire is van valójában szüksége egy embernek. Az egyes fejezetek az egyes alapszükségleteket járják körül: tudás, túlélés, választás, alkotás, identitás, pihenés, biztonság, szeretet, álom, részvétel. A gondolat ihletője Manfred Max-Neef Nobel-díjas "mezítlábas közgazdász", ő szedte egy csokorba az emberi szükségleteket.

Üvegház 2. - ifjúsági mintaprojektek a Dél-alföldi régióban

Jancsák Csaba
A kiadvány 30 ifjúsági projektet mutat be a régió mindhárom megyéjéből, a helyi kezdeményezésektől a megyei, regionális projekteken át egészen a nemzetközi jó gyakorlatokig. A kiadvány alkalmas arra is, hogy bemutassa, a Dél-alföldi Régiókban mennyi ötletes, kreatív és újszerű ifjúsági kezdeményezés bontott szárnyat az elmúlt időszakban, ráirányítva a figyelmet ezzel arra, hogy a fiatalok nem csak problémaként, hanem a pozitív változások erőforrásaiként is megközelíthetőek.

Vándorok kultúrák között - Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak

Udvarhelyi Éva Tessza
A könyv főszereplői olyan fiatalok, akik több-kevesebb időt töltöttek külföldön, hogy tanuljanak, dolgozzanak, önkéntes munkát végezzenek. Saját élményeiket, történeteiket mesélik el. Ezeket értelmezi, boncolgatja a szerző tudásának, szubjektív észrevételeinek és egyéni tapasztalatainak szűrőjén keresztül.

Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság - Útikalauz a digitális bennszülöttek világába

dr. Nagy Ádám, Székely Levente
Az Excenter Füzetek jelen számában a különböző digitális terekben végezhető és végzendő ifjúsági munkával foglalkoznak. Bemutatják ennek az új területnek a jellegzetességeit, foglakoznak az általános szabályszerűségekkel és az egyes közegek különböző jellemzőivel.

Oldalak