A fiatalok önkéntessége Tatabánya és térségében

Tatabányán, Komárom-Esztergom Megye legnagyobb lélekszámú településén, 2015-ös adatok szerint 66791 ember él. A város egyre gyorsuló ütemben öregedik, az aktív munkaerő és a fiatalok elvándorlásának, az országos szinten magas bűnözési rátának köszönhetően. A tatabányai városvezetés a Bűnmegelőzési, Közbiztonsági Koncepciójában célként fogalmazta meg a civil társadalom bevonásával a kistérségi és települési bűnözés csökkentését, amelyben kulcsfontossága van a helyi közösségépítő-, és fejlesztő folyamatoknak, így az önkéntes szerepvállalásnak. Az aktív társadalmi felelősségvállalás internalizációját, a civil tudat erősítését fiatalkorban célszerű elkezdeni, figyelembevéve a szocializációs színterek jelentőségét és a pszichoszociális fejlődés szakaszait. 

Helyi szinten egy önkéntességet népszerűsítő rendezvény hívta fel a figyelmet az önkéntes kutatás szükségességére és az önkéntesség népszerűsítésének kihívásaira. A Cooltúra c. rendezvény célja 2016-ban az volt, hogy a tatabányai iskolákból jelentkező csapatok önkéntes tevékenységeket valósítsanak meg, ezzel erősítve a társadalmi felelősségvállalást, támogatva az innovatív ötletek megvalósulását. A programban részt vevő csapatoknak megadott témákban kellett önkéntes tevékenységet létrehozni, mint például a környezetvédelem, az esélyegyenlőség, vagy vidék- és városfejlesztés. A jelentkező csapatok munkáját kortárssegítő fiatalok, úgynevezett mentorok segítették, akik a vetélkedővel kapcsolatos információn túl az önkéntes tevékenység előkészítésében, lebonyolításában is segítséget nyújtottak. A tevékenység előkészítéséről és lebonyolításáról a csapatoknak egy 8 perces mini filmet kellett készíteniük, amelyet a díjátadó napján, egy helyi szórakozóhelyen vetítettek le a zsűri értékelése mellett.