Az alapszintű általános ifjúságszakmai online tanácsadás szakmai célkitűzései és célcsoportja

Napjainkban a digitális eszközök használata, és a virtuális jelenlét domináns módon meghatározza az ifjúsági korosztály életét. Ez a tendencia – többek között - újabb lehetőségeteket teremt a fiatalokkal való kapcsolatfelvételre, a nekik nyújtott szolgáltatások egy részének (pl. orientáció, tanácsadás, segítségnyújtás) az online térben történő megjelenésére is.

Fontos, hogy erre a folyamatra az ifjúsági tanácsadási tevékenységet ellátó rendszerek, szereplők, civil szervezetek, szakemberek is reagáljanak. A továbbiakban ehhez – vagyis az online ifjúságszakmai tanácsadáshoz – kapcsolódó szakmai háttéranyagunk egy rövid kivonata olvasható.