Európai Ifjúsági Akadémia – Első kiadás: Innováció, jelenlegi trendek és fejlesztések az ifjúsági munka területén

Az Európai Ifjúsági Akadémia (a továbbiakban: EIA)[1] célja az ifjúsági munka és az ifjúságpolitika innovációjának, valamint az ifjúsági munka minőségfejlesztésének támogatása. Az EIA teret biztosít a kreatív, átalakítást célzó és innovatív ifjúsági munkára vonatkozó eszközök és gyakorlatok átadásához. Az EIA első alkalommal 2019. május 21-24. között, Szlovéniában került megrendezésre. A résztvevők a rendezvényen különböző előadások és workshop-ok keretében ismerkedhettek meg az ifjúsági munka területét jellemző innovációk, aktuális trendek és fejlesztések kulcskérdéseivel.

Az 1. EIA során ismertették a kapcsolódó háttéranyag főbb eredményeit. A dokumentum bemutatja, hogy ezek az eredmények hogyan jelennek meg a területen jelenleg megfigyelhető trendek és újítások során. A gondolatébresztő felvetéseket, illetve a kapcsolódó irodalmat 36 fő munkatárs állította össze annak érdekében, hogy további gondolkodásra ösztönözzenek a rendezvény alatt. 

Az EAI első kiadásában megismerhetjük az alkalmazott eszközök, gyakorlatok, eljárások, tanulmányok és egyéb kezdeményezések sokszínűségét és ezzel számos tématerületről és megközelítésről szerezhetünk ismereteket. Ezeken túlmenően bemutatásra kerül, hogy az egyes eredmények tükrében miként fejlődik az ifjúsági munka területe, hogyan reagál az aktuális szükségletekre, trendekre és kihívásokra, mennyire innovatív, illetve, hogy – együtt és egyénileg egyaránt – mit tudunk tenni annak érdekében, hogy növeljük az ifjúságsegítés jelentőségét, minőségét és hatásait. A résztvevőket arra ösztönözték, hogy amikor csak lehet, járuljanak hozzá észrevételeikkel a rendezvényen elhangzottakhoz és ezeket az információkat is beépítették a háttéranyag végleges változatába.

A háttérdokumentum fő célja az volt, hogy hogy felkészítse az Akadémia résztvevőit a tervezett programokon és vitákban való aktív részvételre. Az anyag négy fejezetre tagolódik, a fejezetek az egyes alcélokra reflektálnak.

Az első fejezet az Akadémia keretében megvitatott főbb témakörök mentén mutatja be a jelenleg ismert legkorszerűbb megoldásokat. A rendelkezésre álló irodalom segítségével röviden megismerhetjük, hogy milyen eredményeket sikerült eddig elérni a területen. A közös értelmezés érdekében tisztázásra kerülnek a főbb fogalmak, ugyanakkor a dokumentumnak nem célja a kölcsönösen megállapított definíciók, valamint a folyamatban lévő konzultációk megkérdőjelezése, ezért ezek elemzésére nem tér ki az anyag.    

Ezt követően a második fejezetben megismerhetjük az EIA keretében zajló munkát, az Akadémia létrejöttének körülményeit, valamint annak főbb céljait. Tekintettel arra, hogy jelen anyag még csak az első kiadás, fontosnak tartották, hogy a résztvevők megértésék a kezdeményezés környezetét, törekvéseit és céljait.

A harmadik fejezet megkísérli azonosítani a területen felmerülő főbb témákat. A tématerületek az Akadémia részére benyújtott mintegy 100 cikkben rejlő adatok tematikus elemzése eredményeként álltak elő. Különös hangsúlyt fektettek arra a 36, horizontális területeket lefedő cikkre, amelyeket az Akadémia keretében is bemutattak.

A negyedik fejezetben olyan kritikai észrevételeket ismerhetünk meg, amelyek a primer és a szekunder kutatás során született megállapításokat kapcsolják össze. A véleményezett munkahipotézis és a kritikai észrevételek kellően elősegítik a szakmai vita generálását.

A háttérdokumentum összeállításához a primer és a szekunder kutatás során nyert adatokat használták fel. A másodlagos kutatáshoz az akadémiai irodalmat, szakpolitikai és jogi dokumentumokat, civil szakértői kiadványokat, online forrásokat és sajtóhíreket használtak fel. Az elsődleges kutatás keretében az EIA felhívására benyújtott esettanulmányokat használták fel. Az Akadémia számára benyújtott 100 darab tanulmányból 36 került kiválasztásra, majd ezt követően nyomon követték az eredményeket egy online kvalitatív kérdőív segítségével, elismerve ugyanakkor a kutatás korlátait.

Hogyan működik az Európai Ifjúsági Akadémia?

A tagok képviselőit, valamint további szakértőket tömörítő Irányító Csoport rendszeresen találkozik a projekttel kapcsolatos döntések meghozatala érdekében. Az EIA második kiadását 2021 őszére tervezik, és ismét Szlovéniában kerül majd megrendezésre, amikoris Szlovénia fogja betölteni az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A második kiadás előkészítéséhez további partnerek is csatlakoztak a csoporthoz. Ennek megfelelően 2020-ban az Irányító Csoport további tagokkal fog bővülni. Az új tagokkal kiegészült első találkozóra 2020 februárjában kerül sor. További tagok meghívása is várható a tudásbázis bővítése, illetve a projekt minél szélesebb körű megismertetése érdekében. A kibővített Irányító Csoport első ülése 2020 májusában várható. Az EIA elkötelezett és nyitott új tagok bevonására a projekt partnerek közé.

A háttérdokumentum elérhetősége:

https://www.eayw.net/wp-content/uploads/2019/05/EAYW-background-paper-web-FINAL.pdf

 

[1] European Academy on Youth Work (EAYW), https://www.eayw.net/