Tudománykommunikáció a Z generációnak - Alapvetések a Z generáció tudománykommunikációjához

Napjaink egyik meghatározó kutatási területe a társadalomtudományokon belül a generációkutatás. A téma életre hívójaként említhetjük többek között a technika gyors ütemű fejlődését, valamint az átlagéletkor növekedését. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy ma már lehetségessé vált akár 5 generáció együttélése is, ami újfajta tapasztalatokat jelent a különböző generációk tagjai számára. Ezen kívül megfigyelhető, ahogy környezetünk egyre inkább a „fogyasztóvá” válást preferálja, ezzel párhuzamosan pedig az értékrend struktúrája is változik.

„Ez a változás értékiránytűt igényelne, amely gyakorta hiányzik, és amelynek következménye új referencia pontok keresése. Az is aktuális kérdésként vetődik fel, hogy milyen készségek, képességek fejlesztése szükséges az új generációk hatékonyabb tudásleképezéséhez és milyen módszerek vezethetnek sikerhez.”

Jelen tanulmány ezen módszerek keresésében, a generációk jobb megértésében kíván segíteni. Bemutatja az egyes generációk jellemzőit, felsorolja őket kronológiai sorrendben, valamint vázolja a generációkutatás alapjait. 

A tanulmány az alábbi linken érhető el: http://www.zgeneracio.hu/getDocument/541.