Virtuális Ifjúsági Munka

„Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése” című projekt keretében 2011-2012-ben elkészült egy füzetsorozat, mely az ifjúságsegítő és a pedagógusképzés határterületein egyaránt hasznosítható tantervi egységekhez kapcsolódik.

Az itt bemutatásra kerülő fejezet címében szereplő virtuális ifjúsági munka megvalósulása fontos és hasznos lehetőség napjaink információs társadalmában a fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára. Ennek megértéséhez először ismertetetésre kerül az információs társadalom kialakulásának menete, és legfontosabb jellemzői, melyre magyar és külföldi példákat is említenek, és igyekeznek meghatározni, hogy mi tesz egy társadalmat információs társadalommá.

Ezt követően az információs társadalomba beleszülető, úgynevezett netgeneráció jellemzésére tér át a módszertani anyag és arra, hogy miként változtak meg a fiatalabb generációk médiafogyasztási, kommunikációs és információfogyasztási szokásai a technikai újítások hatására. A továbbiakban a valós és virtuális lét közös metszeteit elemzi, és a virtuális és valós közösségek közötti kapcsolatot, amelyről áttér a virtuális térben végzett ifjúsági munka jellemzőire, kritériumaira.

A fejezet az alábbi linken érhető el: http://ifiped.uni-pae.hu/images/tananyagok/virtualis_ifj_munka.pdf