Pályázati felhívás az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázisban való részvételre

Az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázis, mint az ifjúságszakmai területen dolgozó szakemberek rendszerezett, egységes szempontrendszer alapján kialakított szakértői adatbázisa létrehozásának fő célja, hogy a fiatalokkal és közösségeikkel dolgozó helyi fejlesztők, illetve az ifjúsági szakma területei iránt érdeklődő ágazati szereplők, döntés-előkészítésben, döntéshozásban résztvevő szereplők igényeikhez és keresési szükségleteikhez a legadekvátabb, és területileg is legkönnyebben elérhető szakemberekkel tudjanak kapcsolatfelvételt kezdeményezni.

A minősítés folyamatának lezárulta után az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázisban szereplő szakértő megnevezése:

- ifjúságszakmai szakértő

Célunk az ifjúsági szakma különböző területein meghatározó, tapasztalattal rendelkező szakértőinek bevonása annak érdekében, hogy az adatbázis igény alapú, megfelelő minőségű szolgáltatást legyen képes nyújtani.

Az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázis létrehozásának egyik kiemelt célja az ifjúsági szakemberek tevékenységének, kompetenciáinak megismertetése más területekkel, munkájuk integrálása a lehető legtöbb olyan folyamatba, mely során elsődleges, vagy akár sokadik célcsoportként megjelennek a fiatalok. Továbbá cél egy olyan jövőkép elérése, ahol az önkormányzatok, intézmények, cégek és szervezetek tudatosan veszik figyelembe az aktuálisan felnövekvő generáció igényeit, céljaikat és folyamataikat hozzájuk hangolják, illetve annak a feltételrendszernek a megteremtése, hogy adekvát, az igényekre reagálni képes, az érintett területen ténylegesen járatos szakértőket tudjunk ajánlani a különböző ifjúsági korosztályt érintő tervezési, fejlesztési, döntési folyamatok esetében.

Az ifjúságszakmai szakértőnek felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves releváns és alátámasztott szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, amely ifjúságszakmai területet érintően jött létre adott szakterület(ek)hez kapcsolódóan.

Tekintettel az ifjúságszakmai terület sokrétűségére, valamint a helyi munkát végzők számára; az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázis egy alulról építkező rendszer, amelybe önkéntes jelentkezéssel benyújtott szakértői pályázat alapján lehetséges a bekerülés meghatározott minősítési folyamatot követően.

Az adatbázis lehetőséget biztosít a fiatalokkal foglalkozó, illetve az őket fejlesztő ifjúsági szakemberek számára, hogy a szektoron kívülről érkező ifjúságszakmai igény kapcsán egységes rendszerbe, strukturáltan jelenhessenek meg, ezzel is erősítve az ágazat megjelenését a társterületek, valamint a forprofit szektor szereplői felé.

A minősített szakértőket összefogó rendszer ellátja az ifjúság felé nyitó területek számára a releváns tudással, tapasztalattal rendelkező, hozzáértő szakemberek kompetenciáinak és elérhetőségének bemutatását, elősegítve az ifjúságszakmai munka megjelenését és beépülését az önkormányzati, horizontális intézményi, szervezeti stratégiák rendszerébe a lehető legszélesebb körben.

Az Erzsébet Ifjúsági Alap által működtetett Ifjúsági és Önkéntes Módszertani Központ szakmai koordinálása mellett működteti az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázist. A létrejött szakértői adatbázis nyilvánossága szabályozott keretek között biztosított a http://szakerto.unp.hu/ oldalon, továbbá az Erzsébet Ifjúsági Alap releváns honlapjain, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projektben megvalósuló erőforrástérkép részeként.

Felmerülő kérdések esetén kérjük keresse Tiszolczi Péter kollégánkat: peter.tiszolczi [at] erifa.hu 

Jelentkezés állapota: 
Aktív