kezdőlap / Ifjúsági Közösségi Felmérés - Békéscsaba 2020 esettanulmány
Ifjúsági Közösségi Felmérés - Békéscsaba 2020 esettanulmány
2020. december 11. péntek

A közel 59 ezer lakosú Békéscsabán aktív ifjúsági közélet folyik évtizedek óta. Az ifjúsági munka támogatója az önkormányzat: a területért felelős alpolgámester, ifjúsági referens, ifjúsági koncepció és cselekvési terv, ifjúsági alap, Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal, polgármesteri fogadóóra - fontos elemei a gyermek- és ifjúsági párbeszédrendszernek.

A fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy a régi szép idők az most van.

Timár György költő, műfordító

A közel 59 ezer lakosú Békéscsabán aktív ifjúsági közélet folyik évtizedek óta. Az ifjúsági munka támogatója az önkormányzat: a területért felelős alpolgámester, ifjúsági referens, ifjúsági koncepció és cselekvési terv, ifjúsági alap, Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal, polgármesteri fogadóóra - fontos elemei a gyermek- és ifjúsági párbeszédrendszernek.

2020-ban folyik a következő öt éves tervezési szakasz előkészítése, a helyzetfeltáró munka ezúttal az Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 folyamat keretében zajlott. Ebben az Erzsébet Ifjúsági Alap Békés megyei munkatársai is közreműködtek, közösségi terünk számos alkalommal adott otthont a tervezési folyamat különböző munkaformáinak. A közösségi felmérés előkészítése már 2019-ben elkezdődött, majd az együttműködő partnerekkel felépített terv 2020 márciusában a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következtében felborult. Így némiképp változtak a megvalósítás lépései. A korosztályi elérést nagyban befolyásolta az online térbe szorulás, ui. a Közösségi Felmérés részeként közösségi beszélgetéseket is terveztünk, kiegyensúlyozva az online válaszadók számát. Sajnos azonban a koronavírus miatt 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet ezeket a találkozásokat, mintavételeket meghiúsította. Ebben az elemzésben nem mutatjuk be az eredeti tervet, csak a közösségi tervezés megvalósult lépéseit, a folyamatot.

Az esettanulmány az Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 folyamatban közreműködő szakemberek által 2020. júniusában írt záró tanulmány felhasználásával készült 2020. augusztusában.

I. Bevezető

I.1. Közösségi felmérés Békéscsabán – módszer, célok, együttműködő partnerek

Békéscsaba Megyei Jogú Város 2016-2020 időszakra hatályban lévő Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve a II. Párbeszédrendszer, érdekképviselet, érdekérvényesítés c. témakörben nevezi meg az ifjúsági közösségi felmérést, mint tervezett tevékenységet.

A koncepció érvényességi idejének lejártához közeledve egy új stratégiai dokumentum megalkotása vált esedékessé 2020-ban, melynek alapjait a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 364/2019. (VI. 20.) közgy. határozatában is elfogadott Ifjúsági Közösségi Felmérés szolgáltatja.

A 2019/2020-as tanévben városunkban zajló ifjúsági programok, események egyben már az új tervezési ciklus előkészítő szakaszának is tekinthetők. E szakasz kiemelt, országos szinten is mintaértékű folyamata volt a békéscsabai 12-25 éves korosztály körében végzett közösségi felmérés.

Mi a közösségi felmérés?

 • a helyi szereplők aktív részvételével megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló módszer,
 • egy olyan kérdőíves feltáró munka, amelynek során a településen élők egy csoportja a helyi lakosok véleményét kéri a város jövőjét meghatározó közügyekben
 • amelyen keresztül a célcsoport tágabb része kerül megszólításra (bevonásra) a településen,
 • első lépése lehet egy olyan folyamatnak, amelyben a település lakói közül mind többen bekapcsolódnak a környezetük társadalmi és fizikai átalakításába
 • a módszer alkalmas a közösségek összekovácsolására, az együttműködés és az összetartozás érzésének erősítésére
 • a feltáró munka a kezdeményezők által a közösségi beszélgetéseken összeállított kérdőívvel történik.

A békéscsabai Ifjúsági Közösségi Felmérés célja:

 • a településen élő fiatalok még otthonosabban érezzék magukat, helyben találjanak élményadó közösséget,
 • feltárja azokat a környezeti, szociális és mentális okokat, amik otthonossá teszik a települést a fiatalok számára,
 • a helyzetfeltárás során megfogalmazódnak olyan problémák, feladatok, igények, szükségletek, amikre a résztvevők bevonásával, aktivizálásával megoldások születhetnek, valamint a döntéshozók felé delegálható igények, kérések formájában az önkormányzati, intézményi struktúrába ágyazódva indulhatnak el változások,
 • a városban működő közösségi terek, hálózatok, intézmények még hatékonyabban végezhessék a fiatalokat segítő munkájukat,
 • a helyi fiatalok aktivizálása, megnyerése a közös munkára (az egyébként is aktív Békéscsabai Diákönkormányzat mellett)
 • bátorítás nyújtása a közös cselekvéshez, amelynek középpontjában életminőségük javítása, közösségeik megszervezése áll.

A tervezési folyamat során a fiatalok, a segítő partnerek mindvégig együtt dolgoztak a munka szakmai irányítóival. Részt vettek a kérdőív elkészítésének folyamatában, ötleteikkel, javaslataikkal segítették a közös munkát.

A tervezési folyamat részét képezték a közösségi beszélgetések.

A közösségi beszélgetés (és azok sorozata) az egyéb fórumok során szerzett tapasztalatok, feltáruló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatalát, közösségivé tételét és megbeszélését jelenti.

A békéscsabai közösségi felmérés eredménye lesz az elkészülő ifjúsági koncepció és cselekvési terv, ami nemcsak a településen élő, tanuló, dolgozó fiatalok szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit tartalmazza, hanem lehetőséget nyújt a fiataloknak és az ifjúsággal foglalkozó szakembereknek a tervek megvalósításában történő aktív részvételre is.

A közösségi felmérés, a közösségi beszélgetések eredményei képezik alapját az ifjúsági koncepció helyzetértékelésének, valamint adnak már támpontot a cselekvési tervhez is.

Az Ifjúsági Közösségi Felmérés koordinációját Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya végezte. A lebonyolításban együttműködő partner a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete és a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány volt.

I.2. A Békéscsabai Ifjúsági Közösségi Felmérés folyamata

Békéscsaba jelenleg hatályban lévő középtávú Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési terve a 2016-2020 közötti időszak szakmai munkáját határozza meg, összefoglalja az ifjúsági munka céljait, tevékenységeit, szereplőit. A 2021-2025-ös időszak tervezéséhez Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának felkérésére egy Ifjúsági Közösségi Felmérés keretében gyűjtöttünk információt a városunkban élő, itt tanuló, dolgozó, álláskereső fiataloktól, fiatalokról. Hiszen csak úgy tudunk majd tervezni, ha ismerjük a helyzetet, amire válaszokat kell adni.

A közösségi felmérésnek több eleme volt: műhelyek, közösségi beszélgetések, interjúk, és egy eredetileg 800 fős kérdőíves felmérés is. Mindegyikben fontos volta közös gondolkodás a fiatalokkal, azokkal a szervezetekkel, amelyeknek fiatalok a tagjai (a diákönkormányzatoktól az extrém sportosokig), és felnőtt szakemberekkel, akik a 12-25 éves korosztállyal foglalkoznak. A kérdőív kérdéseit is közösen formáltuk.

Már az ifjúsági koncepcióban és cselekvési tervben is megjelenik, hogy a feladatok megvalósításába be kell vonni a fiatalokkal foglalkozó szervezeteket, intézményeket, szakmai koordinációs testületeket, a fiatalok közösségeit, így egyrészt megvalósul egyfajta társadalmi kontroll, másrészt a civil terület erőforrásai aktivizálódhatnak egy-egy konkrét ügyben. Ennek egyik eszköze a 2020-ban megvalósuló Ifjúsági Közösségi Felmérés.

Békéscsaba ifjúsággal foglalkozó szakemberei, fiataljai (közel 100 fő) 2015-ben országosan is példaértékű összefogással több hónapon keresztül járultak hozzá fórumok, beszélgetések résztvevőiként a jelenleg hatályos Ifjúsági koncepció és Cselekvési Terv kidolgozásához.

2020-ban hasonló részvétellel és szakmai támogatással készülhet el az új koncepció, feltárva a valós igényeket, megoldásokat, bekapcsolva majd a megvalósításba az érintett feleket is.

Az Ifjúsági Közösségi Felmérés partnerei voltak:

 • a 2015-ös koncepció alkotási folyamat közreműködői,
 • a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal tagjai,
 • Csabagyöngye Kulturális Központ (településrészi közösségi terek),
 • Oktatási intézmények: Békéscsabai Tankerületi Központ, Békéscsabai Szakképzési Centrum, egyházak, tantestületek, munkaközösségek, diákönkormányzatok,
 • ifjúsági közösségek, művészeti és sport csoportok,
 • fiatalokkal foglalkozó felnőttek, szakemberek, közösségek,
 • mindenki, aki eddig bekapcsolódott Békéscsabán az ifjúsági párbeszédrendszerbe.

Műhelymunkák

A 2020-as évi események előkészítése már 2019 nyarán elkezdődött, és a látványosabb megjelenéseken túl a háttérben közel 20 műhelybeszélgetés zajlott 2020 májusáig. A műhelymunkákon folyt az anyaggyűjtés, koncepció és ütemterv készítés, a közösségi beszélgetések előkészítése és utómunkái, az online kérdőív formálása.

Előkészítő közösségi beszélgetések

I. Közösségi beszélgetés

Közel két hónapos előkészítő munka után 2020. február 19-én megtartottuk az I. Közösségi beszélgetést. Tájékoztatást adtunk az ifjúsági közösségi felmérésről és az új ifjúsági koncepcióról (módszertan, ütemterv), valamint a meghívottakkal közösen egy műhelymunka keretében a kérdőíves felméréshez gyűjtöttünk háttér információkat, irányokat, kérdés javaslatokat.

A tervezett kérdőíves felmérés és a további közösségi beszélgetések főbb irányai rajzolódtak ki ezen a délutánon.

II. Közösségi beszélgetés

A munka a II. Közösségi beszélgetésen folytatódott 2020. február 26-án.

Az első alkalom visszajelzései, ötletei alapján, az általunk összeállított kérdőív első verziójának véleményezése, a közösségi beszélgetések és a személyes kérdőívezés tervezése volt a téma. A majd 3 órás beszélgetés során pontról pontra átbeszéltük a kérdéseket, értelmeztük, átértelmeztük azokat.

A kérdőív előkészítése egy hullámzó folyamat:

nyilvános beszélgetések, vélemények, javaslatok begyűjtése a szűk szakmai stáb feldolgozza, beépíti a javaslatokat folyamatos egyeztetés a megrendelővel újabb közösségi beszélgetés, újabb véleményeztetés, újabb javaslatok beépítés, átdolgozásfolyamatos egyeztetés a megrendelővel

A közösségi felmérés eredménye nem az elkészült kérdőív, nem a tervezett többszáz fős minta lekérdezése, nem a készülő helyzetértékelés, hanem maga a folyamat. Békéscsabán nem újdonság, hogy a különböző ágazatok szereplői leülnek egymással beszélgetni, őszintén érdeklődnek a másik gondolatai, véleménye iránt, a fiatalok és a felnőttek együtt dolgoznak, legyen az a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal, a Városi Ifjúsági Parlament vagy egy World Cafe. A 2020-as közösségi felmérés ezt a kört tágította, újabb szereplőket, újabb közösségeket, helyszíneket vontunk be, olyanokat is megkérdeztünk, akik eddig kívül voltak ezen a párbeszéden. A 2015-ös koncepció alkotói folyamatot mélyítettük. És ez lehet a válasz arra a kérdésre is, hogy miért nem ugyanúgy csináltuk most is, mint 2015-ben. Azért nem, mert az azóta eltelt 5 évben a békéscsabai ifjúsági párbeszédrendszer működése meghaladta az akkori módszereket, a közösség aktivitása, tudása más dimenziókban működik már, amihez másféle módszerek szükségesek. És az új módszerrel együtt jár az is, hogy a résztvevők körét is bővítjük. Így olyanok is részesei lesznek a folyamatnak, akik eddig nem foglalkoztak ifjúságüggyel, de éppen ez a kívülállás tesz jót, a sokféle szakmai tudás, tapasztalat új színeket hoz a város ifjúságszakmai életébe, új kapcsolatok születnek, új folyamatok indulhatnak el a közös munka nem várt eredményeként.

III. Közösségi beszélgetés

2020. március 4-én az Erzsébet Ifjúsági Alap Közösségi Terében tartottuk a harmadik közösségi beszélgetést.

2015 tavasza és 2020 tavasza között eltelt öt év egy érdekes ívet rajzol. 2015. április 8-án a koncepció alkotás folyamatában a Civil műhelyben résztvevő civil szervezetek képviselői megfogalmazták egy rétegspecifikus ifjúsági közösségi tér szükségességét. Ez a gondolat, felvetés az összegzések során intézkedési tervvé válva hangsúlyos elemként került be a 2016-tól hatályos városi ifjúsági koncepcióba és cselekvési tervbe. Az Új Nemzedék Központ békéscsabai munkatársai sokat tettek azért, hogy 2016 tavaszán városunkban is megnyíljon az országos közösségi tér hálózat tagjaként az Andrássy Úti Társaskör (ATK) néven ismert, kedvelt közösségi tér, és váljon meghatározóvá a békéscsabai és megyei ifjúsági közéletben. Időközben az Új Nemzedék Központ számos átalakuláson esett át, de a jelenleg is működő Erzsébet Ifjúsági Alap vitte tovább a közösségi tér működtetését. 2019 decemberében az ATK épületéből a Csaba Center III. emeletére költözött a szolgáltatás. Azonban a rövid, pár hónapos nyitva tartást követően, a járványhelyzethez való strukturális alkalmazkodás miatt az egyébként is zárva tartó terek megszüntetéséről döntött a szervezet. 2020. március 4-én még nem látva a jövőt, nagyban folyt a közösségi tervezés az Erzsébet Ifjúsági Alap Békéscsabai Közösségi Terében.

A folyamatosan formálódó kérdőív egy aktuális verzióját néztük meg a résztvevőkkel kérdésről kérdésre. Lényegében ugyanaz történt, mint az előző beszélgetéseken: mérlegeltük, hogy egy-egy kérdéssel mi a célunk, milyen válasz lehetőségeket adjunk meg, mihez kezdünk a válaszokkal, milyen lépések születhetnek majd ezekre a koncepcióban, valóban az ifjúsági koncepció hatásköre a kérdéskör….

Emellett egyeztettük, hogy ki tud egyéni és csoportos lekérdezést vállalni, hol, kivel szervezhetünk közösségi beszélgetéseket, ki milyen kört tud mozgósítani. Sajnos azonban a 2020. március 11-én a koronavírus járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt ezekre a személyes lekérdezésekre és közösségi beszélgetésekre nem került sor.

I.3. Online kérdőív

2020. március 15-én elindult a Békéscsabai Ifjúsági Közösségi Felmérés részeként összeállított online kérdőív, ami a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány honlapján keresztül volt elérhető. 2020 februárjától 3 előkészítő közösségi beszélgetésen, sok-sok műhelymunkán és egyeztetésen formálódott és vált véglegessé a 29 kérdésből álló, kb. 10-15 perc alatt kitölhető kérdőív.

A közösségi tervezés során formálódtak a témakörök és kérdés javaslatok, de a végleges kérdőívet Békéscsaba Megyei Jogú Város, mint megrendelő jóváhagyásával indítottuk el.

Békéscsabán élő, itt tanuló, dolgozó, álláskereső fiatalokat kértünk a kitöltésére. A 12-25 éves korosztály érzéseit, gondolatait, véleményét kérdeztük meg, hiszen ők alkotják a jelenleg hatályban lévő és készülő ifjúsági koncepció és cselekvési terv célcsoportját, a jelenleg 12 évesek pedig a majdani cselekvési terv szempontjából leginkább érintett középiskolás korosztályt adja majd.

A kérdőív hat részből állt:

Első rész: alapadatok, iskolai végzettség

Második rész: szabadidő

Harmadik rész: Békéscsaba általában

Negyedik rész: közösségi terek

Ötödik rész: programok

Hatodik rész: problémák, jövőkép

A kérdőív indítása egybeesett a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel. Napok alatt megváltozott az életünk, már nem a korábbi megszokások mentén teltek a napjaink, így a kérdőív egyes kérdései furcsának tűnhettek akkor, amikor az volt a cél, hogy mindenki maradjon otthon. Mi pedig rákérdeztünk arra, hogy ki mennyire ismer és látogat bizonyos közösségi tereket a városban, mennyi szabadideje van hétköznapokon, mi a kedvenc törzshelye…. És biztos nehéz volt elképzelni azt is, mi lesz 5 év múlva, mikor azt sem tudtuk, mi lesz holnap.

Bízunk benne, a kérdőív kitöltése kapcsán sokan beszélgettek a városról, arról, hogy miért jó itt élni, mi jut eszükbe Békéscsabáról, mi hiányzik nekik innen, mi mit tudnánk tenni azért, hogy a következő generációk számára jó hely legyen a város!

2020. április 15-én 1373 teljes kitöltéssel zártuk az online felmérést.

I.4. Nyilvánosság

A közösségi felmérés elvében és módszereiben alapvető a nyilvánosság bevonása, tájékoztatása. Igyekeztünk figyelmet fordítani arra, hogy mindazokat, akik jelezték szándékukat, esetleg egy-egy ponton csatlakoztak is hozzánk, de a város teljes lakosságát, az ifjúsági szakmát is többféle módon tájékoztassuk, elérjük.

Arculat

Már a 2015-ös ifjúsági koncepció elkészítésekor is bebizonyosodott, hogy egy markáns arculat nagyban segítheti az ismertséget, a megvalósítás során pedig azonosítási pontként tud szolgálni (levélpapír, prezentációk eleme). A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány vállalta az arculat kidolgozását, majd a kommunikációs csatornákon annak következetes végig vitelét.

Elkészült az Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 logója, levélpapírja, rollup-ja.

Facebook oldal

A facebok lehetőségeit kihasználva 2020. március 13-án létrehoztuk az Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 oldalt, ahol legalább heti rendszerességgel jelentek meg posztok a folyamat aktuális állásáról, a hatályos ifjúsági cselekvési terv és a helyi ifjúsági közélet eseményeiről, összefüggéseiről.

Honlap

A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány taliberalapitvany.hu honlapján Ifjúsági Közösségi Felmérés menüt alakítottunk ki, aminek tartalmát folyamatosan aktualizáltuk amellett, hogy az online kérdőív ezen a honlapon keresztül volt elérhető 2020. március 15. és április 15. között.

Együttműködők folyamatos tájékoztatása

A közreműködőkkel, együttműködőkkel, sajtóval való kapcsolattartást a Polgármesteri Hivatal Oktatási Közművelődési és Sport Osztálya ifjúsági referense végezte. Ez több szempontból volt célszerű megoldás:

 • egyrészt a város 2015 (az előző ifjúsági koncepció alkotói folyamata) óta kiemelten nagy hangsúlyt fektet a partnerekkel való kapcsolattartásra, az információ áramoltatásra,
 • működteti a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztalt, aktív együttműködést ápol annak tagszervezeteivel, szakembereivel,
 • kezdeményezte, szervezte a Félidő c. koncepció felülvizsgáló eseménysort 2019-ben (ami már egyfajta előfutára is volt a 2020-as közösségi felmérésnek).

A bevont partnereket 2020-ban tájékoztattuk az előkészítő közösségi beszélgetések alkalmai után, az online kérdőív indításakor, a kérdőív lezárásakor.

De már 2019-ben elindult az érintettek, a közvélemény tájékoztatása, a 2019. szeptember 11-i Városi Ifjúsági Évindítón, 2019. október 16-án a Városi Ifjúsági Parlamenten, a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal 2020. január 9-ei évindító ülésén.

Sajtómegjelenés

Varga Tamás, Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere és az Ifjúsági Közösségi Felmérés megvalósítói 2020. március 11-én sajtótájékoztatót tartottak a Polgármesteri Hivatalban az online kérdőív március 15-ei indítása alkalmából. A sajtó munkatársai előtt szó volt a közösségi tervezésről, a békéscsabai folyamatról, sajátosságokról, a célcsoport bevonásáról.

A sajtótájékoztatón részt vett és interjút adott Kádár Kende diákpolgármester és Kovács Ákos, a Békéscsabai Diákönkormányzat elnöke is.

II. Online kérdőív elemzése

Elemzési alapgondolatok

Az elemzéshez csak a teljes kitöltéseket vettük alapul, ami 1373 válaszadó fiatalt jelent.

Felhasználtuk még a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 és az ez alapján készült Margón Kívül című, az említett felmérés adatait felhasználó elemzéseket tartalmazó kötet releváns elemeit.

Mivel a kérdőíves felmérés adatai és az elemzés Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonát képezik, azok ismertetésére az esettanulmányban nem kerül sor.

III. Az Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 folyamatában közreműködő partnerszervezetek

2020 februárjától az alábbi intézmények/szervezetek képviselőivel dolgoztunk együtt:

1.   Csabagyöngye Kulturális Központ és településrészi közösségi terei:

- Jaminai Közösségi Ház

- Lencsési Közösségi Ház

- Mezőmegyer - Arany János Művelődési Ház

2.   Gerla - Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

3.   VOKE Békéscsabai Vasutas Művelődési Háza

4.   Békéscsabai Szakképzési Centrum

5.   Békéscsabai Tankerületi Központ

6. Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztály

7.   Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

8.   Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

9.   Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete

10. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

11.  MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

12.  Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

13.  Életfa Kulturális Alapítvány – Kollabor – Természettudományos Élményközpont

14.  Diákönkormányzatot segítő pedagógusok munkaközössége

15.  Békéscsabai Diákönkormányzat

16.   Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Kara Hallgatói Önkormányzat

17.   Diákpolgármester és Garabonciás stábja

18.   Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért

19.   Erzsébet Ifjúsági Alap Békéscsabai Közösségi Tér

20.   Békéscsabai Alkotó Média (BAM)

21.   Békéscsabai Extrémsport Egyesület (Creatures Crew közösség)

22.   Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE)

23.   Magyar Pünkösdi Egyház Békéscsabai Teljes Evangéliumi Gyülekezete, T1ÉL Teaház és Ifjúsági Klub, Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

24.   Békéscsabai Evangélikus Egyházközség / Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium Művészeti Szakközépiskola Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

 

Zsótér Mária

Erszébet Ifjúsági Alap ifjúságszakmai mentor

TOVÁBBI TARTALMAK
Ez is érdekelhet
Copyright © 2020 Erzsébet Ifjúsági Alap.
Minden jog fenntartva.
Az oldal az Európai Szociális Alap támogatásával, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében jött létre.