Ifjúsági munka könyvtára

10 kérdés az ifjúságról - Magyar ifjúság 2012

Székely Levente (szerk.)
A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatás első eredményeit tartalmazza e kiadvány, melynek tartalmát 10 fontos - az ifjúság mindennapjait és a jövőre vonatkozó lehetőségeit meghatározó - téma köré rendezték.

26.000 km, avagy közösségfejlesztés Kalamáris módra

Csatári Emese, Vincze Béla, Groska Éva, Tóth Zsuzsanna
Megjelent a 26.000 kilométer, avagy ifjúsági szakmai kalandozások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című kiadvány, amely a Kalamáris Egyesület 2010 áprilisában befejeződött programját mutatja be. A kiadvány összefoglalja a programban végzett tevékenységeiket, bemutatja az ifjúsági közösségfejlesztésekben résztvevő csoportokat, a Pocoló Nomád ifjúsági szolgáltatást.

A 80-as generáció; Pályakezdő társadalomtudósok esszékötete

Tarr Ferenc (szerk.)
A kötet célja egy körkép készítése arról, hogyan is látja saját magát ez a korosztály. Többek között a következő kérdésekre igyekszik választ adni a kötet: Kirajzolódnak-e közös pontok, meghatározó jelenségek a különböző problémák vizsgálata során? Hogyan alakulnak ki közösségek a szocializmus felbomlása után? Mi az oka a késői felnőtté válásnak? stb.

A Családműhely program módszertára

M. Tóth Andrea
Ezt a kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik emberekkel, fiatalokkal foglalkoznak, akik emberki közösségeket alapítanak, akik emberi együttléteket terveznek, szerveznek.. Továbbá azoknak is, akik szívesen segítenek embertársaiknak, és fejlődni szeretnének segítőiségükben.

A Demokrácia tanulása

Gulyás Ágnes, Magdali Csaba, Pórszász Balázs, Rafa-Gyovai Tibor
Magyarország demokratikus berendezkedése számos lehetőséget kínál a közügyekben való részvételre és annak csoportos vagy akár egyéni befolyásolására; az ifjúsági munka és az ifjúsági élet egyik fő célkitűzése pedig, hogy a fiatalokat a helyi, a közösségi és a szélesebb társadalmi értelemben vett életbe, döntéshozatalba és véleménynyilvánításba bevonja. A részvétel azonban sokféle és sokrétű, különböző módokon és formákban valósul meg az egyéni szinttől a csoportos vagy közösségi szintig. Jelen kiadvány ennek a részvételnek a dél-dunántúli régió fiatal korosztályának ifjúsági érdekképviseleti szervezetekben és azokon keresztül megnyilvánuló részvételét igyekszik bemutatni.

A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban

Hunyadi Zsuzsa
A kiadvány a sokféle kulturálódási lehetőséget biztosító fesztiválok és a kulturális fogyasztás közötti kapcsolatot mutatja be.

A gyakorlati pedagógia néhány kérdése - Iskolán kívüli nevelés

Foghtűy Krisztina, Hegedűs Judit, Heimann Ilona, Mészáros György
Egy elméleti bevezető tanulmány után a kiadvány sorra veszi a nevelés iskolán kívüli színtereit, legfőbb típusait, s az írók mérlegre teszik, hogy miképp, hogyan járulnak hozzá a személyiség (részleges vagy egészleges) fejlesztéséhez, a társadalomban vetélkedő-versengő értékek közti választáshoz, az önnevelés tudatosságához.

A középosztály szigete

Gábor Kálmán
Az Oktatáskutató Intézet több éven át szociológiai kutatásokat végzett a Sziget-rendezvényeken. A kiadványba öntött eredmények igen érdekes képet tárnak elénk az ott megtalálható fiatalokról, az időközben végbement változásokról.

A közösségfejlesztés módszertára

dr. Majár János
A kiadványt a Csillagpor Alapítvány megbízásából a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség készítette. A kötet röviden összefoglalja azokat az elméleti konstrukciókat, amelyek ismerete nagyban megkönnyíti egy folyamat tervezését és sikeres lebonyolítását. Ezen kívül módszertani javaslatokat tartalmaz a gyakorlati megvalósításhoz.

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017

Dr. Czike Klára – F. Tóth András
A dokumentum összefoglalja mindazt, ami az önkéntesség szempontjából az utóbbi bő évtizedben történt abból a célból, hogy levonja a területen zajló történésekből adódó következtetéseket, és vázolja a következtetések nyomán fellépő stratégiai irányokat és közös feladatokat.

A világ az iskolában. Tanulmányok a globalizációról tanároknak

Koppány Judit, Udvarhelyi Éva Tessza (szerk.)
A kötet célja, hogy rövid áttekintést adjon a globalizációnak a gazdaságot, a politikát, és a társadalmi életet érintő egyes hatásairól mind a nagyvilágban, mind Magyarországon. A szerzők elsősorban arra kívánják fölhívni a figyelmet, hogy ezek a világot átszövő jelenségek, folyamatok hogyan érintik az emberek mindennapi életét itthon és a világ különböző pontjain.

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl

Kiss Julianna
Az iskolák amellett, hogy eltérő ismereteket oktatnak a diákok számára, a fiatalok gondolkodására és aktivitására is hatást gyakorolnak nevelői munkájukkal és napi működésükkel. A Kurt Lewin Alapítvány másfél éves kutatási, fejlesztési programjában egy kelet-magyarországi város négy középiskolájában az iskola és az aktív állampolgárság viszonyát vizsgálta.

Alattvalók vagy polgárok lesznek? - A Fiatalok aktív állapolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban

Gáti Annamária
Az Aktív Állampolgárság Alapítvány azzal bízta meg a TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központot, hogy tekintse át a magyar fiatalok állampolgári attitűdjeire vonatkozó kutatási adatbázisokat, foglalja össze ezek főbb eredményeit, megállapításait. Az adatbázisok másodelemzésére épülő munkából született ez az összefoglaló.

Alternatív konfliktuskezelés az ifjúsági munkában

dr. Árvai Éva Anna, Kányai Kinga, Kertész Tibor, Wagner János
A demokratikus társadalom működésének egyik alapvető feltétele a közösségi cselekvés és a feladatok és problémák együttműködéseken alapuló megoldása. Ugyanez az alapelvárás az egyének közötti és a közösségeken belüli konfliktusok kezelésének folyamatára is érvényes. Az alternatív konfliktuskezelési módszerek célja a konfliktusok konstruktív, részvételen alapuló megoldása és az érintett felek közötti együttműködés elősegítése.

Amit a képzésről tudni kell - T-kit sorozat

Goran Buldioski, Cecilia Grimaldi, Sonja Mitter
Az Európa Tanács és az Európai Unió együttműködésében született kiadvány segítséget nyújt az ifjúsági szervezeteknek és a fiatalokkal foglalkozóknak abban, hogy pontosabban értsék a formális és nem- formális oktatás közötti különbséget és hasonlóságot, érzékenyebben válasszanak a célok függvényében a módszerek közül. Elsősorban ifjúsági és civil szervezetekkel kapcsolatos fejlesztéshez találhatók benne ismeretek, módszertanában követve az egyes képzések felépítését.

Az Európai Bizottság fehér könyve - Új lendulet Európa fiataljai számára

szerző nélkül
Az európai szintű kormányzás új formáinak kialakulását előmozdító elképzelések eredményeképpen az Európai Bizottság 2001-ben elhatározta, hogy az ifjúságpolitikáról Fehér Könyvet jelentet meg, illetve ennek érdekében széles körű konzultációt indít el. A konzultációs folyamat, az ifjúsági terület valamennyi szereplője – fiatalok, ifjúsági szervezetek képviselői, kutatók, közalkalmazottak és döntéshozók – közötti párbeszéd és eszmecsere eredményeképpen számos javaslat fogalmazódott meg különböző témakörökben.

Az ifjúság és az Európai Unió

Dr. Orgován Eszter
A kiadvány ízelítőt ad a fiatalokat érintõ 2002-ben meglévő európai uniós programjaiból, akcióiból és lehetõségeibõl. Emellett a kiadványban a 2000-es évek elején meghatátorozott európai oktatási célkitűzéseket is megismerhetjük.

Az ifjúsági szolgáltatások tipológiája és működési jellemzőik Magyarországon

Domokos Tamás, Ruff Tamás, Mahler Balázs, Szanyi Ágnes
A szerzők kutatási projrktjének célja az ifjúsági szolgáltatások fenntarthatóságra és fejlesztésre vonatkozó analízis készítése magyarországon, különös tekintettel a 2007-2013 közötti időszak várható ifjúsági forrásfelvéterére.

Az ifjúságsegítés módszertára

dr. Majár János
A kiadványt a Csillagpor Alapítvány megbízásából a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség készítette. A kötet a következő nagyobb fejezetekre bomlik: szocializációs cselekvések, a segítőiség általános alapelvei és szabályai, ifjúságsegítés, a segítői beszélgetés, az ifjúságsegítés módszerei, a segítői lét kihívásai.

Civil kurázsi - ifjúsági munka az Észak-alföldi Régióban

Bánszegi Zsuzsa
Elsősorban a civil szervezetek, az ifjúsági szervezetek, ifjúsági közösségek illetve ifjúságbarát önkormányzatok áldozatos, kitartó munkájának bemutatásán keresztül világít rá a kiadvány, hogy az ifjúsági munka társadalmi jelentősége miben rejlik, és milyen színfoltjai vannak az Észak-alföldi régiónak. Az ifjúsági fesztiválok, ifjúsági szálláshelyek is helyet kapnak a kiadványban.

Oldalak