Éjszakai Forgatag

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Éjszakai Forgatag
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Ujhidy Tibor
E-mail: 
ujhidy.tibor [at] gmail.com
Telefon: 
+36 30 779 75 92
Szervezet adatai
Név: 
Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér
Település: 
Kecskemét
E-mail: 
info [at] kspari.hu
Telefon: 
+36 76 738 988
A gyakorlat leírása
Téma: 
prevenció, sport, szemléletformálás, önkéntesség
Jó gyakorlat rövid leírása: 
Célcsoport: elsődlegesen 6-20 éves fiatalok, másodlagos célcsoport a családok. Kecskemét megyeszékhely, a városban megközelítőleg 120.000 fő él. A közösségi tér a Széchenyiváros településrészen található, ahol kb. 30.000 fő él, a területen legfőképp panellakásokban laknak. A közösségi tér egy elöregedő, helyenként gettósodó területet található. A környéken továbbá több általános és középiskola van 2 km-es vonzáskörzeten belül, kb. 4000 fiatalt ér el. Az Éjszakai Forgatag elsődleges célja: A településrészen élő, sokszor hátrányos helyzetben lévő fiatalok számára nyújt rendszeres ingyenes sportolási, hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget. Fontos a rendszeres sport és közösségi programok interdiszciplináris összekapcsolása, ezáltal is a sportolás és egészségmegőrzés népszerűsítése, a sport, kulturális, ismeretterjesztő és prevenciós programok általi közösségteremtés, károsító magatartásformák csökkentése. A programok egy jelentős részét a fiatalok alulról jövő kezdeményezésként, önszerveződő közösségként együtt találják ki és valósítják is meg itt, így az önkéntesség társadalmi szemléletformáló ereje is megjelenik. A program sportszervezetek számára lehetőséget is biztosít a toborzásra és az utánpótlás nevelésre. Az Éjszakai Forgatag minden hónap utolsó péntekjén 17:00 - 24:00 között kerül megvalósításra, de maga a közösségi tér hétköznaponként reggel 8:00 – 21:00 óráig tart nyitva. A program 2 nagyobb progamelemből áll: 17:00 – 19:00 van egy sportolási rész, amely megmozgatja, csalogatja a fiatalokat (csocsó, darts, ping-pong, kinect) és ezt követően kerül sor 19:00 – 20:00 játékos formában a szemléletformáló, prevenciós, ismeretterjesztő, kulturális közösségi eseményekre (a teljesség igénye nélkül a témák pl.: drogmegelőzés, bűnmegelőzés, környezetvédelmi előadás, ismeretterjesztő előadás, sportbemutató, élménybeszámoló, zenés, táncos előadás, vállalkozói előadások stb.), majd 20:00 – 24:00 óráig újból a sporté a főszerep, ahol versenyekre is sor kerül, a nyertesek pedig díjazásban is részesülnek. A sport mellett folyamatosan társasjátékozásra és kézműves programokon való részvételre is van lehetőség, akit a sport kevésbé érdekelne, illetve ingyenes büfé lehetőség is van. Mivel a célcsoport korban tágabb korosztályt ölel fel, így fontos, hogy mindenki találjon saját maga számára megfelelő hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget, amiben sikerélményt tud szerezni. A játék és sport, mint eszköz segít a társas kompetenciafejlesztésben, növeli a fiatalok együttműködési készségét, fejleszti az érzelmi intelligenciájukat. A program remek lehetőséget biztosít az ágazatközi együttműködések erősítésére is.
Célcsoport: 
6-20 éves gyermekek és fiatalok, családok
Célterület (földrajzi): 
Kecskemét megyeszékhely, Széchenyiváros településrész
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
2007-ben, amikor először a programot elindítottuk, akkor az utánpótlás bázis bővítése volt egy fontos szempont, ám menetközben egyértelművé vált számunkra, hogy a környéken élő fiataloknak igénye van több sportolási lehetőségre és kultúrált és hasznos szabadidő eltöltésre. Akkoriban nem volt még ilyen közösségi tér a városrészben és nem voltak szabad sportlétesítmények, illetve nem voltak szervezett közösségi programok sem. A hiány, az igény hívta életre a programot. A folyamatos ötletelésnek, igényfelméréseknek, beszélgetéseknek köszönhetően 2009-től a jelenlegi Éjszakai Forgatag ütemterv szerint rendezzük meg ezt a programunkat és most is folyamatosan a fejlesztéseken gondolkozunk közösen a fiatalokkal, hogy minél jobbá válhasson a rendezvény.
A jó gyakorlat célja: 
Az alapcél a sportolás és hasznos, kultúrált szabadidő eltöltés szervezett keretek között, ez az alapcél folyamatosan megvalósul a kezdetek óta. Átlagosan egy alkalommal 150-250 fő között vannak jelen az eseményen, több család is van és vannak rendszeres résztvevők is. A sportolás sokak számára az életük mindennapjaivá vált, többük versenysportszerűen is sportol mostmár. A fiatalok és családtagjainak, valamint az együttműködő partnereink személyes visszajelzése alapján a következő eredményekről tudunk beszámolni: élvezeti szerek fogyasztásának csökkenése a fiatalok között, a közösségi gondolkodás erősödött, ifjúsági közösségek/csoportok jöttek létre, tanulmányi eredmények javultak a bejáró fiataloknál, utánpótlás bázis erősödött. Az önkénteseink száma folyamatosan növekszik, az általuk kitalált programokat szívesen megvalósítják itt. Így a programot hatékonynak és fontosnak tekintjük.
Szükségesség, rövid történet: 
nem releváns
Várt eredmény: 
nem releváns
Eredmény: 
nem releváns
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
Feltétlenül fontos, hogy a fiatalok saját maguk találják ki és valósítsák meg a programok egy részét, így fogják csak magukénak érezni. Az önkéntesekkel való jó szakmai együttműködés, mentorálás fontos, erre fel kell készíteni az önkéntesekkel foglalkozó kollégát. Fontos, hogy a program jól be legyen vezetve a köztudatba,a közösségi médián való megjelenés aktív legyen.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
nem releváns
Humánerőforrás: 
nem releváns
Finanszírozás: 
nem releváns
Infrastruktúra: 
nem releváns
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
nem releváns
Alulról jövő kezdeményezés: 
nem releváns
Helyi szereplők bevonása: 
nem releváns
Együttműködő partnerek: 
Együttműködő partnerek: helyi sportszervezetek, informális ifjúsági csoportok, civil szervezetek, önkormányzat, oktatási intézmények, rendőrség, katasztrófavédelem, mentők, vállalkozói szektor, magánszemélyek, önkéntesek. Ezek a partnerek segítik az esemény azon programelemét, mely a szemléletformáló, prevenciós, ismeretterjesztő, kulturális közösségi részt takarja.
Innovativitás: 
A szervezet az évek kitartó munkájának köszönhetően el tudta érni, hogy mára egy saját tulajdonú sportcsarnokkal rendelkezik, mely biztosítja a helyszínt a közösségi térnek és az eseménynek. Ez stabilitást és kiszámíthatóságot tud adni. Mintaértéke abban rejlik, hogy a sportba, mint hívószóba másfajta érték is és kiegészítő elem hatékonyan tud beintegrálódni és ezáltal sokszínűséget eredményez.
Nyilvánosság biztosítása: 
Közösségi médiákon való aktív jelenlét (Facebook, Youtube csatorna), weblappal rendelkezik a szervezet. Közösségi rendezvényeken, civil rendezvényeken, iskolai rendezvényeken aktív jelenlét, megjelenések. A honlapon a módszertani anyaga megtalálható a programnak.
Fenntarthatóság: 
Saját tulajdonú létesítmény, sporteszközök, infokommunikációs, technikai eszközök (projektor, hangosítás) megléte a fenntarthatóságot biztosítják a szervezet és program számára. Humánerőfforás: önkéntesek (5-10 fő/program) és megvalósításban önkéntesen segítő partnerek, állandó alkalmazott 1 fő. Ingyenes büfé: támogatásból (szponzori, önormányzati, pályázati, saját erőforrás). Továbbra is fontos az önkéntesek, az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok és az önkéntesen segítő partnerek bevonása, illetve a forrásteremtés hatékony működtetése.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
nem releváns
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
Javasolt a sportrész megtartása mellett, hogy legyen egy rövidebb közösségi élményen alapuló programelem is. Fontos a sikerélmény megszerzése, annak esetenkénti formális és erkölcsi díjazása. A módszertani anyag a honlapon (www.kspari.hu) is megtalálható.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
A gyakorlat elhagyható elemei: ingyenes büfé.