Fiatalok Zalaegerszegért

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Fiatalok Zalaegerszegért
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Juhász Előd János
E-mail: 
juhaszelodjanos [at] gmail.com
Telefon: 
+36 30/365-3247
Szervezet adatai
Név: 
Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat
Település: 
Zalaegerszeg
E-mail: 
zalaegerszegi.vdok [at] gmail.com
Telefon: 
-
A gyakorlat leírása
Téma: 
Állampolgári részvétel, városfejlesztés
Jó gyakorlat rövid leírása: 
A Fiatalok Zalaegerszegért egy olyan projekt, amelyen belül a városban tanuló diákok tesznek erőfeszítéseket a település fejlesztése érdekében.
Célcsoport: 
középiskolás diákok
Célterület (földrajzi): 
Zalaegerszeg, megyeszékhely
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
A tevékenyég négy részből áll. Az első egy előzetes kérdőív felvétel, amely alapján összeállításra kerülnek a Fiatalok Zalaegerszegért Ötletbörzék tervei, ahol a fiatalok felvethetik az esetleges problémákat, és megoldási javaslatokkal állhatnak elő. Ezt követően a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat értékeli ezeket, végül pedig egy zárókonferencia keretében ismertetik az ötletbörzék során felmerült és a Diákönkormányzat által is jóváhagyott javaslatok megvalósulását. Az ötlebörzék az alábbi négy kategória mentén szerveződtek: 1. csoport: o Szociális és kulturális ügyek o Lakásügy és épített környezet 2. csoport o Szolgáltatások o Közlekedés és hálózat 3. csoport o Környezettel kapcsolatos o Egyenlőség 4. csoport: o Kormányzás o Gazdaság
A jó gyakorlat célja: 
A zalaegerszegi diákok becsatornázása a helyi közéletbe, ösztönzés az aktív állampolgárságra.
Szükségesség, rövid történet: 
Diákok felelősségtudatának növelése, véleményük becsatornázása.
Várt eredmény: 
Az értékelés után olyan tervezet készíthető, mely hozzájárulhat a település fejlesztéséhez.
Eredmény: 
Az Ötletbörzék terveihez 600 fiatal töltötte ki a kérdőívet, az Ötletbörzéken való részvételi arányairól, illetve a megvalósításra ítélt javaslatokról bővebben a nyár végén lehet érdeklődni a kapcsolattartónál.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
Elképzelhető, hogy kevesen fognak visszajelezni az előzetes kérdőívekre, ám célszerű a "minden vélemény számít" szemléletmódot alkalmazni, és akármilyen kevesen is jeleznek vissza, megtartani az ötletbörzéket az iskolákban.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
-
Humánerőforrás: 
Hat fő, akik az előzetes kérdőívet elkészítik, kitöltetik a fiatalokkal, összeállítják az Ötletbörze tematikáját, és moderálják azokat.
Finanszírozás: 
-
Infrastruktúra: 
Új Nemzedék Központ Közösségi Tér, valamint a középiskolák szolgáltatják a helyszínt
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
A helyi fiatalok igényei, meglátásai, problémái, ötletei jelennek meg, lehetőség számukra, hogy véleményük becsatornázásra kerüljön a település fejlesztési politikájába.
Alulról jövő kezdeményezés: 
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat kezdeményezte, és viszi véghez a projektet.
Helyi szereplők bevonása: 
A Fiatalok Zalaegerszegért Ötletbörze résztvevők kerültek bevonásra eddig a programba, a projekt során döntéshozók is bevonásra kerülnek majd.
Együttműködő partnerek: 
Új Nemzedék Központ együttműködésével valósul meg, a Közösségi Térben
Innovativitás: 
A megközelítés újszerű, nem jellemző, hogy középiskolás diákok ilyen szinten foglalkoznának városfejlesztéssel, vagy, hogy ehhez fórumot kapjanak.
Nyilvánosság biztosítása: 
Facebook-on került meghirdetésre, majd utólag beszámoló készült az Ötletbörzékről.
Fenntarthatóság: 
A fiatalok motiváltabbak lehetnek a jövőben az aktív közéleti szereplésre, véleménynyilvánításra, ami a Városi Diákönkormányzatban való részvételre is motiválhatja őket. Ezen kívül a városfejlesztési politikához is hozzájárulhatnak a fiatalok ötletei.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
Azokon a településeken lehet jól megvalósítani, ahol a középiskolás korosztálynak van egy stabil bázisa, szervezetek közül pedig azok a szervezetek tudják jól megvalósítani, akiknek van kapcsolatuk Diáktanáccsal.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
Az Ötletbörzék során Egan kereke módszerét javasolt használni, amely egy szempontrendszert biztosít az adott település részletes feltérképezéséhez és megismeréséhez.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
Nem feltétlenül kell iskolákhoz kötni, számos településen működhet ez iskolák bevonása nélkül