Ifjúsági Értékőr csoport

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Ifjúsági Értékőr csoport
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Lázár Tünde
E-mail: 
tuskevar0330 [at] gmail.com
Telefon: 
0630/393-7753
Szervezet adatai
Név: 
Ifjúsági Értékőr csoport
Település: 
Tiszanána
E-mail: 
tuskevar0330 [at] gmail.com
Telefon: 
0630/393-7753
A gyakorlat leírása
Téma: 
hagyományőrzés, helyi identitás növelése
Jó gyakorlat rövid leírása: 
2015-ben alakult ifjúsági közösség. Tiszanána értékeinek összegyűjtésére létrejött kis csoportosulás.
Célcsoport: 
14-20 év közötti fiatalok.
Célterület (földrajzi): 
Tiszanána bel- és külterülete.
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
Értéktár készítése Tiszanána természeti, épített és szellemi értékeiből. A program az itt élő fiataloknak arra nyújt lehetőséget, hogy egy hasonló érdeklődési körrel rendelkező közösség tagja lehessen. Maga a tevékenység nagyobb része egy tábor keretein belül valósult meg, ahol fényképeket, videókat készítettek és interjúkat csináltak a fiatalok. Készítettek interjút plébánossal, polgármesterrel, régi szakmák mestereivel. Fényképeztek épületeket, gólyafészkeket és még sok más értéket és elkészítették közösen egy helyi néni segítségével a tekercslevest. A tábor után a fiatalok azóta is rendszeresen találkoznak és dolgoznak az értékek megőrzésén, helyreállításán.
A jó gyakorlat célja: 
Helyi értékek feltárása, gyűjtése és megőrzése.
Szükségesség, rövid történet: 
Fontos, hogy a felnövekvő generáció is megismerhesse a helyi értékeket, és olyan értékek is megőrzésre kerüljenek, amiket ők tartanak fontosnak a mai világban.
Várt eredmény: 
Helyi értékek megőrzése és további gyűjtése. Fontos szerepet kap a dokumentálás, értékek helyreállítása is a csoport feladatai között.
Eredmény: 
Helyi értéktár állandó frissülése és értékek megőrzése, restaurálása.  
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
A mai fiatalok a településen nagyon mobilak, bármikor mozgósíthatók 1-1 feladat kapcsán és nagyon sok jó kreatív és újszerű megoldást találnak. Ezek mellett az is elmondható, hogy a csoportban nagy a mozgás, dinamikusan változik a csoportösszetétel.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
human és financiális
Humánerőforrás: 
Fontos, hogy a fiatalokból álló értékőr közösséget egy felnőtt csoportvezető támogassa a feladataik, elhivatott önkéntesmunkájuk során.
Finanszírozás: 
Több különböző forrás állt a csoport rendelkezésére és kapott támogatást több helyről a megvalósuló eredményekhez. A költségvetéshez hozzájárult a Nemzeti Művelődési Intézet, a helyi Könyvtár és Önkormányzat.
Infrastruktúra: 
Az értékőr munkához több eszköz is elengedhetetlen. Fényképező gép, CD-k, Videókamera és ehhez tartozó állvány, jó minőségű képet készítő telefonok, mikrofonok és olyan gépjármű, amivel a fiatalok a környéket bejárhatják. Tiszanánán az önkormányzatnak vagy egy kisvonata, amivel minden fiatalnak volt lehetősége minden helyszínre eljutni.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
A fiatalok még jobban megismerjék szülőfalujukat és ennek köszönhetően még inkább elmélyedjen a falujuk irányt érzett kötődés.  
Alulról jövő kezdeményezés: 
Igen, alulról jövő kezdeményezésre alakult a csoport.
Helyi szereplők bevonása: 
A helyi szereplők maximálisan be lettek vonva a programba. Az értékek feltárásánál több civil vezetőt is megkérdeztek a gyerekek az interjúk során és a helyi falu vezetőjét és az atyát is megkeresték kérdéseikkel.
Együttműködő partnerek: 
Tiszanánai civil szervezetek, és az önkormányzat is nyitott és együttműködő volt a csoporttal.
Innovativitás: 
A csoport innovativitását az új személéletmód és komplexitás adja, hogy itt a fiatalok saját maguk határozhatják meg mi számukra a megőrzendő érték és több módszer segítségével dolgozhatnak ezeknek a megőrzésén. Készítettek interjút, fényképet, elkészítettek helyi ételeket, így ebben igazán nem a módszere az új, hanem, hogy több módszert kombináltak egy értékőr csoportos munkáján belül.
Nyilvánosság biztosítása: 
Az értékőr csoportról írt a helyi újság, szerepelt a helyi tv-ben, cikkeztek a Heves Megyei Hírlapban és lehet velük találkozni a facebookon is.
Fenntarthatóság: 
A falu számára is fontos, hogy ez a közösség továbbra is fennmaradjon, mivel ez biztosítja is a falu értékeinek megőrzését, ennek megismertetését a fiatalokkal és remény van arra is, hogy ebből a későbbiekben még több állapot javító vagy megőrző kezdeményezés is megvalósul.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
Bármilyen másik településen is alkalmazható.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
Fontos az elhivatottság és az, hogy a fiatalok valóban érdeklődők legyen a település értékeivel kapcsolatban.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
nem releváns