Itthon Nagyrédén (Értéknapok)

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Itthon Nagyrédén (Értéknapok)
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Markó Anita
E-mail: 
muvelodesihaz [at] nagyrede.hu
Telefon: 
06 30 355 8569
Szervezet adatai
Név: 
Nagyréde Önkormányzat
Település: 
Nagyréde
E-mail: 
muvelodesihaz [at] nagyrede.hu
Telefon: 
06 30 355 8569
A gyakorlat leírása
Téma: 
fiatalok helyben tartása, helyi identitásának növelése
Jó gyakorlat rövid leírása: 
Mottó: „Adni és kapni értéket is lehet” A településen az identitás megerősítésére, település szeretetének erősítésére létrehoztak egy érték napot (később napokat), ami már megrendezésre kerül az óvódában, iskolában és gondozási központban is. Itt feladatokat, játékokat oldanak meg a résztvevők a helyi értékekhez kapcsolódóan, amit önkéntesek moderálnak különböző helszíneken.
Célcsoport: 
Óvodások, iskolások és idősek.
Célterület (földrajzi): 
Nagyréde település.
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
• Iskolások: Csoportos interaktív társasjáték. Az iskolások térkép segítségével, kis csoportokban haladnak egy kijelölt útvonalon, ahol állomásokat találnak. Ott különböző helyi értékekkel kapcsoaltos feladatokat oldanak meg. Az állomások a különböző intézmények ahol az önkéntesek, és hivatali dolgozók az állomásvezetők. Itt lehetőség van a generációk találkozására is, mivel az egyik helyszín a gondolzási központ, ahol az idősebb korosztály készül feladattal a gyerekeknek. A csapatok korosztályonként differenciálva vannak és minden korosztály a saját életkorának megfelelő feladatot kap. Például a kisebbek morzsolhatnak kukoricát a nagyobbaknak pedig változatos feladataik vannak: keresztrejtvény jellegű feladatok, képfelismerés, kép-szöveg párosítás, találós kérdések, hagyományos ételek készítése és alapanyagainak ismerete, helyi termékek kóstolás alapján való felismerése, önéletrajzok vagy termékek alapján személyek/cégek felismerése, régi használati tárgyak, eszközök, szerszámok felismerése, épületek funkcióinak meghatározása (mi volt régen és most mi?), hagyományos rédei táncok, viseletek és dalok felismerése, helyi borkultúrához és szőlőműveléshez kapcsolódó feladatok Az óvodások számára rajzpályázat ad lehetőséget arra, hogy megmutassák ők mit gondolnak és mit látnak a településen értéknek. Szakmai műhelynap is tartozott az eseménysorozathoz, ahol közösségi értékgyűjtés volt és a településen ideiglenes kiállítás is nyilt az értékekről.
A jó gyakorlat célja: 
Megláttatni a helyi értékeket és ezek népszerűsítése, tudatosítása, megőrzése, átadása. Ha a fiatalok is ismerik és szeretik a saját településüket, jobban fognak kötődni, ami segítheti a helyben tartást. Fontos, hogy az értékeke bemutatása élmény alapú legyen, és a programok segítség a közösségek alakulását, amik megtartóak lehetnek egy településen.
Szükségesség, rövid történet: 
A település számára fontos az értékek megőrzése és a fiatalok helyben tartása, helyi identitásának növelése. Ezek mellett olyan megtartó közösségek kialalkítása, ami szintén segíti a helyben maradást.
Várt eredmény: 
Alakuljon ki a „jó itt lenni, élni” érzés, közösségek alakuljanak ki és ismerj meg a helyiek a helyi értékeket.
Eredmény: 
Helyi értékek megismerése. Közösségek alakulása.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
A program mivel több helyszínen zajlik nagyban befolyásolja az időjárás. A másik nehézség, hogy hogyan lehet, vagy hogyan érdemes a diákokat kísérő pedagógusokat motiválni, akik a csapatokat kísérik, amire még a szervezők is keresik a megfelelő megoldásokat, meert ha a csoportveztő nem motivált, akkor a csoport is kevésbé lesz az a feladatok megoldásában.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
Humán és financiális
Humánerőforrás: 
Az iskolás program napján bezár a hivatal és a köztisztviselők az állomásokon segítkeznek a feladatok moderálásában. Helyi önkéntesek is segítik a program megvalósulását. A csapatokat a pedagógusok kísérik.
Finanszírozás: 
Az első alkalommal a szükséges eszközöket el kellett készíteni. Ezek az eszközök a későbbiekben évről évre felhasználhatóak. Az eszközök anyagköltségét az önkormányzat biztosította.
Infrastruktúra: 
A település intézményeiben kerül megrendezésre a pogram. Így az épített értékek is megismerhetőek és a meglévő intézmányi hálózat is bevonásra kerül. Vannak állomások az iskolában, könyvtárban, óvodában, gondozási központban, Fáy Kastélyban, Művelődési házban, Zsellér házban.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
Fontos tudatosítani, hogy Nagyréde a Palóc földhöz tartozik. Így a palócsággal és nem csak a nagyrédei értékekkel foglalkoznak a program során. Így a kezdeményezés teljes mértékben figyelembe veszi és épít a terület erősségeire, értékeire.
Alulról jövő kezdeményezés: 
A program helyi igényekre válaszol, a fiatalok identitástudatának növelése érdekében.
Helyi szereplők bevonása: 
Az intézmények dolgozói, a hivatali dolgozók és aktív, idősebb és fiataloabb önkéntesek is bevonásra kerülnek.
Együttműködő partnerek: 
Iskola, óvoda, gondozási központ, művelődési ház, könyvtár, Zsellér ház és az önkormányzat.
Innovativitás: 
Innovatív, mivel egy új játékos és izgalmas formában mutatja be a helyi fiataloknak és önkéntes segítőknek a település értékeit, épít közösséget a program.
Nyilvánosság biztosítása: 
A programról a helyi sajtó minden alkalommal hírt ad. A település helyi kiadványában is jelenik meg róla cikk, felkerül Nagyréde honlapjára is. Ezek mellett pedig tudósít róla a Gyöngyösi TV, a Hevesi Hírlap is.
Fenntarthatóság: 
A program fenntartható, mivel kis eszközigényű és az iskola, óvoda és gondozási központ nyitott a program folytatására és az önkéntesek számára is fontos, hogy a fiatalok a későbbiekben is észrevegyék azt, ami helyben értékes
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
A játékok helyi értékekre való átalakításával bárhol máshol is alkalmazható a program.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
Fontos, hogy megmaradjon a társasjáték jellege a programnak. Egy izgalmas kaland legyen a résztvevőknek játékos feladatokkal és hogy több helyszínen kerüljön megvalósításra, hogy minél több helyet is megismerjenek az adott településen a résztvevők. Így a különböző állomások más-más épületet is bemutathatnak.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
Ahol fontosnak tartáják a helyi értékek védelmét és a helyi identitás növelését, ott ez a program alkalmazható, csak az egyes állomás programjait, elemeit az adott terület értékeire kell átalakítani.