Játék 6árok nélkül

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Játék 6árok nélkül
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Vandrovnik Klára
E-mail: 
vandrovnik.k [at] gmail.com
Telefon: 
06-20/616-23-50
Szervezet adatai
Név: 
nincs adat
Település: 
Baj
E-mail: 
vandrovnik.k [at] gmail.com
Telefon: 
06-20/616-23-50
A gyakorlat leírása
Téma: 
hagyományőrzés, kompetenciafejlesztés, generációk közötti együttműködés
Jó gyakorlat rövid leírása: 
A terségi településeinek ifjúságát megmozgató közösségi játék, sportban, kultúrában, településismeretben. A program a gyerekeknek mobilitását, a települési intézményeknek együttműködési lehetőséget biztosít.
Célcsoport: 
10-18 év közötti fiatalok és mentoraik.
Célterület (földrajzi): 
Baj, Almásfüzitő, Kocs, Dunaalmás, Vértesszőlős, Neszmély, Ács, Tardos
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
- Igényfelmérés: A környező települések a játékban valő részvételi szándékának felmérése - Szakemberek, mentorok találkozói: műhelybeszélgetések formájában valósulnak meg, ahol kialakításra kerülnek a feladatok közös konszenzus alapján és a technikai igények is megfogalmazódnak - A feladatok kialakítása: településleírás: A települések önállóan készítik el egy A4 oldal tejedelemben a számukra fontosnak ítélt településleírást, és választanak 3 jellemző képet a településről. a településleírás és a fotók minden résztvevő mentorhoz eljutnak, és a és a játékban részt vevő csapatok számára tanulmányozásra kiosztásra kerül. A közös játéknapon ezen leíások és fotók alapján készül a teszt, mely a helyes válaszok alapján pontozásra kerül. performance: szabadon válaszott technikával, településbemutató 3-5 percben élő előadás vagy ábrázolás formájában ( színdarab, festmény, vers, tánc….) Mozgásos játék: 2017-ben a településekre jellemző momentumot tartalmazó mozgásos játékot alkottak és hoztak a települések képviselői. Ezekből a játékokból többfordulós versenyt bonyolítottunk le. Pontozás alapján alakult ki a sorrend. Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy minden versenyszám, forduló mérhető pontozás alapján, zsűri felügyeletvel működjön, és ezek alapján alakuljon ki a végleges sorrend.
A jó gyakorlat célja: 
A fiatalok mobilitásának, helyismeretének növelése, a térségi értékek megismerése, a generációk közötti együttműködése, parterség feljesztése, az önkéntesség tudatosodásának támogatása, a csoportos tevékenység, a felelősségtudat kialakítása, fejlesztése.
Szükségesség, rövid történet: 
A tapasztalat azt mutatta, hogy a diákok sok esetben nem ismerik a saját és a környező települések értékeit, hagyományait, látványosságait. Bajról indult a kezdeményezés, hogy a környező, hasonló adottségokkal rendelkező kistelepülésekket vonjuk be a közös játékba. Első alkalommal (2017. május) az aláábbi települések csatlakoztak 8-10 fős csapatokkal és mentori segédlettel a játékhoz: Baj, Almásfüzitő, Vérteszsőlős, Neszmély, Dunaalmás. Az előkészítésbe és a szervezésbe bevontuk a az NMI Művelődési Intézet és az Új Nemzedék, a Magyar Népművelők Egyesületének, valamint a Peron Music Alapítvány munkatársait.
Várt eredmény: 
5 település vett részt a Játék 6árok nélkül vetélkedőn első alkalommal 2017-ben 50 diákkal és 30 segítővel, mentorral. Az esemény egy izgalmas, emelkedett hangulatú, maradandő élményt okozó játékot eredményezett. Minden résztvevő csapat élménydíjjal távozott, amelyek feladánlásokból születtek és további klözösségépítésre tudták használni a csapatok: sárkányhajózás, sageway, kalandpark és torták.
Eredmény: 
80 fő, 5 csapat részvétele a közösségfejlesztő, ismeretátadó, sportos játékban 5 településről. A sajtó részvétele és támogatása jellemezte a rendezvényt.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
A pontozás kialakítása a játékban mérhető szakaszaiban mindig teljesítmény alapú volt, minden mérhető feladat ponzásra került, melyek előre egyeztetésre kerültek. A féléves előkészítési munka során nehéz volt fenntartani a motivációt a részvétel kapcsán. A díjazásnál törekedtünk arra, hogy minden résztvevő csapat azonos értékű közösségi élményhez jusson, és csupán az oklevelek tettek különbséget az 1-5 helyezettek között.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
humán
Humánerőforrás: 
A csapatok részérről 2-3 fő mentor, és közülük egy állandó fő , aki a kordinációkon részt vesz. Technikai személyzet a lebonyolítsához (hangosítás, technika kezelése): 3 fő zsűri: 3 fő (előre elkészített pontozási lista alapján) játékellenőr, időmérő: 5 fő moderátor: 1 fő vendéglátás: 3 fő
Finanszírozás: 
Jobbára önkéntes munkával, valamint a díjazás felajánlások alapján valósult meg. A játékot rendező település önkormányzata biztosította a vendéglátást.
Infrastruktúra: 
A mozgásos játékokhoz a technikai eszközöket a közreműködő települések csapatai hozták, de törekedtünk arra, hogy a lehető legkisebb eszközigénnyel, kreatív módon valósítsuk meg a játékokat. A házigazda település biztosította a helyszínt, a hangosítást és igény szerint sporteszközt. A filmvetítéshet (performance) szükséges eszközt a házigazda biztosította.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
A közelben lévő, elérhető távolságban elhelyezkedő települések vettek részt két kistérségen belül. A feladatok a rendező település adta lehetőségekhez igazodtak. Az összetartozás erősítését szorgalmazó, támogató települések vettek részt a programban. Ennek az alapja az volt, hogy részben pedagógiai, részben közműveéődési területről érkező szakemberek voltak a közreműködők.
Alulról jövő kezdeményezés: 
A kezdeményező település tapasztalatai alapján megfogalmazott jelenségre adott reagálás alapján indult el a közös gondolkodás és munka a kulturális területen dolgozó és közösségfejlesztésben részt vevő szakemberek együttműködésével.
Helyi szereplők bevonása: 
A település önkormányzata, iskolája, több pedagógusa és a csapatot alkotó helyi diákok.
Együttműködő partnerek: 
A település önkormányzata, iskolája, több pedagógusa és a csapatot alkotó helyi diákok, az NMI Művelődési Intézet és az Új Nemzedék, a Magyar Népművelők Egyesületének, valamint a Peron Music alapítvány munkatársai, a díjak felajánlói.
Innovativitás: 
Széleskörű együttmüködés, gyors reagálás a partnerek gondolataira, a fiatalok látásmódjának figyelembe vétele, ötleteik hasznosítása, a média, a vizuális eszközök használata és a játékosság és egymástól tanulás módszerének következetes hasznosítása.
Nyilvánosság biztosítása: 
A játékról szóló beszámoló, híranyag megjelent az 5 település felületein, a tatai körzeti televizióban, és a 24 ÓRA megyei napilapban.
Fenntarthatóság: 
A játék alapgondolata, hogy mindig az előző évi győztes település rendezi meg a következő játékot a saját településén. Évről évre új településeket, új diákokat és segítőket, közreműködőket mozgat meg a kezdeményezés.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
Bárhol alkalmazható a fenti leírás és a helyi adottságok figyelembevételével.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
Gondos előkészítés, és a játék alapgonolatának megvalósulása ( településismeret) okán, az alap játék elemek megtartása javasolt.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
Bárhol alkalmazható.