KEF Egészségnap

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
KEF Egészségnap
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Mátyus Bálint
E-mail: 
balint.matyus [at] gmail.com
Telefon: 
+36 20 570 1057
Szervezet adatai
Név: 
Belvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Település: 
Budapest
E-mail: 
belvarosi.kef [at] gmail.com
Telefon: 
+36 20 570 1057
A gyakorlat leírása
Téma: 
fiatalok drogprevenciója, önkéntes civil szervezetek
Jó gyakorlat rövid leírása: 
A kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei állomásos akadályversenyt szervez általános- és középiskolás gyerekeknek. Az egyes állomásokon egészségvédelemmel, drogprevencióval, bűnmegelőzéssel, kortárssegítéssel és érzelmi intelligenciával kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el, szervezetenként kb. 20 perc időtartam alatt. A csapatok forgószínpad jelleggel járják a különböző állomásokat. A program állandó résztvevője a kerületi rendőrkapitányság, a közterület felügyelet, a védőnői szolgálat, egyházi- és civil szervezetek, oktatási intézmények, valamint az Új Nemzedék Központ. A rendezvény az iskolák vezetőinek és pedagógusainak aktív bevonása mellett valósulhat meg. A rendezvényt követően Kahoot kvíz keretében ellenőrizték tudásokat az elhangzottakkal kapcsolatban a gyerekek, majd 1-2 hét elteltével a osztályfőnöki óra keretében az iskolai szociális munkással közösen dolgozzák fel a tanultakat.
Célcsoport: 
általános- és középiskolás korosztály
Célterület (földrajzi): 
Budapest, Belváros
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
n.a.
A jó gyakorlat célja: 
A drogprevencióra folyamatos igény van az iskolákban, hiszen az ifjúsági korosztály fenyegetettsége állandó. A hagyományos, tantermi környezetben megvalósuló drogprevenciós programok mellett nagyon fontos, hogy a gyerekek aktívan, játékosan tudjanak részt venni a feladatok megoldásában. A programon szerzett pozitív élmények újbóli megerősítésül szolgálnak az egészségvédelem fontosságával kapcsolatban.
Szükségesség, rövid történet: 
n.a.
Várt eredmény: 
A program utóeredményeként pedagógus beszámolók alapján a résztvevő gyerekek között állandó beszédtéma volt a drogprevenció és egészségvédelem fontossága, illetve bátrabban merték feltenni kérdéseiket szüleiknek, pedagógusaiknak.
Eredmény: 
n.a.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
n.a
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
n.a.
Humánerőforrás: 
n.a.
Finanszírozás: 
n.a.
Infrastruktúra: 
n.a.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
n.a.
Alulról jövő kezdeményezés: 
n.a.
Helyi szereplők bevonása: 
n.a.
Együttműködő partnerek: 
Tíz kerületi, drogprevencióhoz kapcsolódó szakmai szervezet vett részt önkéntesen a programban, akik a különböző feladatokat adták a gyerekeknek.
Innovativitás: 
A programon résztvevő valamennyi diákcsapat pénznyereményben részesül, amit osztályközösségükkel használhatnak fel közösségépítő rendezvényre. Ilyen formában emeljük ki a közösségek és a közösen eltöltött idő jelentőségét a drogmegelőzésben.
Nyilvánosság biztosítása: 
n.a.
Fenntarthatóság: 
n.a.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
n.a.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
n.a.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
n.a.