Kollektívától a Collabriig- tudásmegosztás, tanulókörök

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Kollektívától a Collabriig- tudásmegosztás, tanulókörök
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Pusztai Ádám
E-mail: 
prd [at] kollektiva.eu
Telefon: 
+36706321231
Szervezet adatai
Név: 
Pusztai Ádám
Település: 
Veszprém
E-mail: 
prd [at] kollektiva.eu
Telefon: 
+36706321231
A gyakorlat leírása
Téma: 
kompetenciaterületek fejlesztése
Jó gyakorlat rövid leírása: 
2014-en három egyetemista a Pannon Egyetemen egy hobbi projektet talált ki, mivel úgy érezték, hogy a hallgatóknak az egyetemi oktatáson túl egyéb kompetenciaterületek fejlesztésére is szükségük,igényük lehet. Két területre kezdtek el fókuszálni, ami kimarad a felsőoktatásból. Az egyik a vezetői készségek, a másik pedig a nyilvános beszéd. Kezdetben inkább nonprofit alapon működtek, de közel 1- 1,5 év alatt sikerült üzleti alapokon is elindítatni a Kollektívát, mely mára gazdasági tevékenységet is végez. Az egyetemistáknak azonban továbbra is ingyenes képzéseket tartanak. A nem ingyenes képzéseket pedig válallatok és cégek számára nyújtják. A Kollektíva alapítása után újabb dogokat is meghonosítottak Veszprémben, ilyen a Toastmasters, a Collabri vagy a TexBenedekhegy. Ezek olyan közösségeket jelentenek, ahol a cél a közös tudásmegosztás.
Célcsoport: 
fiatal felnőttek, egyetemisták,kis vállalkozók, startupok
Célterület (földrajzi): 
Veszprém
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
Kezdetben a három egyetemista konferenciákra és képzésekre járt az egyetemi tanulmányok mellett. Ezután, mivel közösségben gondolkodtak, felmerült, hogy a megszerzett tudásukat, hogyan tudják megosztani másokkal. Módszereik bővültek. A tudásmegosztás pár év alatt három területre kezdett el fókuszálni: Vezetői készségek, nyilvános beszéd és végül a játékosítás, amely az évek során az eszköztárba került. Az ingyenes képzéseken, tréningeken tananyagfejlesztés is folyik. A visszajelzések alapján alakítják és formálják a módszert, amit aztán a csapat a for-profit szektorban is értékesíteni tud. A Retorika klub 2014-ben indult. A tagok aktív részvétele után csatlakoztak a nemzetközi hálózathoz, így három év után megalakult a Toastmasters Veszprémi csoportja, a fővárosi klubbok mintájára. A tagok létszáma Veszprémben jelenleg 19-20 fő. Hetente vannak klubtalálkozók, ahol gyakorolni lehet a nyilvános beszédet. A klubnak van elnöksége, amit félévente választanak. A klub nyitott, szabadon látogatható. A találkozók folyamán felkészült beszélőket hallgathat és értékelhet a közönség. Az esteken különféle szerepkörökre lehet jelentkezni, úgy mint beszéd értékelő, figyelő, nyelvőr, időmérő, szavazatszámláló, rögtönzés vezető, házigazda. A Kollektíva másik fontos eseménye a Tedx Benedekhegy. Veszprémet színes programkínálat és kulturális élet jellemzi, de tudás alapú program, tudásmegosztáson alapuló program nem sok volt. 2016-ban így a csapat megszervezte az első ilyen konferenciát. Ez minden évben visszatérő esemény lett. Egy ilyen eseményen az előadóknak a jó ötleteket kell elmondania,mert azt megéri terjeszteni. 2017 elején Filep Szilviva, aki szabadúszó és freelancer körökben jártas, kapcsolatba került a közöséggel. Egy új brand kialakításába a Collabriba kezdtek. A cél az volt, hogy Veszprémben is elinduljon egy olyan elóadás sorozat, ami független vállakozóknak és szabadúszóknak szól és a 21. századi típusú munkához, tudáscseréhez adjon muníciót. Az évek során sok kíváló szakembert ismert meg a közösség, mint online szövegírót, grafikust, merketingest. Jelenleg havi rendszerességgel szerveznek találkozókat és ingyenes előadás-sorozatokat, neves előadókkal. A cél: kompetencia fejlesztés és egy közösségi iroda létrehozása Veszprémben is.
A jó gyakorlat célja: 
A Kollektíva, a Toastmasters és a Collabri célja a tudásmegosztás. Olyan ismeretszerzési lehetőség és terep, amely iskolai és tantermi környezetben nem elérhető. A résztvevők olyan készségeket sajátíthatnak el és módszereket ismerhetnek meg, amely javítja munkaerő-piaci helyzetüket és hozzájárul személyes fejlődésükhöz. Mindez közösségben történik.
Szükségesség, rövid történet: 
Hiányzott Veszprémben 21. századi ismereteket adó, a tudásmegosztáson alapuló fiatal felnőtteknek és vállalkozóknak szóló programsorozat.
Várt eredmény: 
- önműködő közösségek - közösségi iroda
Eredmény: 
A kísérleti projektből megalakult a Retorika Klub, amely folymatosan heti rendszereséggel működik. Minden évben megvalósul a TedXBenedekhegy rendezvény októberben. A Collabri előadás sorozat havi rendszereséggel 20-50 főt mozgosít.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
Mivel olyan közösségeket és eseményeket akartak megvalósítani, ami inkább nagyobb városokban található, nehezebb megtalálni az embereket. Egy-egy közösség létrejöttéhez és működéséhez több évre volt szükség. Az ingyenes esemény megvalósítására alkalmas közösségi terek felkutatása is kihívás. Kezdetben az Egyetemi helyiségekben, később állandó helyen az Új Nemzedék Veszprémi Közösségi Terében találták meg az állandó helyszínt.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
humán, financiális, infrastruktúra
Humánerőforrás: 
A kezdeményezéseket mindig egy-egy ötletgazda indította és szervezett hozzá közösséget. A Retorika Klub 5-8 fő elnökséggel működik( képzésért felelős, pénzügyekért felelős, tagságért felelős, logisztikus, marketing ügyekért felelős tagok) , 20 fős tagsággal. A TedXBenedekhegy előkészületeiben többen működnek közre és önkéntesek bevonása is szükséges. A Collabri eseménysorozat résztvevői létszáma 20-50 fő között mozog.
Finanszírozás: 
- A Toasmastershez kapcsolodó tagdíj(amennyiben csatlakozni akar) - A TEDXBenedekhegy belépődíjas, így fedezi a kiadásokat - A Collabri előadói szívességi alapon működnek - A Kollektíva for-profit alapú tréningeket is szervez
Infrastruktúra: 
Az események megszervezéséhez legalább 50 fő befogadására alkalmas teremmel, székekkel, projektorral, kivetőtővászonnal és internet eléréssel kell rendelkezni. Az események népszerűsítése a közösségi média felületen( facebook, instagram ) zajlik. Rendszeres hírlevelek érkeznek a programokról és az események után visszajelzést kérnek egy online kérdőív formájában is.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
A kezdeményezések megtalálták azt az űrt, amely mozgosít és közös érdeklődésű embereket szervez közösségbe.
Alulról jövő kezdeményezés: 
Az első kísérleti projektet három egyetemista kezdeményezte, melyből aztán kialakult a Kollektíva. A később megvalósuló kezdeményezések is mindig egy-egy ember ötletéből indultak.
Helyi szereplők bevonása: 
Mivel az első projektek célcsoportja a hallgatói társadalom volt, így kezdetben a Pannon Egyetem került bevonásra. Az Új Nemzedék újratöltve projekt indulásával, pedig lehetőség volt olyan Közösségi tér használatára, ahol rendszeres befogadott programként biztonsággal megvalósítható az esemény és megfelelő infrasrtuktúra segíti a lebonyolítást. A helyi AGORA Városi Művelődési Központ megnyitásával ugyancsak lehetőség nyilt rá, hogy nagyobb konferenciák és események is megvalósuljanak. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár egyes eseményeire előszeretttel hívja a Retorika klubot egy-egy bemutató alkalomra.
Együttműködő partnerek: 
Pannon Egyetem Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft
Innovativitás: 
A projektek 21. századi tudást adnak.
Nyilvánosság biztosítása: 
A projekteknek önálló weboldaluk és a közösségi médián megtalálható felületük is van. A legelső kezdeményezés a Kollektíva, melynek honlapján módszertani leírásokat, tréning gyakorlatokat és érdekes információkat is találunk. Kollektíva: https://kollektiva.eu/ Toastmasters: https://toastmastersveszprem.hu/ Collabri: http://collabri.hu/ Az érdeklődők rendszeres hírlevelek formájában is értesülnek eseményekről,információkról,hírekről.
Fenntarthatóság: 
Mivel a kezdeményezések közösségi erőből jötte létre, nem függnek pályázati támogatásoktól. A résztvevői kör folymatosan bővül és nem csak a városból, hanem a megyéből és a régióból is látogatják az eseményeket.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
Mivel a kezdeményezések közösségi erőből jötte létre, nem függnek pályázati támogatásoktól. A résztvevői kör folymatosan bővül és nem csak a városból , hanem a megyéből és a régióból is látogatják az eseményeket.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
Megfelelő szemlélettel és innovációs hajlandósággal rendelkező humán erőforrást igényel.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
A kísérleti projektek ugyan adaptálhatóak, de fontos, hogy hosszútávon mit akarunk elérni. A cél minden esetben a tudásmegosztás volt és ehhez kapcsolodó közösségek szervezése.