Korlenyomat – Taliándörögd kincsei

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Korlenyomat – Taliándörögd kincsei
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Stumpf Rebeka
E-mail: 
stumpfrebi [at] gmail.com
Telefon: 
06 70/266-6657
Szervezet adatai
Név: 
Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért
Település: 
Taliándörögd
E-mail: 
koszibazis [at] gmail.com
Telefon: 
06 70/266-6657
A gyakorlat leírása
Téma: 
önkéntesség, közösségfejlesztés
Jó gyakorlat rövid leírása: 
A „Korlenyomat – Taliándörögd kincsei” elnevezésű projekt célja a helyi lakosok aktivitásának növelése, bevonása a helyi rendezvényekbe, egy másik célja volt emellett, hogy elkészüljön Taliándörögd 2018-as „korlenyomata”. A korlenyomat részeként egy falukönyv, amely tartalmazza a település 2018. évi pillanatképét az itt élő lakosok, vállalkozások és civil szervezetek fotóival és tudásukról való rövid leírással együtt, ami emlékként, a történelem egy személyes szeleteként szolgál majd a település jövőbeli generációinak. A projekt során fotók és leírások készültek a helyi családokról, amelyek a falukönyv mellett egy kiállítás keretében is bemutatásra kerültek Taliándörögd Napján (2018. július 7.). A könyv létrehozása és a projekt megvalósítása érdekében kérdőívezés keretében, helyi önkéntesek bevonásával információt gyűjtöttünk az egyes háztartásokról, illetve a Taliándörögdön élő családokat lefotóztuk házaik előtt. A Korlenyomat elkészítésében az ifjúsági értékőrök működtek közre. Cél volt, hogy a közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával a lakosság aktív bevonásával elkészíteni és nyilvánosan bemutatni egy 2018-as „korlenyomatot” a településről, annak értékeiről, lakóiról és azok helyi tudásairól, ami kiindulópontként szolgálhat a következő évek, évtizedek közösségi tervezési folyamatához és újszerű utakat nyithat a kulturális turizmus fejlesztéséhez. A program egy olyan közösen megvalósítandó célt tűzött ki, ami közös cselekvésre ösztönöz. Tényleges és valós együttműködések kialakítás, a közös gondolkodás elindítása a lakosság körében és a projekt célja volt még az is, hogy jóval többen cselekvő részesévé váljanak a helyi társadalomnak úgy, hogy a felszínre kerülő helyi tudások, egyéni készségek, kompetenciák érvényesítésével önkéntesként segítsék a helyi közösségi tervezést. A közösségi családfotózás és a személyes interjúk révén az eddig kevésbé aktív családok is bevonása is célként szerepelt a projekt megkezdésekor; a különböző korosztályok szélesebb körű bevonása a helyi társadalom életébe. Taliándörögd civil szervezetein, kulturális intézményein keresztül a teljes lakosság megszólítása. A település minden társadalmi csoportja aktív résztvevőként élhesse meg a kulturális értékteremtés örömét. A közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával a lakosság aktív bevonásával elkészíteni és nyilvánosan bemutatni egy 2018-as „korlenyomatot” a településről, annak értékeiről, lakóiról és azok helyi tudásairól, ami kiindulópontként szolgálhat a következő évek, évtizedek közösségi tervezési folyamatához és újszerű utakat nyithat a kulturális turizmus fejlesztéséhez.
Célcsoport: 
helyi lakosok
Célterület (földrajzi): 
Taliándörögd
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
Hiányzott a koordináció, a település eseményeit, életét megörökítő kiadvány, könyv, a helyi tudásokkal csak részben élünk, és a közösségi tervezés módszereinek rendszeres alkalmazása is hiányzik a tervezési folyamatokban. Probléma az elidegenedés, a településen az egymásra való odafigyelés megszűnése.
A jó gyakorlat célja: 
A „Korlenyomat – Taliándörögd kincsei” elnevezésű projekt keretében a helyi lakosságot megcélozva létrehoztuk Taliándörögd 2018-as évi pillanatképét. A projekt megvalósítása során a közösségi kérdőívezés módszereit felhasználva, a településen élő önkéntesek bevonásával rövid leírásokat készítettünk a Taliándörögdön élő családokról; továbbá hétvégente az utcákat járva minden családot lefotóztunk a saját házuk előtt állva. A projekt során a helyi civil szervezetek, az önkormányzat és az intézmények közötti együttműködés erősödött. A kérdőívezés eredményeként rengeteg olyan tudás jött elő a településen, ami eddig a közösség előtt rejtve volt. Elkészült a Falukönyv, melyben a 270 háztartásból 181 szerepel. Az összegyűjtött információkból és az elkészített képekből létrehoztuk a Falukönyvet, mely kiegészítésre került a település rövid leírásával, a helyi civil szervezetek és vállalkozások bemutatásával. A könyv az elkövetkezendő évek során folyamatosan bővül majd a beköltözőkkel, a született gyerekekkel és a település nagyobb jelentőséggel bíró eseményeivel
Szükségesség, rövid történet: 
nem releváns
Várt eredmény: 
nem releváns
Eredmény: 
nem releváns
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
nem releváns
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
nem releváns
Humánerőforrás: 
nem releváns
Finanszírozás: 
nem releváns
Infrastruktúra: 
nem releváns
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
nem releváns
Alulról jövő kezdeményezés: 
nem releváns
Helyi szereplők bevonása: 
nem releváns
Együttműködő partnerek: 
A projektben a helyben működő 10 civil szervezetből 7 vett részt (KÖSZI, Dörögdért Ifjúsági Egyesület, Polgárőr Egyesület, Ökumenikus Nőszövetség, Szülői Munkaközösség, Taliándörögd Sport Egyesület, Taliándörögdi Népdalkör), továbbá az önkormányzat, a Közösségi Ház, a Kerekfenyves Óvoda és az általános iskola is bevonásra került. A projekt a helyi lakosság egészét megszólította, a 270 háztartásból 230-at értünk el, ebből 156 vállalta a projektben való részvételt, 111 pedig a fotózást. - Közművelődési Közösségi Ház és Könyvtár, Taliándörögd: Közművelődési és könyvtári feladatellátás. 2000. óta működik az akkor felépült ingatlanban, helyet adva a helyi civil szerveztek megbeszéléseinek, programjainak, az öntevékeny csoportok próbáinak, a könyvtár működésének, közművelődési programok megvalósulásának. - Kisfaludy Sándor Emlékház, Sümeg: Múzeumi feladatellátás. 2016-os évtől a Kisfaludy Sándor Emlékház, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ és Könyvtár tagintézményeként működik. Az emlékház nem csupán irodalmi emlékhely, helyet ad időszaki kiállításoknak, közösségi rendezvényeknek, irodalmi, helytörténeti, kulturális előadásoknak, valamint a térségi civil szervezetek és oktatási intézmények számára közösségi térként is működik. - Néprajzi Múzeum, Budapest Múzeumi feladatellátás. A közel százötven éves intézmény most először kap lehetőséget arra, hogy számos átmenetinek szánt és alkalmatlan épület után saját igényeire formált, korszerű raktárakba és épületekbe költözhessen, így a Néprajzi Múzeum decembertől az állandó és időszaki tárlatok, rendezvények látogatását kénytelen megszüntetni. Ebben az időszakban a múzeum stratégiailag egyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a vidéki megjelenésekre, valamint a külső helyszíneken zajló innovatív kezdeményezések szakmai támogatására. - Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (megvalósító) Közművelődési feladatellátás. A KÖSZI 2014.szeptembere óta működteti a „KincsesHáz” Pannon Ifjúsági Népfőiskolát. Bár Taliándörögd Község Önkormányzat működtet közművelődési intézményt, szervezetünkkel is kötött közművelődési megállapodást. Elsődleges célcsoportunk az ifjúság, azonban minden korosztály számára szervezünk programokat, aktívan részt veszünk a helyi értéktár működtetésében, a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat (Kárpát-medencei szintű) működtetése révén pedig kis közösségek kialakításában, melyek bekapcsolódnak települések értékeinek feltárásába, dokumentálásába.  
Innovativitás: 
A „Korlenyomat – Taliándörögd kincsei” névre keresztelt projekt keretében oly módon próbáltuk a közösséget összefogni és a helyi rendezvényektől elzárkózó embereket megszólítani, hogy közvetlen résztvevőként, érintettként vontuk be őket a folyamatba. A családokról készült fotók és leírások sok év múltán is tükrözik majd a település 2018-as képét. A Falukönyv folyamatosan, minden évben bővíthető az adott évben történtek megörökítésével, aktualizálása a kulturális intézmények dolgozóinak koordinálásával történhet, aktívan bevonva a helyi civil szervezetek tagjait és az fiatalokat. Többlet finanszírozást nem igényel. A Faluünnep folyamatosan, minden évben megrendezésre kerülhet, a kulturális intézmények dolgozói a civil szervezetekkel közösen készíthetik elő és bonyolíthatják le.
Nyilvánosság biztosítása: 
A „Korlenyomat – Taliándörögd kincsei” névre keresztelt projekt a Cselekvő Közösségek országos szintű projekt keretében valósult meg. A projektről módszertani leírás és 2 kisfilm (egy 3 és egy 15 perces) is készül. A projektről a KÖSZI honlapján (www.koszi.org) beszámoló jelenik meg.
Fenntarthatóság: 
nem releváns
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
nem releváns
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
nem releváns
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
nem releváns