Közösségi videós iskola gyerekeknek fiataloknak

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Közösségi videós iskola gyerekeknek fiataloknak
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Nemes Gusztáv
E-mail: 
nemes23 [at] gmail.com
Telefon: 
nem releváns
Szervezet adatai
Név: 
Nivegy völgyi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány és az Örökségünk Egyesület
Település: 
Balatoncsicsó
E-mail: 
nemes23 [at] gmail.com
Telefon: 
nem releváns
A gyakorlat leírása
Téma: 
örökségvédelem, közösségépítés
Jó gyakorlat rövid leírása: 
A Nivegy völgyi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány és az Örökségünk Egyesület a környék településeinek jövőjéről együttgondolkodva 2017-ben egy közösségfejlesztési folyamatba kezdett 5 település bevonásával. Ezek a települések a Balaton Felvidék Nivegy Völgynek nevezett tájegységén helyezkednek el. Az egyesület 10 éve alakult, néhány fiatal család kezdeményezésére. Az alapítványt pár évvel később azzal a céllal hozták létre, hogy a fiataloknak egy olyan közösségi élményt adjon, amiért érdemes hazatérni és ápolni a kapcsolatokat szülőfalujukban. Az alapítvány a plébánia épület fenntartását segíti Balatoncsicsón, amely így közösségi térként funkcionál. Az épület üresen állt, majd a Foster központon keresztül került be egy kulturális örökségvédelmi módszertani projektbe.A cél az volt, hogy a helyiek találjanak új funkciót az épületnek. A megvalósítás során egy új üzleti modell is kialakításra került, melyben a közösség egy helyi társadalmi vállalkozást hozott létre. Ennek részeként programokat szervez, illetve a turizmusra és a helyi termékekre építve bevételt is termel a közösség.   Balatoncsicsón található az iskola is, ahonnan a környék településeiről járnak a gyerekek. A legnehezebben megszólítható célcsoport a középiskolás korosztály. Az Alapítvány felismerte, hogy az általános iskolások egyfajta utánpótlás csapat, ezért velük, rajtuk keresztül kell elkezdeni a közös munkát. A projektben filmezéssel, videózással foglalkoztak, ebbe a tevékenységbe vonták be az általános iskolás korosztályt. Az általános iskolában viszonylag nagy számban található gyerek. A projektben video tábort tartottak a gyerekeknek, majd közösségi videós találkozókat. A közel 15 résztvevő 6 alkalommal találkozott és minden alkalommal készült egy film is. A tábor részletes élménybeszámolója a linkben olvasható. A foglalkozásokat két szakember vezette. Egyikük operatőrként, másikuk tréningvezetőként segítette a gyerekeket. A találkozó egy workshoppal indult, ahol az érték fogalmát járták körül a szakemberek segítségével. Egyfajta értékleltár készítése történt, melyből aztán minden alkalommal egy-egy film is készült. Ezek témájukat tekintve a hagyományokhoz, az épített és természeti környezethez kötődtek.
Célcsoport: 
10-18 éves fiatalok
Célterület (földrajzi): 
Nivegy völgy ( Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentjalabfa, Szetnantalfa, Tagyon
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
A filmezés különböző területeit játékos gyakorlatokon keresztül tanítják meg a résztvevőknek. Fontos a résztvétel és az, hogy azonnal bevonják a fiatalokat a megvalósításba, így rögtön kamerát adnak a gyerekek kezébe. Megismerik, hogy milyen technikát alkalmaznak, milyen beállítások vannak, tanulnak az interjúkészítés szabályairól, történeteket mesélnek képekben, megtanulják mit jelent az, hogy dramaturgia. A forgatás összeszervezése (operatőr, rendező, hangmérnök) is közös feladat és főleg kompetencia alapon/ érdeklődés szerint történik. Minden alkalommal csinálnak velük egy filmet. PL. Megbeszélték, miért jó itt élni, a gyerekek kitalálták és egyedül megcsinálták, Mondj nemet az erőszakra! (rural film csatorna) . Az első alkalmommal a téma az: Így játszunk mi volt. https://www.youtube.com/watch?v=HUrF_pHJtPY Itt a gyerekek bemutatták, hogy mivel, hogyan töltik együtt szabadidejüket a településen. Ezen kívül a településen található épített és természeti értékekről, gasztronómiáról, gazdálkodásról forgattak, de voltak szüretelésen is. Népszerű és hatékony módszer, amikor kupacokban kiraknak tárgyakat, majd a részvevők kapnak egy nyitó és zárójelenetet. Itt ki kell választani tárgyakat és szereplőket, a nyitó és zárójelenet közé kell csinálni egy történetet https://www.youtube.com/watch?v=uCE98lHFmxU  
A jó gyakorlat célja: 
Közösségépítés, vizuális, filmes kultúra terjesztése. A helyi értékek tudatosítása és bevonása a települése életébe.
Szükségesség, rövid történet: 
Az 5 faluban 1000 fő lakik, ahol az európai átlagtól eltérően a korfa bíztató . Korábban élt helyben egy fotóművész, Vogel András, aki gyerekeknek a 90-es években szakkört tartott és kirándulni vitte a fiatalokat. Annak a korosztálynak erős közösségük volt, hatással volt rájuk ez a szakkör. A programot ez a belső igény és a korábbi tapasztalatok hívták megint elő. A Niev völgyi településeknek fiatalodó a korfája. Szentantalfán nazarénus családok élnek, így itt egy-egy családban 6-8 gyermek is előfordul. Óbudaváron a katolikus Schönstatt-közösség szintén olyan keresztényi értékeket képvisel, mint a család szentsége, az empatikus gyereknevelés. Mára több száz magyar család része ennek a mozgalomnak. Az itt élő nagycsaládosok a falu lakosságának legalább a felét adják. Balatoncsicsó az ország legkisebb olyan települése, ahol nyolcosztályos általános iskola működik. Csicsó 240 lakosából 60 körüli a gyerek. Egy másik jelentős ok, hogy az önkormányzat a 2000-es évek elején kialakított közműves építési telkeket 1 millió forintért adta azoknak, akik vállalták, hogy négy éven belül házat építenek és életvitelszerűen itt laknak.
Várt eredmény: 
Cél volt, hogy legyen olyan jól kialakult helyi közösség, ahova érdemes visszajönni . Az általános iskolás korúak kötődjenek egymáshoz, azért hogy legyen később egy olyan középiskolás korú közösség, akik inkább településükön vagy a környéken maradnak és nem vágyódnak el városba. Cél volt, hogy azok a gyerekek, akik a vizuális kultúra után érdeklődnek, alapot kapjanak ehhez és motivációt a folytatásra. A fiatalok közül az eltelt idő óta van olyan, aki fotós képzésre ment, vagy grafikai munkákat kezdtek el készíteni .
Eredmény: 
- van helyi közösség, amelynek alakul ifjúsági tagozata - az alakuló ifjúsági klubnak része lesz a vizuális nevelés A projektben 10-12 fő vett részt. 5 alkalom volt, ahol filmeket is készítettek. A megvalósítást 2 szakember segítette és önkéntesek.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
Olyan szakemberre van szükség, aki egyszerre járatos a filmezésben és a gyerekekkel való közösségi munkában. Fontos, hogy minden napnak/találkozónak legyen rögtön látható eredménye. Ezért minden foglalkozás végére elkészült egy film is. Arról kell filmet csinálni, amiről a gyerekek szeretnének.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
nem releváns
Humánerőforrás: 
ifjúságfejlesztő, közösségfejlesztő, fotós/videós szakemberek, segítők
Finanszírozás: 
Egész napos program kell, így fontos az étkezések megoldása. Eszközökre is szükség van, mint digitális technika, állvány, mobiltelefon állvány, optika. Főszabály, hogy a kamerának legyen mikrofonbemenete. Tükörreflexes fényképezőgépekkel lehet igazán jól dolgozni és professzionális munkát végezni. Egy alapfelszerelés összköltsége 200 ezer forint.
Infrastruktúra: 
Fényképezőgépek, kamerák, laptop, vágóprogram. Kell egy bázis, ahol összegyűlhetnek az emberek.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
Bárhol megvalósítható, mindenütt van igény, hogy a helyi közösség életében részt vegyenek a fiatalok. A projekt a fiataloknak a társadalmi részvételi lehetőséget is biztosítja és támogatja az értékfeltárását.
Alulról jövő kezdeményezés: 
Szülők részéről érkezett arra igény, hogy a fiataloknak egy hosszú távú program készüljön, illetve lehetőséget kapjanak ifjúsági klub létrehozásra. A kezdeményezésbe így a fiatalok a szülőkön keresztül bekapcsolódtak.
Helyi szereplők bevonása: 
Idősekkel interjúkat csináltak a gyerekek, így erősítve a generációk közti párbeszédet és kapcsolatokat.
Együttműködő partnerek: 
Több civil szervezet összefogásában: Nivegy völgyi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány és Örökségünk Egyesület Balatoncsicsó
Innovativitás: 
Nagyban épült a közösségfejlesztési modellre is, így nemcsak ifjúsági program. A legmodernebb technikákat használták a fiatalok bevonására. Sok terület tapasztalatait és módszereit használták fel a fiatalok szabadidős programjához. Mindent a fiatalok találtak ki és ők valósították meg. Mások által deviánsnak minősített fiatalok felelősséggel dolgoztak a programban. Nincs kötelező feladat, mindenki azt a részt vállalja, amit szeretne.
Nyilvánosság biztosítása: 
Youtube csatorna, honlap: nivegyorokseg.hu. Újságcikkek, riportok készültek.
Fenntarthatóság: 
Évente újra szervezi a szervezet.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
Minden olyan szervezetnek, akinek fontosak a helyi fiatalok és értékek.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
Eszközök és humán erőforrás.Egy koordináló embert kíván a feladat. Egy bizonyos technikai hátteret kíván a projekt. Bízni kell a fiatalokban.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
Modellezték iskolában, járásban, városban, alkalmazható volt. Multiplikátorokkal alkalmazható nagyobb földrajzi térségben.