Munka, erő vagy piac?

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Munka, erő vagy piac?
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Rikter Ádám
E-mail: 
riszk.miskolc [at] gmail.com
Telefon: 
06 30 678 2987
Szervezet adatai
Név: 
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Központ
Település: 
Miskolc
E-mail: 
riszk.miskolc [at] gmail.com
Telefon: 
06 30 678 2987
A gyakorlat leírása
Téma: 
ifjúsági csereprogram
Jó gyakorlat rövid leírása: 
A miskolci Regionális Ifjúsági Szolgáltató Központ szervezésében egy kétországos ifjúsági cserén keresztül 10 magyarországi és 10 romániai fiatal tölthetett el egy hetet a sárospataki Betyártanyán és a munkakeresés főbb kérdéseivel foglalkoztak, tréningeztek. A munka-erőpiaci elhelyezkedés már a középiskolai években foglalkoztatja a fiatalokat, manapság pedig minden szakmában nagy a verseny a munkaerőpiacon, így az elhelyezkedés is nehéz. Az említett korosztállyal folytatott beszélgetések során kiderült, hogy valóban nagy nehézségekbe ütköznek a leendő munkavállalók. Tapasztalat, hogy a fiatalok az iskola elvégzése után csak részben vagy egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan kell megírni és szerkeszteni egy önéletrajzot, motivációs levelet vagy azzal, hogy miként kell felkészülni egy állásinterjúra. Egy non-formális képzés keretén belül interkulturális közegben került sor a fiatalok a társadalmi életre való felkészítésére, a munkavállalás folyamatának és saját vállalkozások elindításának bemutatására.
Célcsoport: 
18-25 év közötti erdélyi és borsod-abaúj-zemplén megyei fiatalok
Célterület (földrajzi): 
A megye, országos illetve nemzetközi.
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
A projekt fő tevékenységei olyan non-formális tanulási módszereken alapszanak, amelyek elősegítették a résztvevők munka- és tanulási folyamatát annak érdekében, hogy teljesüljenek a projekt célkitűzései illetve specifikus céljai. Tevékenységeik során különös figyelmet szenteltek annak, hogy a projektben résztvevők, szervezők aktívan szerepeljenek minden tevékenységben. A nem-formális tanulási módszereket brainstorming, energizer játékok, csapatépítő játékokon keresztül ismerhették meg a résztvevők, ezek fejlesztették a csoportmunkát és egyben a személyes és társadalmi kompetenciák bővítését is szolgálták. A bemutatók érintették a munkaerőpiaci helyzetet a két országban, országbemutatókra és az Erasmus+ bemutatására is sor került. Az előadások munkaerőpiaci viszonyokkal és a karrier-tanácsadással foglalkoztak. A workshopok keretében a résztvevő fiatalok motivációs levél és önéletrajz megírását gyakorolhatták illetve munkaerőpiaci ismereteket sajátíthattak el. A szituációs játékok során interjú szimulációkra és vitaindítókra került sor. Az értékelés az önreflexiót és a kritikai szemlélet kialakítását segítette elő. A munkaerőpiacon való helytálláshoz, a megfelelő képzettségen felül szükséges aktuális trendekre, követelményekre is figyelmet fordítottak. Az Europass önéletrajzzal, a megfelelő motivációs levéllel, de a Facebook profil moderálásával is részletesen foglalkoztak. Az álláskereséshez és állásinterjúhoz szükséges ismeretekre is alaposan fókuszáltak, de a munkaszerződésre és a munkaviszonyra is részletesen kitértek.
A jó gyakorlat célja: 
A projekttel ösztönözni a fiatalok aktív társadalmi részvételét, hogy a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük a lehető legkevesebb akadály leküzdésével történjen. A munka-erőpiaci elhelyezkedés már a középiskolai években foglalkoztatja a fiatalokat, manapság pedig minden szakmában nagy a verseny a munkaerőpiacon, így az elhelyezkedés is nehéz.
Szükségesség, rövid történet: 
Tapasztalatok szerint a fiatalok az iskola elvégzése után csak részben vagy egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan kell megírni és szerkeszteni egy önéletrajzot, motivációs levelet vagy azzal, hogy miként kell felkészülni egy állásinterjúra.
Várt eredmény: 
Tájékoztatás a munkaerőpiacról, munka- és önkéntes lehetőségekről. A munkaerőpiacon való könnyebb elhelyezkedés. Karrier tanácsadás. A személyes kompetenciák,társadalmi készségek, szakmai készségeik fejlesztése.
Eredmény: 
Tájékoztatás kaptak munkaerőpiacról, munka- és önkéntes lehetőségekről. Szakmai fejlesztésben részesültek a munkaerőpiacon való könnyebb elhelyezkedés érdekében. Karrier tanácsadás is szintén meghatározó eleme volt a tréningnek. A személyes kompetenciák esetében fejlesztették a felelősségtudatukat, döntésképességüket, nyitottságukat.Társadalmi készségek terén fejlesztésre kerültek kommunikációs és nyelvi kompetenciáik, szervező és kapcsolatteremtő készségeik, értékelési, önértékelési és interkulturális képességeik fókuszban volt a szabálykövetés, csapatmunka. Szakmai készségeik kapcsán a kreativitás, figyelem, koncentráció, internethasználat, szövegszerkesztési képesség, prezentációs képesség, aktív figyelem.  
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
n.a.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
n.a.
Humánerőforrás: 
2-3 fő, akik már rendelkeztek tapasztalattal ifjúsági programok lebonyolításában.
Finanszírozás: 
Pályázati forrásból 1,7 millió forint, utazás, szállás. étkezés, programköltségek.
Infrastruktúra: 
Közösségi tér egy nagy és kisebb helyiségekkel a workshopokhoz, latop, projektor.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
A megyében a magas arányú ifjúsági munkanélküliségre kíván a projekt reagálni.
Alulról jövő kezdeményezés: 
n.a.
Helyi szereplők bevonása: 
A szállást biztosító Betyártanyán történt a megvalósítás, az ott megforduló felnőttek és gyerekek akik eljöttek lovagolni, megetetni az ott tartott saját lovukat stb. találkoztak a programmal, hiszen ki voltak ragasztva a flipchart papírok. Természetesen a résztvevőktől is kérdezhettek és beszélgettek velük. A résztvevők között volt, aki sárospataki volt, tehát helyi szereplőként volt jelen.
Együttműködő partnerek: 
Interkulturális Közösségek Egyesülete, aki küldő szervezetként vett részt a programban. Együttműködő partner továbbá a Betyártanya, a Jövő Nemzedékéért Egyesület.
Innovativitás: 
Két hasonló helyzetű ország viszonylatában dolgozták fel a témát, más megközelítésből is láthatták a résztvevő fiatalok a munkaerőpiaci helyzetet, a problémákra adott válaszokat.
Nyilvánosság biztosítása: 
Az elkészült kiadványt nem csak pdf, hanem kézzelfogható formában is elkészült.Az egyesület facebook oldalán találhatók a fotók a programról, illetve a hirdetés is ott zajlott (minimum 3000-es elérés).Az egyesület weboldalán is megtalálható a program leírása és a képgaléria, dvd.
Fenntarthatóság: 
A téma,a munka-erőpiaci elhelyezkedés fontossága a fiatalok körében, az ehhez kapcsolódó folyamatos igény biztosítja a fenntarthatóságot.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
Könnyen adaptálható.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
A téma feldolgozása a fent említett leírás alapján a főbb elemek feldolgozásával kivitezhető.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
Kreatívan könnyen megoldható.