Önkéntes „KÖSZ”pont

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Önkéntes „KÖSZ”pont
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Besenyei Tamásné
E-mail: 
tamasne.besenyei [at] voroskereszt.hu
Telefon: 
70/933-8226
Szervezet adatai
Név: 
Magyar Vöröskereszt Heves Területi Szervezete
Település: 
Heves
E-mail: 
tamasne.besenyei [at] voroskereszt.hu
Telefon: 
70/933-8226
A gyakorlat leírása
Téma: 
önkéntes fejlesztő foglalkozások
Jó gyakorlat rövid leírása: 
Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) keretein belül a gimnazistáknak van lehetőségük hátrányos heyzetű fiataloknak egy általános iskolában fejlesztő foglalkozásokat tartani. Főleg sport és kézműves foglalkozások kerülnek megvalósításra.
Célcsoport: 
Általános és középiskolások.
Célterület (földrajzi): 
Heves város.
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
12 fő ökéntes az IKSZ keretein belül a helyi Hevesi József Általános iskolába mennek heti 1 alkalommal 2 órás foglalkozást tartani. Az általános iskola teljes tanulói gárdája hátrányos helyzetű gyermek. A gimnazisták egymás között 4 fős csoportokat alalkítanak és így mennek a területi vöröskereszt munkatársaival foglalkozást tartani. Főleg kézműves és sportfoglalkozást. A programot alsó tagozatosoknak hozták létre, ahol fejlődhet a finommotorikájuk, készülhetnek a adott ünnepre (Pl.: anyák napja) és olyan anyagokkal, eszközökkel ismerkedhetnek meg, amivel más program keretén belül nem találkoznak. (zsenilia, filcanyag, csillám, dekorgumi…) Az éppen aktuális foglalkozást az iskolások tanárai kérik, hogy éppen aktuálisan mire lene szükség. A foglalkozások forgásban mennek(1a, 1b,2a,2b…4b-ig), minden héten 1 osztálynak van ilyen foglalkozása. A foglalkozások előtt a vöröskereszt dolgozói kitalálják a tanárokkal egyeztetve, hogy mi lesz az adott héten a program és a megvalósítás előtt még találkoznak a gimnazistákkal, hogy ebben nekik milyen feldataik vannak, hogyan tudják segíteni a programot.
A jó gyakorlat célja: 
Több célt tűztek ki maguk elé a megvalósítók: • Teremtsenek olyan lehetőséget, ahol a fiatalok az IKSZ eltölthetik • Az általános iskolások készségfejelsztése • Gyermekek új dolgokat, anyagokat, eszközöket ismerjenek meg • Érzékenyítés, hogy a gimnazisták megismerjék a hátrányos helyzetű gyerekek mindennapjait • Az iskolának nincs pénze, kapacitása, hogy a délutánt színesítse és ez a program jó lehetőség volt számukra is
Szükségesség, rövid történet: 
Egy korábbi TÁMOP pályázat, a Csaldok megerősítése program világított rá a program szükségességére. Abban volt jászóházi lehetőség a gyeremekeknek, amit végül a gyakorlatban úgy lehetett megvalósítani, hogy az iskolával közösen 1-1 játszóházi alkalmat szerveztek az általános iskolás diákok számára, és ők szervezett körülmények között látogatták ezt a lehetőséget. Mikor a pályázat véget ért, az általános iskola részéről felmerült az igény, hogy fontos lenne, hogyha ennek valamilyen formában lehetne folytatása. A gimnázium részéről pedig állandó nehézség, hogy a fiatalok az 51 órát hol töltsék el, mert a városban nagyon kevés lehetőség van rá.
Várt eredmény: 
Azt várták, hogy minden résztvevő találjon benne, olyan részt, amit szívesen csinál, szeret, új IKSZ lehetőség jöjjön létre a településen, legyen lehetőségük az általános iskolásoknak fejlődni, új dolgokat megtapasztalni és érzékenyítve legyenek a gimnazisták.
Eredmény: 
A fent felsorot eredmények megvalósultak. Ezek mellett pedig olyan apróságokkal egészül ki a program, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek nagyon sokat jelent, hogy például az elkészített tárgyakat hazavihetik és mindenki várja a következő alkalmat és lehetőséget, mind a gimnazisták, mind pedig a kisiskolások.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
Legnagyobb nehézségek a folymatossághoz a finanszírozás, forrásteremtés jelenti, hogy a szükséges eszközöket beszerezzék. Nehézséget okoz a gimnáziumi diákok előítéletessége, amíg nem próbálják ki legalább egyszer ezt a lehetőséget, sokkal ellenállóbbak, de a tapasztalat az, hogy aki kicsit is nyitott és egy alkalommal már részt vesz egy ilyen foglalkozáson többségében a többibe is bekapcsolódik. Ami pedig még fontos, hogy pontosan legyen minden egyeztetve mind a gimnáziumban, mind az általános iskolában. Mikor jó az osztálynak, a gimiseknek mikor van 6 órája, ami után meg lehet tartani a foglalkozást. Tanuságként pedig fontos, hogy igényekre válaszoljon és rugalmasan reagáljon a program, ha például 2 osztálynak fontos, hogy anyák napja előtt tudjanak valami apróságot készíteni, akkor 2 csoportfoglalkozás volt 1 héten.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
1 fő kooordiinátor, jelen helyzetben IKSz koordinátor a vöröskeresztnél, aki összefogja és elindítja a programot. A folytatáshoz peig fontos hogy legyen 1-1 fő kapcsolattartó az általános és középiskolában.
Humánerőforrás: 
1 fő kooordiinátor, jelen helyzetben IKSz koordinátor a vöröskeresztnél, aki összefogja és elindítja a programot. A folytatáshoz peig fontos hogy legyen 1-1 fő kapcsolattartó az általános és középiskolában.
Finanszírozás: 
Új Európa Alapítvány KÖSZ pályázatából. Ez november végéig tart, aztán remélhetőleg a következő évben is nyertes pályázatot tudnak beadni. A 2 pályázati időszak között önerőből működtetik a programot, ha csak 2-3 hónapot kell. Ilyenkor kevesebb anyagból és más eszközökkel készülnek, amik már rendelkezésre állnak. pl. sportfoglalkoások, aminek kisebb az eszközigénye.
Infrastruktúra: 
Helyet biztosít az általános iskola. A pályázat lehetővé teszi a telefonköltség elszámolását is. A gimnazistákkal facebook csoportban történik a pontos egyeztetés.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
Helyben válaszol olyan nehézségekre, akadályokat old meg, amik nagy gondot okoznak a fiataloknak. Segít IKSZ helyet teremteni, fejleszti a hátrányos helyzetű fiatalokat. Helyi erőforrásokat használ föl.
Alulról jövő kezdeményezés: 
Igen, az igények hívták életre a programot.
Helyi szereplők bevonása: 
Igen. A program a Vöröskereszt kezdeményezésére 2 iskola bevonásával jött létre.
Együttműködő partnerek: 
Vöröskereszt, 2 iskola, de a pályázat feltételei csak azt kötötték ki, hogy a gimnáziummal legyen egy hivatalos együttműködési megállapodás.
Innovativitás: 
A térségben teljesen új kezdeményezésnek számít. Új, hogy szertnék megismertetni, közelebb hozni ezt a két társadalmi réteget egy ilyen programon keresztül, Különböző korosztályokat vonnak be.
Nyilvánosság biztosítása: 
Facebookon, Heves Megyei Hírlapban, online felületen, iskola honlapján, városi hírportálon.
Fenntarthatóság: 
Pályázati forrásból, a közte lévő időszakot pedig önerőből valósítja meg a Vöröskereszt, ha ez nem több 2-3 hónapnál.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
Teljes mértékben alkalmazható.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
Nincs kötelező eleme, fontos, hogy a heyi igényekre válaszoljon. A pályázatban is kötelező eleme csupán a IKSZ-os diákok bevonása.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
Alkalmazható eltérő feltételek mellett is.