Önkéntesség szerepe a szemléletformálásban, a fogyatékossággal élők társadalmi bevonásában

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Önkéntesség szerepe a szemléletformálásban, a fogyatékossággal élők társadalmi bevonásában
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Szakács Mónika
E-mail: 
ugyvezeto [at] szimbiozis.net
Telefon: 
06 30 647 3789
Szervezet adatai
Név: 
Szimbiózis Alapítvány
Település: 
Miskolc
E-mail: 
ugyvezeto [at] szimbiozis.net
Telefon: 
06 30 647 3789
A gyakorlat leírása
Téma: 
önkéntesség
Jó gyakorlat rövid leírása: 
Az önkéntesek részt vesznek a fogyatékossággal élő személyek aktív támogatásában, bevonásában, a figyelem felhívásban a célcsoport problémái iránt. Az önkéntesek betekintést nyerhetnek a fogyatékossággal élő személyek életébe, mindennapi tevékenységeibe. Az önkéntesség megtapasztalása mellett érzékenyíti a fogyatékosok problémái iránt is az önkénteseket. Elősegíti az ép és fogyatékkal élő emberek közötti megértést, az együttélést.
Célcsoport: 
az autizmussal élők és értelmileg akadályozottak illetve az őket segítő önkéntesek
Célterület (földrajzi): 
Miskolc
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
A Szimbiózis Alapítvány egy komplex szolgáltatási modellt hozott létre. Fő célcsoportjuk az autizmussal élők és értelmileg akadályozottak, de különféle szolgáltatásokat nyújtanak más fogyatékossággal élők számára egyaránt. Támogatják a sérülteket nevelő családokat (szállítás, nappali ellátás, átmeneti tehermentesítés, speciális táborok), valamint a felnőtt fogyatékossággal élők önálló életviteli törekvéseit (foglalkoztatás, lakóotthonok, képzések, terápiák, sport és szabadidős tevékenységek, egyéb fejlesztő programok). Különös figyelmet szentelnek a széles körű társadalmi szemléletformálásra: hazai és nemzetközi (EVS) önkéntes szolgálat biztosítása, nyilvános fórumok, utcai kampányok kivitelezése, célcsoport bevonásával osztályfőnöki órák és interaktív integrációs programok kivitelezése, közreműködésükkel speciális turisztikai szolgáltatás működtetése. A gazdasági szférával aktivitásuk nem csupán a CSR programokra, hanem többszintű együttműködésekre és a célcsoport nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatására is kiterjed. Aktív tagjai a különféle hazai és nemzetközi hálózatoknak. A Szimbiózis Alapítvány aktív fogadó és küldő szervezet az Európai Önkéntes Szolgálat Programban. Fogadó szervezetként 2007 óta működnek, eddig több mint 30 fiatalt fogadtak már, akik minimum hat hónapot töltöttek el alapítványuknál. Projektjeik fő célja a fogyatékossággal élő személyek aktív támogatása, inklúziója, a többségi társadalom figyelmének felhívása a célcsoport problémáira. Egyszerre 3-4 fiatal teljesít alapítványuknál önkéntes szolgálatot, akik hetente 30-35 órában támogatják mindennapi munkánkat, és valósítanak meg önálló programokat. Alapítványuk egyik küldetése a társadalmi szemléletformálás, a fogyatékossággal élő személyek inklúziója. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszik az Iskolai Közösségi Szolgálat, melynek keretében a helyi középiskolák diákjai betekintést nyerhetnek a fogyatékossággal élő személyek életébe, mindennapi tevékenységeikbe.
A jó gyakorlat célja: 
A társadalmi szemléletformálás, a fogyatékossággal élő személyek inklúziója.
Szükségesség, rövid történet: 
n.a.
Várt eredmény: 
n.a.
Eredmény: 
n.a.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
önkéntes koordinátorok, mentorok,önkéntes koordinátorok
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
humán, financiális, infrastruktúra
Humánerőforrás: 
önkéntes koordinátorok, mentorok
Finanszírozás: 
A szervezet fenntarthatósága több pilléren alapszik: szolgáltatások után állami bevételek és térítési díjak; pályázati források (évi átlag 30-40 projekt); saját bevételek generálása: farmgazdálkodás, turisztikai szolgáltatások, kézműves termékek előállítása; kiadáscsökkentés: energiahordozó gyártása; valamint adományszervezés. Ebben a formában csak nagy szervezetek tudják megvalósítani. Aktivitások, önkéntes akciók keretében kisebb szervezetek számára is kivitelezhető.
Infrastruktúra: 
A tevékenység típusától függ.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
Mert egyedi mind Miskolcon mind a megyében. Ötvözi az önkéntesség különböző formáit és egyben érzékenyít is a fogyatékkal élők problémáira.
Alulról jövő kezdeményezés: 
A Szimbiózis Alapítvány kezdeményezése.
Helyi szereplők bevonása: 
Középiskolások, helyi lakosok, civil szervezetek, cégek, vállalatok, civil szervezetek.
Együttműködő partnerek: 
Miskolci középiskolák, önkormányzat, civil szervezetek, cégek, vállalatok, civil szervezetek.
Innovativitás: 
Helyi szinten egyedi és 10 évvel ezelőtt országosan is teljesen új kezdeményezés volt.
Nyilvánosság biztosítása: 
Helyi tv, újságok, internetes hírportálok.
Fenntarthatóság: 
Az Alapítvány sok lábon áll pénzügyileg, fenntarthatósága biztosított.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
Elsősorban a fogyatékos emberekkel foglalkozó szervezetek számára illetve csatlakozva a fogyatékos emberekkel foglalkozó szervezetek, intézmények programjaihoz.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
Az önkéntes koordinátoroknak, mentoroknak kiemelt szerepe és felelőssége van.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
Kivitelezhető megfelelő koordináció mellett