Öntkéntes és Gyakornoki Program

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Öntkéntes és Gyakornoki Program
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Bata Boglárka
E-mail: 
boglarka.bata [at] cfoundation.org
Telefon: 
+36 20 / 573-6644
Szervezet adatai
Név: 
Kárpátok Alapítvány-Magyarország
Település: 
Eger
E-mail: 
cfhu [at] cfoundation.org
Telefon: 
+36 20 / 573-6644
A gyakorlat leírása
Téma: 
önkéntesség, munkaerő-piaci integráció
Jó gyakorlat rövid leírása: 
Az Önkéntes és Gyakornoki Program keretében a Kárpátok Alapítvány civil szervezeteket (egyesületeket, alapítványokat) és egyetemi hallgatókat kapcsol össze Heves megyében, hogy a hallgatók a szervezeteknél végezzenek önkéntes tevékenységet, vagy gyakornokoskodjanak. A program során meghirdetjük a lehetőséget mind a civil szervezetek részére, mind a fiatalok részére, akik pályázati úton jelentkezhetnek. A jelentkezések során igyekszünk olyan civil, fogadó szervezetet találni minden fiatalnak, amely tevékenység köre, profilja illeszkedik az adott hallgató érdeklődéséhez, illetve tanulmányaihoz. A civil szervezeteknek, a fiatalokkal együttműködve, egy úgy nevezett munkatervet kell kidolgozniuk, amely összefoglalja, milyen feladatokat kell majd ellátnia a gyakornoknak, önkéntesnek a program ideje alatt. A munkaterveket alapítványuk hagyja jóvá, és kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fiatalok ne csak adminisztrációs vagy túlzottan egyoldalú feladatokat lássanak el, hanem valóban bevonásra kerüljenek az adott szervezet életében, tevékenységeibe, és érdemi feladatokat kaphassanak, amelyekből tanulnak, fejlődnek. Arra is odafigyelünk, hogy olyan programokon is részt vegyenek a fiatalok, amelyek által bővül kapcsolati hálójuk. A civil szervezeteknek pedig egy mentort kell biztosítaniuk, aki amellett, hogy koordinálja a fiatal gyakornok munkáját, odafigyel a beillesztésére, illetve arra is, hogy a fiatal jól érezze magát a gyakorlati helyen, és visszacsatolásban részesüljön az elvégzett tevékenységét illetően, amely által fejlődni tud. A program során mind a mentorok, mind a gyakornokok tevékenységét kísérjük, akik havi beszámolót készítenek, és küldenek alapítványunknak. A program végén közösen értékeljük ki a tanulságokat a résztvevőkkel. Amennyiben forrásaink lehetővé teszik egyéb programokat is szervezünk, képzéseket, tanulmányutakat – a résztvevők igényeihez, szükségleteihez igazítva. Az Önkéntes és Gyakornoki Program keretében a fiatalok betekintést nyernek a civil szféra működésébe, megismerkedhetnek a tevékenységével, támogató környezetben szerezhetnek hasznos tapasztalatot, mely a jövőbeni elhelyezkedési esélyüket növeli, referenciaként szolgál az álláskeresésnél. A civil szervezetek is sokat nyernek ezzel az együttműködéssel, mert a fiatalok sok esetben innovativitást, friss, fiatalos szemléletet, hozzáállást visznek be egy az adott szervezetek életébe, működésébe.
Célcsoport: 
civil szervezetek, egyetemi hallgatók
Célterület (földrajzi): 
Eger
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
A Kárpátok Alapítvány Önkéntes és Gyakornoki Programja mindhárom területet érinti. A program az ifjúsági korosztálynak szól, és a fiatalok egyik legégetőbb problémájának, az ifjúsági munkanélküliségnek a kezelésére irányul, ezért releváns az ifjúságügy szempontjából. A program elsősorban a munkaerő-piacra történő belépésben, munkatapasztalat szerzésben kíván segíteni a résztvevő fiataloknak , ezért az esélyteremtés területe is releváns. A program célja továbbá, hogy elősegítse a társadalmi tudatosságot, az önkéntesség hazai gyakorlatának terjedését, valamint az önkéntességen alapuló civil, nonprofit szektor népszerűsítését kívánja elérni, így az önkéntesség területe is relevánsnak mondható. Mégis az esélyteremtés az, amely célból elindítottuk programunkat, mivel úgy láttuk, látjuk, a fiatalok gyakorlati jellegű tudás, munkatapasztalatok hiányában, gyenge kapcsolati tőkével és a sikeres elhelyezkedéshez szükséges információk nélkül kerülnek ki az oktatási rendszerből, ezért a program esélyeik növelésében kívánja a fiatalokat segíteni.
A jó gyakorlat célja: 
nem releváns
Szükségesség, rövid történet: 
A civil szervezetek nehezen tudják megszólítani a fiatalabb korosztályokat, az önkénteseik nagy része sem a fiatalabb korosztályokból kerülnek ki, illetve a civil szervezetek nehezen tartják az ütemet a rohamosan fejlődő technikai, infokommunikációs trendekkel (a fiatalok ebben nagy segítséget jelenthetnek a szervezeteknek), a civil szervezetek szemszögéből leginkább ezek a szükségletek hívták életre a programot. A fiatalok szempontjából azt tapasztaltuk, hogy hiába végzik el tanulmányaikat, szereznek szakképesítést, vagy diplomát, sajnos nem rendelkeznek olyan kapcsolati hálóval, illetve releváns ismeretekkel, amelyek által könnyen és gyorsan munkába tudnának állni. A munkaadók sem részesítik előnyben a fiatal álláskeresőket, mivel tapasztalat hiányában sok időt és energiát vesz igénybe a beillesztésük, betanításuk, ezért a fiatalok nehezen tudnak elhelyezkedni. A program e szükségletek, igények kielegítésére, problémákmegoldására fókuszál.
Várt eredmény: 
nem releváns
Eredmény: 
nem releváns
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
nem releváns
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
nem releváns
Humánerőforrás: 
nem releváns
Finanszírozás: 
nem releváns
Infrastruktúra: 
nem releváns
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
nem releváns
Alulról jövő kezdeményezés: 
nem releváns
Helyi szereplők bevonása: 
nem releváns
Együttműködő partnerek: 
A program előkészítése során széles körben működünk együtt partnerekkel, egyéb kulcsszereplőkkel. A célcsoportjainak elérése érdekében szorosan együttműködünk az egri Eszterházy Károly Egyetemmel, az egyetem egyes releváns karaival, oktatóival (amelyek olyan szakokat képviselnek, amelyek a nonprofit szférában is relevánsak, pl. andragógia, pedagógia, testnevelés, kommunikáció, szociális munka, stb.). Rendszeresen egyeztetünk az egyes tanszékvezetőkkel, oktatókkal, és ifjúsági szervezetekkel (pl. az egri IFI Ponttal), hallgatói szervezetekkel. Figyelembe vesszük a program részleteinek kidolgozása során az észrevételeiket, javaslataikat. Illetve szorosan együttműködünk a fogadó szervezetként közreműködő civil szervezetekkel is, előzetesen felkeressük őket is, felmérjük igényeiket, lehetőségeiket az önkéntesek fogadása kapcsán. Illetve együttműködünk egyéb szakmai szervezetekkel is, úgy mint a munkaügyi központ, a kormányhivatal illetékesei, önkormányzat illetékesei. Több alkalommal hívtuk meg szakembereiket előadásokat, tréningeket tartani mind a civil szervezetek, mind a bevont fiatalok számára, annak érdekében, hogy bővíthessük kapcsolati hálójukat és tudásukat a munka világról.
Innovativitás: 
A Kárpátok Alapítvány-Magyarország lehetővé teszi minden önkéntes és gyakornok számára, hogy a letöltendő „munkaidőt” mindenki úgy ossza be, ahogy neki a legjobb. Igazodik a diákok órarendjéhez és egyéb szabadidős tevékenységeihez, illetve a felsőoktatásban folytatott tanulmányukhoz. Illetve a civil szervezetek változatos programmegvalósítási tér és idő igényét is figyelembe veszi.
Nyilvánosság biztosítása: 
A célcsoportot (a fiatalokat és a civil szervezeteket) a közösségi médián keresztül (színes poszterekkel) illetve egyéb online felületeken/módon (egyetemi és civil honlapok, NEPTUN, e-mailek, stb.) érjük el elsősorban, de személyes megkeresés útján (előadásokat, bemutatót a programról tartunk az egyetemen; ill. felkeressük a civileket) is megszólítjuk a potenciális érdeklődőket. A program népszerűsítése érdekében több kiadványt is megjelentettünk már (magyar és angol nyelven is), ezek elérhetőek alapítványunk honlapján. http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/x20116_lepjpalyara_magyar_0.pdf http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/x4006_%C3%B6nk%C3%A9ntes.pdf http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/x20116_lepjpalyara_angol_0.pdf http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/Volunteer_brochure.pdf
Fenntarthatóság: 
nem releváns
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
nem releváns
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
nem releváns
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
nem releváns