Súr és Piliscsév ifjúsági találkozója

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Súr és Piliscsév ifjúsági találkozója
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Cserteg István
E-mail: 
cserteg.istvan [at] unp.hu
Telefon: 
06 30 988 3193
Szervezet adatai
Név: 
Új Nemzedék Tatabánya/ Közösségi tér
Település: 
Tatabánya
E-mail: 
cserteg.istvan [at] unp.hu
Telefon: 
06 30 988 3193
A gyakorlat leírása
Téma: 
fiatalok helyben maradásának támogatása, közzösségfejlesztés
Jó gyakorlat rövid leírása: 
Ifjúsági mobilitás program megyén belül, amely elemei tartalmaznak önkéntes programokat, helyismeretet, közösségfejlesztést rengeteg játékkal fűszerezve.Az Új Nemzedék Tatabánya a megye két végpontján elhelyezkedő településeket köti össze a programban. Súr és Piliscsév kis települések. A fiatalok találkozásnak célja volt a tapasztalatszerzés. A résztvevő fiatalok hetedikes és nyolcadikos általános iskolai tanulók. A program lehetőséget adott arra, hogy pályaorientációs tapasztalatokat, projekt tapasztalatokat szerezzenek egymástól, egymás településéről. Hogyan lehet tanulni, élni kistelepülésen? Hogyan lehet ráhangolódni munkatapasztalatokra, egyedi tanulási lehetőségekre? A pedagógusok és gyerekek ráhangolása a találkozásra több alkalomra megtörtént. Súron a polgármester úr, Piliscséven a művelődési ház igazgatója is mentora volt az előkészületeknek. A súri és piliscsévi pedagógusok, valamint az iskola igazgatók is részesei voltak a mobilitás programnak. Első alkalommal a súri fiatalok utaztak 2018 októberében Piliscsévre. A programban a szlovák kisebbségi település kultúrájába (tájház, kultúr, pincefalu, iskola) játékos formában tehettek betekintést. A program keretében a piliscsévi fiatalok utaztak Súrra 2019 áprilisában, ahol a két hasonló település lehetőségeit vizsgálhatták, élményeket szerzhettek, illetve megismerhették a helyi gyerekek által a települést. A pályaorientációs elemek, közösségfejlesztő játékok, településismeret is volt a programban, hogy ötleteket merítsenek, hogy a pályaválasztás területén hogyan erősítsék tudásukat, milyen foglalkozásokat válasszanak, amelyek támogatják a helyben maradást, a közösségi szerepvállalást. A program keretében egyben a kistelepülés erősségeit is megtekintették a súri polgármester segítségével. Ebben segítettek a súri gyerekek, akik állomásról állomásra mutatták be a település különleges helyszíneit. A programban közreműködött az Új Nemzedéken kívül a Nemzeti művelődési Intézet és a Peron Music Alapítvány. A programból mintaprojektet, jó gyakorlatot is fejlesztettünk a kapcsolódó kollégákkal. A közös tapasztalatok minden tekintetben sikeresek és eredményesek voltak. Sógorka Miklós, Súr polgármestere kifejezte, hogy a két találkozás a programnak köszönhető, de akár folytatni is lehet a két vendégszerető település fiataljainak a találkozásait. Az élmény alapú találkozások szakmai megvalósításában segített az Új Nemzedék Tatabánya, A Peron Music Alapítvány- Tatabánya, és a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom megyei munkatársai.
Célcsoport: 
fiatalok
Célterület (földrajzi): 
Tatabánya, Súr, Piliscsév
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
n.a.
A jó gyakorlat célja: 
A megyében két távoleső település összekötése a földrajzi különbözőségek okán csak a mobilitás program keretében valósulhatott meg. Az élmény a fiatalok számára közösségfejlesztéssel, helyismerettel, közösségi szerepvállalással valosulhatott meg.
Szükségesség, rövid történet: 
A sikeres találkozás a fiataloknak, a pedagógusoknak és a döntéshozóknak is nagy élmény volt. Komárom-Esztergom megyében az ötlet elterjedt és a megye támogatja a települések mobilitásának programjait.
Várt eredmény: 
n.a.
Eredmény: 
n.a.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
n.a.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
n.a.
Humánerőforrás: 
n.a.
Finanszírozás: 
n.a.
Infrastruktúra: 
n.a.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
n.a.
Alulról jövő kezdeményezés: 
n.a.
Helyi szereplők bevonása: 
n.a.
Együttműködő partnerek: 
A programban szakmai együttműködést az Új Nemezedék, a Nemzeti művelődési Intézet és a Peron Music Alapítvány közös partnersége hozta létre, valósította meg. Támogatta Piliscsév és Súr önkormányzata, valamint és két település iskolái és közművelődési intézményeinek munkatársai. A gyermekek étkezésében szerepet vállalt az iskola és önkormányzat, A fejlesztő programokat élmény alapon a három szakmai szervezet adta. Az egyeztetésekben szerepet vállalt az NMI, az utazáshoz autóbuszt biztosított az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.
Innovativitás: 
Széles partnerség, gondos előkészítés, profi végrehajtás.
Nyilvánosság biztosítása: 
A megyei és helyi sajtóban megjelent a mobilitás program minden eredménye. Súron és Piliscséven, vamaint a megyei sajtóban is helyet kapott a program.
Fenntarthatóság: 
n.a.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
n.a.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
n.a.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
n.a.