„TOKAJ NÁLUNK JÓ”

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
„TOKAJ NÁLUNK JÓ”
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Keresztes Alexandra
E-mail: 
alexandra.keresztes [at] tokaj.hu
Telefon: 
06 20/235-5259
Szervezet adatai
Név: 
Tokaj Város Önkormányzata
Település: 
Tokaj
E-mail: 
alexandra.keresztes [at] tokaj.hu
Telefon: 
06 20/235-5259
A gyakorlat leírása
Téma: 
fiatalok helyben maradásának támogatása, munkaerő-piaci integráció
Jó gyakorlat rövid leírása: 
Komplex ifjúsági fejlesztés Tokaj városában, mely a következőket foglalja magába: Ifjúsági koncepció és cselekvési terv megalkotására került sor. Életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése kapcsán csoportos foglalkozások, egyéni tanácsadások, tréningek (kommunikáció és személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, egyéni munkaerő-piaci fejlesztési kompetenciafejlesztés), munkaerőbörze, tanulmányút, magazin készítése valósulnak meg. Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programok kapcsán 8 alkalommal csoportfoglalkozások valósulnak meg, melyet tanácsadás, konzultáció követ, emellett személyre szabott tanácsadás pályázatokkal kapcsolatosan és a LEADER és Széchenyi Programiroda látogatása információszerzés céljából is megtörténik. A projekt során fontos cél az önkéntesség kultúrájának elterjesztése. Így a projekt során Önkéntes tevékenység tréning valósul meg 2 alkalommal 15 fő részére. A projekt során 50 önkéntessel évi 500 önkéntes napot, azaz összesen 1500 önkéntes napot fognak teljesíteni. Az önkormányzat tulajdonában lévő 4 db ingatlan felújítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára, 7 fiatal kerül bevonásra. Ösztönző támogatás 5 fiatal számára, akik a településen lévő hiányzó szakemberhiányt töltik be munkájukkal. Garantált bérminimumot kapnak, s ezt más ösztönző forrásokkal teszik vonzóvá számukra ilyen például beköltözési lehetőség a fiataloknak felújított lakásokba. Képzési támogatást nyújtanak olyan helyi, de más városban tanuló fiataloknak (12 fő x 24 hó), akik az iskola elvégzése után vállalják, hogy 2 évig a településen élnek és itt helyezkednek el. Rezsitámogatást nyújt az önkormányzat azoknak (összesen 12 fő x 6 hó), akik a képzési támogatást követen hazajönnek és Tokajban telepednek le. Jogosítvány megszerzésének lehetősége 5 fő számára.
Célcsoport: 
fiatalok
Célterület (földrajzi): 
Tokaj
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
n.a.
A jó gyakorlat célja: 
A fiatalok helyben maradásának támogatása, ösztönzése. A fiatalok munkaerő-piaci integrációjának hatékony elősegítése.
Szükségesség, rövid történet: 
Az adott támogatási keretek között a maximumot hozták ki az ifjúság szakmai fejlesztés, humánerőforrás helyben tartása tekintetében. A hat fős sok éves projektlebonyolítói tapasztattal rendelkező szakmai team garancia a projekt zökkenő mentes, magas színvonalú lebonyolítására.
Várt eredmény: 
n.a.
Eredmény: 
n.a.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
n.a.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
n.a.
Humánerőforrás: 
n.a.
Finanszírozás: 
n.a.
Infrastruktúra: 
n.a..
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
n.a.
Alulról jövő kezdeményezés: 
n.a.
Helyi szereplők bevonása: 
n.a.
Együttműködő partnerek: 
Szoros együttműködés a településen működő oktatási, egészségügyi és egyéb intézményekkel, hivatalokkal, szervezetekkel (pl.:Tokaji Futball Club, Polgárőr Egyesület, Fesztiválkatlan Kft.) a Tokajban élő a projektben érintettséggel bíró szakemberekkel. A megyében megvalósuló másik hét esély otthon projekt megvalósítójával és nem utolsó sorban az Új Nemzedék Központtal. Az ÚNK megyei EFOP mentorával is példaértékű az együttműködés.
Innovativitás: 
A projekt legmeghatározóbb programeleme a Lehetőségek Házának működtetése. A Lehetőségek Házának célja: • az információnyújtás • önéletrajz írás és motivációs levél készítésében való segítségnyújtás • álláskeresési oldalak bemutatása • önkéntesség terjesztése, önkéntes munka fontosságának tudatosítása • a részt vevő fiatalok felkészítése állásinterjúra • a munkakeresési-, továbbképzési- és átképzési lehetőségek megismertetése • kompetenciafejlesztés
Nyilvánosság biztosítása: 
Honlap és facebook oldal működtetése, szakmai tájékoztató rendezvények mevalósítása biztosítják a nyilvánosságot.
Fenntarthatóság: 
n.a.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
n.a.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
n.a.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
n.a.