X, Y, Z generációk és az IKSZ

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
X, Y, Z generációk és az IKSZ
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Bágy Petra szervező, koordinátor
E-mail: 
taliber.alapitvany [at] gmail.com
Telefon: 
Nincs megadva
Szervezet adatai
Név: 
Táliber Alapítvány
Település: 
Békéscsaba
E-mail: 
taliber.alapitvany [at] gmail.com
Telefon: 
Nincs megadva
A gyakorlat leírása
Téma: 
csoportmunka, csoportjátékok, önkéntesség
Jó gyakorlat rövid leírása: 
A Táliber Alapítvány felnőtt önkéntesei, egy középiskolás 9.-es osztály közös, 9 hónapon át tartó együttműködése, amiben felkészítés, játszótéri programok, tanulmányút, kiállítás szervezés szerepelt. A projekt az Új Európa Alapítvány KÖSZ! pályázata keretében került kidolgozásra és megvalósításra. Játszótéri programokat és IKSZ-es diákokat egyébként is fogad az alapítvány, a projekt különlegessége a hosszú távú együttműködés, tudatosan kidolgozott fejlesztői folyamat egy iskolai osztállyal.
Célcsoport: 
fiatalok
Célterület (földrajzi): 
Békéscsaba
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
Konkrét célcsoport elsődlegesen: BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma 2015-16-os tanévben 9.G osztálya, mára 10.G-sek és az alapítvány felnőtt önkéntes bázisa. Másodlagos célcsoport: a játszótéri programok során kisgyermekes családok. A Táliber Alapítvány felnőtt önkéntesei és a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma 2015-16-os tanévben 9.G osztálya, mára 10.G-sek 2016. márciusa és novembere között 3 játszótéri programot valósítottak meg, egy fotókiállítást és megnyitóját szervezték meg. A felkészítés során fontos szerepet kapott a közös csoportmunka, csoportjátékok. A közösségben tanulás ezen formája, a közös élmények segítséget adtak a diákoknak saját identitásuk, osztályközösségben való szerepük, helyük megtalálásában, ráhangolták őket a közös munkára a felnőtt önkéntesekkel. Közös szabályrendszert alkottunk, erősítve a pozitív viselkedésnormákat; célokat, elvárásokat fogalmaztunk meg; foglalkoztunk az önkéntesség, az IKSZ fogalomkörével; korosztályok sajátosságaival; konfliktuskezeléssel; logót, arculatot terveztünk; összeállítottuk a játékállomások feladatait. A játszótéri programokba csoportbontásban vontuk be a diákokat, egy alkalomra az osztály felét osztottuk be. A megvalósítás során 1 felnőtt önkéntes mentor 2-3 diákot segített. 8 állomást hoztunk létre, babajátszót, arc/testfestést, célbadobást, akadálypályát, kerítés képek festését, memória és ügyességi játékokat és egy beváltóhelyet. Az első két játszótéri programot követőn tartottunk közös értékelést a nyári szünet előtt, egyben egy önfeledt hangulatú tanév értékelő eseményt, melyben a szülők közreműködtek (6-an süteményt sütöttek, 2-en eljöttek). Visszajelzést kértünk a diákoktól, mindenki megosztotta élményeit, ugyanakkor mi is adtunk visszacsatolást. Projektünkben 4 játszótéri program megvalósítását vállaltuk, kettőt a 2015-16-os tanévben tartottunk meg (05.19, 06.09), kettőt a 2016-17-es tanévre terveztünk, ebből a diákok órarendje (heti 40 órájuk van) és a kedvezőtlen őszi időjárás miatt egyet tudtunk megtartani október 22-én. Az elmaradt programot helyettesítettük az önök jóváhagyásával más eseménnyel. Az osztállyal közösen készítettünk egy fotókiállítást. A közösségi élmény más formában valósult meg, más értékek mentén, kalandozva az ország 20. századi történelmében, de ugyanolyan hatást tudtunk elérni: generációk közötti együttműködés, empátia egymás, elmúlt idők eseményei, emberi sorsai iránt. November 25-én a projektzárón értékeltük a közös munkát, 2 diák előadást tartott. A program az együttműködésről, új kapcsolatok, barátságok születéséről, az elfogadásról, a felelősségvállalásról szólt. Hozzájárultunk a fiatalok önálló gondolkodásmódjának, önmaguk és mások elfogadásának elősegítéséhez. Új szituációkban próbálhatták ki magukat, melyek során nőtt empátiás készségük, önbizalmuk, fejlődött együttműködési és konfliktuskezelési jártasságuk. A közösen megvalósított programok sikere erősítette az osztály összetartását, további igényt alakított ki a diákokban hasonló csapatépítő eseményekben való részvételre. Láthatóan többségük elköteleződött az alapítvány iránt. Nem várt eredmény, hogy a szülőket is sikerült bevonni projektünkbe. A diákok legalább 20 óra IKSZ órát teljesítettek, sokan egyéb rendezvényünkbe is bekapcsolódtak, így vannak olyan diákok, akik már teljesítették az elvárt 50 órát. A résztvevő 30 főnek 494 órát igazoltunk.
A jó gyakorlat célja: 
Megmutatni, hogy az iskolai nevelési munkába hogyan vonható be külső civil erőforrás. Tágítani az iskolai nemformális kereteket, érzékenyíteni a fiatalokat, új módszerekkel megismertetni mind a pedagógusokat, mind a szülőket, mind a diákokat.
Szükségesség, rövid történet: 
Az alapítvány tevékenységeinek egy újabb szintre helyezése valósult meg, az önállóan is működő tevékenységek magasabb szinten való újragondolása történt meg.
Várt eredmény: 
A 9 hónapos együttműködés során megmarad minden résztvevő motivációja, megvalósulnak a programok, legalább 20 óra IKSZ-et teljesítenek a diákok.
Eredmény: 
A Táliber Alapítvány felnőtt önkéntesei és a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma 2015-16-os tanévben 9.G osztálya, mára 10.G-sek 2016. márciusa és novembere között 3 játszótéri programot valósítottak meg, egy fotókiállítást és megnyitóját szervezték meg. A diákok legalább 20 óra IKSZ órát teljesítettek, sokan egyéb rendezvényünkbe is bekapcsolódtak, így vannak olyan diákok, akik már teljesítették az elvárt 50 órát. A résztvevő 30 főnek 494 órát igazoltunk.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
Probléma volt és lehet a közreműködők túlterheltsége, a diákok magas óraszáma, ami akadályozza részvételüket.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
Humán és financiális
Humánerőforrás: 
1 fő koordinátor, legalább 2 fő, akinek gyakorlata van csoportvezetésben, ismeri a nemformális módszereket, amivel a felkészítéseket és a programot élvezetessé teszi, aktivizál, motivál. Önkéntesek. Helyszínek.
Finanszírozás: 
Mivel önkéntesek bevonásával történik, játszótereken valósul meg, lényegében csak annyi forrásra van szükség, amiből a játszótéri programelemhez eszközöket biztosítunk.
Infrastruktúra: 
nem releváns
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
Bárhol megvalósítható, ahol van bármilyen játékra alkalmas közösségi tér, pálya, vannak gyerekek, középiskolások, akiknek IKSZ-et kell teljesíteni.  
Alulról jövő kezdeményezés: 
Teljes mértékben alulról jövő kezdeményezés, ha nem kezdeményezzük, nem valósul meg.
Helyi szereplők bevonása: 
Iskola, adott osztály, szülői közösség (osztály és iskola), iskola igazgató, osztályfőnök, iskolai IKSZ koordinátor, települési ifjúsági közösségek, a civil szervezet önkéntesei, Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály
Együttműködő partnerek: 
Iskola, adott osztály, szülői közösség (osztály és iskola), iskola igazgató, osztályfőnök, iskolai IKSZ koordinátor, települési ifjúsági közösségek, a civil szervezet önkéntesei, Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály.
Innovativitás: 
nem releváns
Nyilvánosság biztosítása: 
Felhasznált kommunikációs eszközök: élő, interaktív elemek: • Sajtóanyag kiküldése a békéscsabai médiumok meghívására, tájékoztatására májusban a játszótéri programok indulásakor és novemberben a projektzáró esemény kapcsán. • Több városi ifjúsági rendezvényen és iskolai programon mutattuk be a diákok közreműködésével a projektet, ezzel is népszerűsítve az iskolai közösségi szolgálatot. • 2016. április 14-én 8 diák vett részt és képviselte az alapítványt és mutatta be a projektet a LIKE-on, a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményén. • 2016. június 24-én 5 diák mutatta be a projektet a Kábítószer-ellenes Világnap békéscsabai programján. • 2016. július 14-én 4 diák népszerűsítette a KÖSZ! programot a Rongyoló Ifjúsági Fesztiválon. • 2016. augusztus 25-én 3 diák a Közösségi Terek Éjszakája programsorozat keretében mutatta be a projektet. • 2016. október 3-án 2 diák tartott beszámolót az osztály szülői értekezletén és másik 2 diák az iskola összevont szülői értekezletén (utóbbin nem készült jelenléti). • A megvalósult három játszótéri közösségi program tovább erősítette jó hírünket. A résztvevők a jövő évet várják, hogy újra találkozhassanak velünk, az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő vagy már önkéntesként jelen lévő diákokkal és játékainkkal a játszótereken. • 2016. március 9-én 2 diák tartott 10 perces prezentációt a Városi Ifjúsági Parlament nyitó plenáris ülésén a tervezett projektről. • 2016. október 26-án 2 diák tartott 10 perces prezentációt a Városi Ifjúsági Parlament nyitó plenáris ülésén a megvalósult projektről és eredményeiről. • Terveink között szerepelt az iskolarádiók közvetítésével rádióspottal népszerűsíteni a programot, felmérésünk alapján azonban kiderült, hogy a békéscsabai tanintézményekben az iskolarádiók esetlegesen, hatékonytalanul üzemelnek, rossz minőségűek a berendezések és a diákok nem is figyelnek oda az így elhangzó, rosszul érthető információkra. közösségi média: A program beindítása és az egyéb párhuzamosan futó projektjeink miatt célszerűnek tartottuk, hogy az alapítvány korábban létrehozott facebook oldalán kommunikáljuk a program mozzanatait, így a különböző projektek célcsoportjai közvetlenebbül szerezhettek információt az eseményekről, ezért nem hoztunk létre külön facebook-profilt. A Táliber Alapítvány facebook oldalán folyamatosan közzé tettük a játszótéri programok újabb időpontjait, plakátjait, a megvalósult programokon készült fotókat, a projekt sajtómegjelenéseit. A nyilvános fb megjelenéseken túl a projektben részt vevő osztályközösség fb-csoportja, a szülői közösség fb-csoportja és az alapítvány önkénteseinek fb-csoportja is fontos kommunikációs eszköz volt. Bár ezek zárt csoportként működnek, a tagok számára a megosztás lehetősége fennáll, és a saját csatornáikon keresztül kommunikálhatták a projektet, ahogy meg is tették. hagyományos, nyomtatott média: • Plakát készült az egyes játszótéri programokról, valamint az elmaradt játszótéri program plakátja helyett meghívókat gyártattunk. • Ajándék képeslapok, • Emléklap a diákoknak, • Információs tábla a programról a játszóterekre. A bevont művészeti képzésben résztvevő osztály diákjai által a program keretében tervezett arculat elemei egységesen megjelentek a fenti kommunikációs eszközökön, valamint: • az osztály számára általuk tervezett pólókon • fém kitűzőkön (amit a játszótereken meg is lehetett nyerni)
Fenntarthatóság: 
Mivel önkéntességről, IKSZ-ről szól, teljes mértékben fenntartható, mert mindig az adott lehetőségekhez igazítható, senki elvárásainak nem kell megfelelni, örömből, jókedvből valósul meg anniy, amennyit elbírnak a résztvevők.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
Bárki, bárhol, bármennyit átvehet belőle kedve és erőforrása szerint.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
Nincs.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
Bárhogy alkalmazható, nem védett, csak a mondatokat fogalmazzák át, ne egy az egyben használják fel.