Magyar Ifjúság 2012

A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatásra 2012-ben került sor a 15 és 29 közötti korosztály 8 000 fős reprezentatív mintájával. Az elkészült tanulmánykötet kilenc tartalmi fejezetében összesen tizenkét tematikus írás kapott helyet többek között olyan kulcstémákban, mint a fiatalok párkapcsolati magatartása, ifjúsági mobilitás, médiahasználat a magyar ifjúság körében, vagy éppen a társadalmi közérzetük, és a politikához való viszonyuk.