Magyar Ifjúság 2016. - Gyorsjelentés a Kárpát-medencei fiatalokról

A Magyar Ifjúság 2016. kutatás részeként elkészült a határon túli fiatalokra vonatkozó kutatás eredményeit bemutató jelentés. Az ötödik nagymintás ifjúságkutatás külhoni eredményeit bemutató gyorsjelentésben az identitás kérdésköre állt fókuszban. A nemzeti identitás különböző aspektusai, megélésének és megtartásának formái, támogatását szolgáló eszközök és terek azok a témák, amelyek meghatározzák a jelentés felépítését. A jelentés egy összehasonlító és egy régióspecifikus részt tartalmaz. Az egyes fejezetekben vizsgálásra került a családalapítás, valamint a gyermekvállalás alapvető mutatói, a fiatalok oktatási helyzete és továbbtanulási tervei. A munkaerő-piaci pozícióhoz kapcsolódóan előtérbe került a külföldi munkavállalás és a jövőtervek. Bemutatásra kerülnek ezen kívül a fiatalok szabadidős terei és tevékenységei, a kultúrafogyasztással, az internethozzáféréssel és használattal kapcsolatos tendenciák. Az összefoglaló, műfajából adódóan, alapvető leíró statisztikai eredményeket közöl, a mélyebb elemzések a későbbiek során elkészülő tanulmánykötetben jelennek meg.