MOZAIK 2011 - Magyar fiatalok a Kárpát-medencében"

A "MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében" című kutatás célja az volt, hogy átfogó képet készítsen és friss eredményeket adjon a határon túli magyar fiatalok anyagi és kulturális erőforrásairól, életmódjáról és értékrendszeréről, valamint szocio-demográfiai karakteréről.További fontos cél volt, hogy az egyes régiókról – a vizsgálati dimenziók mentén – összehasonlító adatok áljanak rendelkezésre mind az egyes országok, mind Magyarország, mind az Európai Unió országainak vonatkozásában, illetve a megelőző, MOZAIK2001 adatainak tükrében. 

A kutatás fókuszcsoportjai olyan fontos témákat érintettek, mint az identitás (állampolgárság), család (házasság, gyermek, vegyes házasságok) oktatás, kultúra, nyelvhasználat, munkavégzés, helyi speciális témák.

 

 

Dokumentumok: