Tanulmányok/Módszertani anyagok

A kortárs segítés lényegében egy olyan program, ahol a fiatalok megtanulják, hogyan tudják korrigálni és pozitívan támogatni egymást. Ennek során a segítő nem oldja meg a problémákat más helyett, hanem segíti társát abban, hogy megtalálja a saját megoldását.

A jelenlegi szabályozási keretek között nincs pontosan és részletekbe menően meghatározva, hogy milyen ifjúsági feladatai vannak az önkormányzatoknak. Emiatt kiemelten fontos, hogy az egyes települések kidolgozzák saját ifjúsági koncepciójukat.

Az alábbi szakmai anyag célja, hogy összegezze egy workshop/találkozó szervezésének lépéseit.

Napjainkban a digitális eszközök használata, és a virtuális jelenlét domináns módon meghatározza az ifjúsági korosztály életét.

Tatabányán, Komárom-Esztergom Megye legnagyobb lélekszámú településén, 2015-ös adatok szerint 66791 ember él. A város egyre gyorsuló ütemben öregedik, az aktív munkaerő és a fiatalok elvándorlásának, az országos szinten magas bűnözési rátának köszönhetően.

„Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése” című projekt keretében 2011-2012-ben elkészült egy füzetsorozat, mely az ifjúságsegítő és a pedagógusképzés határterületein egyaránt hasznosítható tantervi egységekhez kapcsolódik.

Napjaink egyik meghatározó kutatási területe a társadalomtudományokon belül a generációkutatás. A téma életre hívójaként említhetjük többek között a technika gyors ütemű fejlődését, valamint az átlagéletkor növekedését.

Az alábbi, 2016-os tanulmány egy online adatfelvételen alapuló kutatás eredményeit mutatja be, amely a hamarosan a munkaerő-piacra lépő Z generáció tagjainak munkavállalási attitűdjeit igyekezett feltárni.

A tanulmány a képregény, illetve a képregényalapú hibrid médiaközegek és az ismeretterjesztő kommunikáció kapcsolatáról, megvalósult kommunikációs projektekről és ismeretterjesztési lehetőségekről szól

A Z generáció sajátos nyelvezettel, kommunikációs stílussal és eszközökkel rendelkezik, így a velük való sikeres kommunikációhoz, valamint a fiatalok motiválásához elengedhetetlen a korosztály jellemzőinek ismerete.

A tanulmány alapja a modern kommunikációs eszközök megjelenése és beépülése a fiatalok kommunikációjába, valamint ehhez hozzákapcsolódóan a felsőoktatási intézmények és munkáltatók lehetőségei.

A Z generáció napjaink társadalmának 15-20 éves tagjait jelenti, akik a következő évtizedek meghatározó és alakító szereplői lesznek.

Csepeli György tanulmánya az Educatio folyóirat 2016-os év negyedik számában jelent meg.

Erasmus+ szakmai gyakorlati programja keretében két hónapot tölthettem a finnországi Janakkala község ifjúsági szolgáltatásait tanulmányozásával.

Az alábbiakban egy olyan tanulmányt mutatunk be, amely az Új Ifjúsági Szemle című ifjúságszakmai folyóirat 2011. téli számában jelent meg Kurucz Erika tolmácsolásában, ám témája a mai Európa helyzetét tekintve még mindig aktuális.

A most ajánlásra kerülő kiadvány az Új Nemzedék Központ szervezésében 2016. 11. 24-én megvalósult Új Nemzedék Konferencia programjának és előadásainak szakmai összefoglalóját tartalmazza.

Oldalak