„Más ember program”

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
„Más ember program”
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Csomós Balázs
E-mail: 
Tirekifikozszolg [at] gmail.com
Telefon: 
0630/432 60 08
Szervezet adatai
Név: 
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Település: 
Miskolc
E-mail: 
Tirekifikozszolg [at] gmail.com
Telefon: 
0630/432 60 08
A gyakorlat leírása
Téma: 
önkéntesség
Jó gyakorlat rövid leírása: 
A „Más ember program” Ifjúságügy és Önkéntesség célterületén releváns.
Célcsoport: 
fiatalok
Célterület (földrajzi): 
Tiszáninneni Református Egyházkerület
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
A „Más ember program” a középiskolás korosztályban, koncentráltan az közösségi önkéntes szolgálatot végzőket célozza meg, de bizonyos esetekben egész osztályokat is érint, az érzékenyítés és a fogyatékkal élők helyzetének, árnyalásának érdekében. Ebben a programban negyedévente szervezünk olyan alkalmakat, ahol a MÁON Szeretetotthon lakói között van lehetőség önkéntes tevékenységet végezni. Minden alkalom olyan feladatot jelent, ami a fiatalok és bent lakók számára egyaránt kihívás. Ez által egy oda-vissza ható eseményt kapunk, ahol nem csak a fiatal kerül közelebb a bent lakókhoz, hanem arra bátorítja az ott élőket, hogy ők is válhatnak segítővé és önkéntessé az élet különböző helyzeteiben. A lényeg mindig a közös feladaton van, olyan feladaton, amiben mindenki kitudja venni a részét. Lehet közös sport, szabadidős tevékenység vagy kerti munka, vagy táncos este, vagy karácsonyi ajándék készítés. Röviden közösen eltöltött minőségi idő, melyben a két oldal közötti határok elmosódnak. A virágültetés, kertrendezést hoznám példának a májusi időszakokból. Egy alkalommal maximum 20 fiatallal érdemes csinálni, egyszerre ennél több ember nehezen kezelhető. Ennél magasabb számnál az alkalom könnyen elveszítheti a személyes jellegét. Minden fiatal párban két bent lakóval együtt közösen egy asztalnál dolgozik, a fiatalok rakják a virágot, a bentlakók rakják köré a földet. Együtt ültetnek és együtt díszítik az udvart. A munka maga könnyít, lazít a fiatalokban lévő feszültségen, mert másra kell koncentrálni. Miközben a közös tevékenység, az alkotás lehetősége, a tudat, hogy valamit együtt készítettek, ösztönösen létrehozza a közösség élményét. A bent lakók pedig, motiváltak, és előítélet nélkül fogadják a fiatalok közeledését, ezáltal megmutatva azt a szeretet, mely sokkal őszintébb, mint amit jobb életkörülmények között lévőktől tapasztalhatnak. Minden ilyen alkalom minimum öt órát jelent. A közös munka és mindig közös ebéd és játék része egy alkalomnak. A bent lakók jó kedve és érdeklődése mindig pozitív rácsodálkozást vált ki a fiatalokból. Nagyon fontos, hogy ezt az élményt le is vezessük, hogy foglalkozzunk vele, hogy beszéljünk róla. Szükséges erre is rá szánni csoportonként egy órát. Nem feltétlenül rögtön az alkalmat követően. Inkább egy pár nappal később, mikor az élmény és a tapasztalás leülepszik a fiatalokban.
A jó gyakorlat célja: 
Az önkéntes szolgálat és munka egyik legnehezebb eleme az, hogy az ember kilépjen a „barátok és család” szűk köréből, vagyis a segítő tevékenységet olyan közegben is képesek legyenek megvalósítani, ami esetleg idegen a számukra. A fogyatékkal élőkkel való foglalkozás pedig talán az egyik legnehezebb szegmense a segítő szakmának, melynek nehézségeit és kockázatát, egy fiatal, még ha segíteni akar is, nem tudja felmérni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy fiatalok tartanak és félnek ettől a közegtől, csak is azért, mert valós tapasztalataik nem állnak a rendelkezésükre. Ezen szükségletre reagál ez a gyakorlat.
Szükségesség, rövid történet: 
A program bevezetése óta 8 alkalommal, összesen 160 fiatal vett részt ebben a programban. Egyértelműen érezhető a hatása a fiatalok hozzáállásán. Egy ilyen esemény után sokkal könnyebben vonhatók be bármilyen nemű feladatba. A program hatékonyságot az is mutatja, hogy ezen fiatalok közül van, aki szívesen visszajár a Szeretetotthon lakóihoz, a „Közösségi Szolgálattól” függetlenül.
Várt eredmény: 
n.a.
Eredmény: 
n.a.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
n.a.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
n.a.
Humánerőforrás: 
n.a.
Finanszírozás: 
n.a.
Infrastruktúra: 
n.a.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
n.a.
Alulról jövő kezdeményezés: 
n.a.
Helyi szereplők bevonása: 
n.a.
Együttműködő partnerek: 
Az Egyházkerület a Miskolci, de a megyei szintű intézményekkel is jól kialakított napi kapcsolatban van, mivel saját szakembereink végzik munkájukat az adott intézményekben (Pl. Kórházakban kórház lelkészek) és saját intézményeinkkel szabadon gazdálkodhatunk a lehetőségek szintjén. Nem látom szükségesnek név szerint felsorolni az együttműködő partnereket, de miskolci gimnáziumok és Szakképző intézmények, kórházak, katasztrófavédelem, Rendőrség is rendelkezésünkre állt, ha szükségünk volt rá.
Innovativitás: 
Specifikusnak mondható a már említett rendszer, hiszen a kerület körülbelül 100 intézményt irányít és ezeknek szerteágazó feladatkörei, jó kapcsolati tőkét biztosít a kommunikációhoz. Egyedinek számít, hogy a MAON Szeretetotthon az egyházkerület saját intézménye, így a velük való közös munka a lehető legszorosabb kapcsolaton alapszik.
Nyilvánosság biztosítása: 
A nyilvánosságot több sávon is fontos fenntartani. Mi a hagyományos plakát-, szórólapos, lehetőségek mellett mindent interneten is elérhetővé teszünk mind a saját honlap szintjén, mind pedig a közösségi média adta lehetőségeken keresztül(Facebook,Instagram). Alkalom és esemény kapcsán azt gondolom, hogy legjobb tájékoztatási eszköz, mely felkelti az emberek érdeklődését és még költséghatékony is az a fényképek. Azért ezt emelném ki mert hangulatában ezek fogják meg a legtöbb embert, sokkal inkább, mint egy esemény kizárólagos írásos beszámolója. Egy videó is lehet hasonlóan hatékony, azonban ez utóbbi már sokkal könnyebben elrontható. Ami a legfontosabb, válasszunk bármilyen felületet, programot vagy tevékenységet a nyilvánosság biztosítására, a hangsúly mindig a minőségen legyen. Mert az önmagában meghatározza, a környezeti megítélést, még ha ez önmagában nem is tűnik elégségesnek, de akkor is elengedhetetlen. A képek példájánál maradva, ha nem tudunk látható, jó minőségű képet készíteni akkor ne tegyük közzé. (Mert ami a fotó dokumentációban lehet elég az nem biztos, hogy a kifelé is elég)
Fenntarthatóság: 
n.a.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
n.a.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
n.a.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
n.a.