Kutatások

Az ifjúságpolitika terén folytatott együttműködés megújított kerete, vagyis az EU ifjúsági stratégiája (2010–2018, valamint jelenleg 2019-2027) három ciklusra bomlik. Az egyes ciklusok végén az Európai Bizottság elkészíti az Európai Unió Ifjúsági Jelentését, amely összegzi az adott ciklus, valamint a teljes keret vonatkozásában elért eredményeket és bevált gyakorlatokat.

A 2018-ban publikált Jelentés statisztikai és elemző része a tagállamok által készített nemzeti jelentések, valamint statisztikai adatok és egyéb információk alapján mutatja be az európai fiatalok jelenlegi helyzetét. Az uniós ifjúsági mutatók táblája 41 darab indikátor mentén értékeli a fiatalok életének legfontosabb aspektusait. A tagállamok mellett a tagjelölt országok és az EFTA-országok nyújtottak információt a Jelentés elkészítéséhez. A dokumentum a demográfiai trendeken túlmenően a Stratégiában kijelölt nyolc cselekvési terület mentén nyújt átfogó elemzést a fiatalokról. A vizsgálat alapvetően a 15-29 év közötti fiatalokra irányul, de bizonyos kérdéseknél, pl. a korai iskolaelhagyás esetében szűkebb életkori csoportokra vonatkoznak az adatok.

AZ ÖNKÉNTESSÉGKUTATÁS ELSŐ EREDMÉNYEI

A "MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében" című kutatás célja az volt, hogy átfogó képet készítsen és friss eredményeket adjon a határon túli magyar fiatalok anyagi és kulturális erőforrásairól, életmódjáról és értékrendszeréről, valamint szocio-demográfiai karakteréről.További fontos c

Az Ifjúság 2008 kutatás volt sorban a harmadik olyan kísérlet – a rendszerváltás folyamatának kezdete óta –, amely megpróbálja a társadalomtudomány, a szociológia eszközeivel leírni azokat a társadalmi, gazdasági átalakulásoknak (is) köszönhető változásokat és jellegzetességeke

A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatásra 2012-ben került sor a 15 és 29 közötti korosztály 8 000 fős reprezentatív mintájával.

A Magyar Ifjúság 2016. kutatás részeként elkészült a határon túli fiatalokra vonatkozó kutatás eredményeit bemutató jelentés. Az ötödik nagymintás ifjúságkutatás külhoni eredményeit bemutató gyorsjelentésben az identitás kérdésköre állt fókuszban.

Ezek a mai magyar fiatalok!