Nyitott terek éjszakája

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Nyitott terek éjszakája
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Buzder Brigitta
E-mail: 
buzder [at] bekescsaba.hu
Telefon: 
06-66/523-800/2513 mellék
Szervezet adatai
Név: 
Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány
Település: 
Békéscsaba
E-mail: 
xy [at] xy.hu
Telefon: 
-
A gyakorlat leírása
Téma: 
sport, bűnmegelőzés
Jó gyakorlat rövid leírása: 
Az ifjúsággal foglalkozó szervezetek, sportszervezetek bevonásával ifjúsági közösségi terekben, sportlétesítményekben közösségfejlesztő, sport, bűnmegelőzési, szabadidős projekt keretében hétvégi éjszakai program szervezése.
Célcsoport: 
14-22 éves fiatalok, közösségeik
Célterület (földrajzi): 
Békéscsaba
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
Évente egyszer 20:00 - 01:00 óra között az ifjúsággal foglalkozó szervezetek, sportszervezetek várják a fiatalokat az ifjúsági közösségi terekben, sportlétesítményekben közösségfejlesztő, sport, bűnmegelőzési, szabadidős saját szervezésű programjaikkal. Ezen alkalom során az érdeklődők megismerhetik a szervezetek tevékenységeit. Ezt követően a békéscsabai Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány az ifjúsági közösségi terekkel együttműködésben kétheti rendszerességgel folytatja a a programot, amikor is váltakozva egy-egy tér tart nyitva és szervez programot.
A jó gyakorlat célja: 
A különböző szervezeti formában működő, az ifjúsági korosztályt fogadó, megszólító, nyilvános és zárt, formális és nem formális közösségek bevonásával közösségi programok, sport iránt érdeklődő fiatalok számára tartalmas szabadidő eltöltést szolgáló alternatívák biztosítása. A programsorozat további fontos célja az is, hogy az egyes közösségekbe járó fiatalok megismerjék egymás helyeit, közösségeit.
Szükségesség, rövid történet: 
Békéscsaba MJV Ifjúsági Koncepciójában és Cselekvési Tervében hangsúlyosan jelenik meg az ifjúság közösségi tereinek támogatása, újak létrehozásának generálása. A koncepció célja, hogy segítse „… a fiatalok közéletben történő részvételét, a kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek, infrastrukturális hátterének javítását, egyáltalán az arra való igény felkeltését.” A cselekvési terv 3 fontos egységben fogalmazza meg 2020-ig a város vállalásait, ezek az információáramlás, az érdekképviselet és az ifjúság szabadidő eltöltését szolgáló ifjúsági közösségi terek kialakítása, a meglévők működtetése. Ehhez kapcsolódó intézkedés: Nyitott Terek Éjszakája program szervezése
Várt eredmény: 
A fiatalok, ifjúságsegítő szakemberek, és általában a békéscsabaiak széles körében válnak ismertté a közösségi, szabadidős lehetőségeket biztosító szervezetek, intézmények, vállalkozások.
Eredmény: 
A célok teljesülésének egyik objektív mutatói: - a programba bekapcsolódó szervezetek száma - egy-egy helyszínen megforduló fiatalok száma - média megjelenések és azok által elért olvasói, nézői szám
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
Mivel egyestés programról van szó, nem célszerű egyszerre túl sok helyszínt bevonni: sokak számára a program különlegessége az, hogy egy este keressenek fel helyszíneket, menjenek el más terekre, mint amit eddig ismertek. Ne csak a felületes szemlélődés legyen a cél, hanem az ismerkedés, a helyszín, munkatársak, esetleg a régebben odajárók, a törzsközönség megismerése, kapcsolatépítés is.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
-
Humánerőforrás: 
A bevonandó szervezetek képviselőiből alakult munkacsoport, akik ismerik az egyes szervezetek, egyesületek tevékenységét.
Finanszírozás: 
Békéscsaba MJV Önkormányzata ifjúsági feladatok előirányzat terhére jelképes (20.000 Ft/helyszín) összeget biztosít a közreműködőknek a helyi programok költségeihez, amit jellemzően az ingyenes vendéglátásra, a különböző vetélkedők, programok anyagköltségére, díjazásra fordítanak a partnerek.
Infrastruktúra: 
A bekapcsolódó szervezetek infrastruktúráját használták.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
A program teljes mértékben figyelembe veszi Békéscsaba ifjúsági területének erősségeit és gyengeségeit. Célja, hogy az erősségekként megjelenő szervezetek, közösségi terek kapjanak újabb lehetőségeket, ismertséget, de megjelenik azok támogatása és lehetőséghez juttatása is, akik valami oknál fogva eddig elszigetelődtek (pl. egyházi közösségek, különböző szubkultúrák, akik eddig egy zárt rendszer részeként működtek, a program hatására nyitnak).
Alulról jövő kezdeményezés: 
A projekt bekerülése az ifjúsági koncepcióba és cselekvési tervbe a koncepció alkotói folyamat társadalmasításának köszönhető, teljes mértékben alulról jövő kezdeményezés. A megalakult Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal révén a korosztály és a szakemberek igényei, kérései, a bevonásra kerülő közösségi terek véleménye folyamatosan megjelenik.
Helyi szereplők bevonása: 
A projektbe önkormányzati intézmények, nonprofit szervezetek és a vállalkozói szféra által üzemeltetett közösségi terek kerülnek bevonásra.
Együttműködő partnerek: 
Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal Tagjai, sportszervezetek, Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály.
Innovativitás: 
A projekt újszerűségét a folyamat adja: az ifjúsági koncepció tervezésének társadalmasításától a koncepció alkotáson át a megvalósításig, majd helyi civil szervezet forrásteremtésével annak némi változtatással való adaptálásáig terjed.
Nyilvánosság biztosítása: 
A helyi média valamennyi csatornája meg lett szólítva, és valamennyi médium online, offline, közösségi média megjelent és hírt adott előzetesen és tudósított az eseményről is.
Fenntarthatóság: 
Mivel a projekt akár 0 Ft ráfordítással is működik, önkormányzati háttér nélkül is, csupán civil szándékkal fenntartható és bárhol megvalósulhat, ahol van olyan közösségi tér, ami vállalja a programban való közreműködést. A fiatalok pedig a közösségi média és személyes kapcsolatok által elérhetőek. A folytatás akár gerillaakcióként is elképzelhető.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
A program akár kistelepülésen is alkalmazható, a Múzeumok éjszakája mintája bizonyítja, hogy bármi, amit kiemelünk a megszokott ritmusából, érdekessé válik, kíváncsivá tesz más célcsoportokat is, akiket eddig nem sikerült megszólítani.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
-
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
-.