Székesfehérvári Érzékenyítő Program

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Székesfehérvári Érzékenyítő Program
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Lengyel Zsófia
E-mail: 
lengyel.zsofia [at] pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: 
+36 22 537 196
Szervezet adatai
Név: 
Székesfehérvár MJV Önkormányzata
Település: 
Székesfehérvár
E-mail: 
lengyel.zsofia [at] pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: 
+36 22 537 100
A gyakorlat leírása
Téma: 
esélyegyenlőség, érzékenyítés, fogyatékosügy, ifjúságügy
Jó gyakorlat rövid leírása: 
Az érzékenyítő program kortárssegítők és tapasztalati szakember bevonásával hozza közelebb a fogyatékossággal élők mindennapjait a társadalom számára. Az alulról jövő kezdeményezés több pillérre épít. Interaktív előadás keretében sor kerül rövidfilmek bemutatására a játékos, fizikai érzékenyítés mellett. A kisfilmekből olyan fiatalokkal ismerkedhetnek meg az eseményen résztvevők, akik hallás-, látás-, mozgás-, vagy értelmi sérültként élik a mindennapjaikat. A filmvetítés után pedig a jelenlevők kipróbálhatják a fehér botot, kerekesszéket is. Az előadás során felmerült kérdéseikre pedig azonnali, személyes választ kapnak az előadóktól, akik a leghitelesebbek, hiszen ők maguk érintettek valamelyik fogyatékossági területen.
Célcsoport: 
általános iskolák 1. és 2. évfolyama
Célterület (földrajzi): 
Székesfehérvár
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
n.a.
A jó gyakorlat célja: 
Társadalmi elfogadás, érzékenyítés. A kirekesztés megelőzése, elfogadás megerősítése.
Szükségesség, rövid történet: 
n.a.
Várt eredmény: 
Alapvetően a székesfehérvári általános iskolák 1., 2. évfolyamát célozta meg a kezdeményezés. Népszerűségét, hatékonyságát abban is mérhetjük, hogy az idősebb korosztályban is felmerült az igény a táradalmi szemléletformáló előadásokon való részvételre.
Eredmény: 
n.a.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
n.a.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
n.a.
Humánerőforrás: 
n.a.
Finanszírozás: 
n.a.
Infrastruktúra: 
n.a.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
n.a.
Alulról jövő kezdeményezés: 
n.a.
Helyi szereplők bevonása: 
n.a.
Együttműködő partnerek: 
A városban működő, fogyatékos üggyel foglalkozó civil szervezetek, ezen civil szervezetek kapcsolati hálójával együttműködve, az önkormányzat támogatásával tudott megvalósulni a program.
Innovativitás: 
Kortárssegítők és tapasztalati szakértők bevonása.
Nyilvánosság biztosítása: 
Sajtónyilvános eseményeken is bemutatásra kerül a program.
Fenntarthatóság: 
n.a.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
n.a.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
n.a.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
n.a.