kezdőlap / Snezana Baclija Knoch, Sabine Klocker, Stefan Manevsk: T-Kit 6: Képzési alapok
Snezana Baclija Knoch, Sabine Klocker, Stefan Manevsk: T-Kit 6: Képzési alapok
2022. december 13. kedd

Az ifjúságszakmai dolgozók képzése az Európai Bizottság és az Európa Tanács ifjúságügyi együttműködésének egyik fő prioritása. Mindkét intézmény nagy hangsúlyt fektet az ifjúsági munkára, és a megfelelő intézkedések meghozatalában kulcsszerepe van az ifjúsági dolgozóknak.

Az átdolgozott képzési anyag, a T-kit célja, hogy nem formális oktatási eszközöket biztosítson az ifjúsági dolgozók és az ifjúsági trénerek számára. Olyan gyakorlati útmutató, amely által fejleszthetik a képzési kompetenciájukat, és ismereteket szerezhetnek oktatáselméletről, szakmai fogalmakról, eszközökről, forrásokról és gyakorlati módszerekről. A kézikönyvet képzők írták képzőknek és ifjúsági dolgozóknak.

Amíg más T-kitek az ifjúságszakmai képzés egyes területeire fókuszálnak, addig ez a kiadvány az európai ifjúsági munka szélesebb spektrumát öleli fel, és a képzők és ifjúságszakmai dolgozók napi gyakorlatára reflektál. A teljes képzési ciklus felépítését követi le az elejétől a végégig, és bármely nemzetközi ifjúsági képzési programban alkalmazható.

A T-kit első, 2002-es megjelenése óta az európai ifjúsági képzési terület komoly változáson ment keresztül, különösen a digitalizáció, a képzői kompetencia és kompetenciafejlesztés, a képzési sztenderdek és minőségi előírások, a nem formális oktatás, a hozzáférhetőség és az eltérő képességek tekintetében. A nem formális oktatást nagymértékben megváltoztatták az olyan témák, mint az elérhetőség, gender, környezet és fenntarthatóság, csakúgy, mint a tanulási környezet fontossága vagy a tréner érzelmi jólléte. Ez az útmutató információval és forrásokkal segíti a nem formális oktatásban tanuló fiatalokkal és közösségekkel dolgozókat munkájukban, valamint hogyan érjenek el változást személyes életükben, kortárscsoportok és közösségek életében.

Bevezetés

A képzési csomag (T-Kit 6 Training essentials) 2002-es első kiadása azzal a céllal jelent meg, hogy eszköztárt biztosítson a nemzetközi ifjúsági munkában dolgozóknak. Azóta számos képző munkáját támogatta a kiadvány, illetve szolgálta képzések (és képzők) fejlesztését.

2019-ben az Európai Unió és az Európa Tanács ifjúságügyi együttműködése keretében elkezdték átdolgozni a kiadványt, hiszen a megjelenése óta eltelt 18 év során számos téma újként jelent meg az ifjúságszakmában, vagy frissítésre szorult. A digitalizáció és a globalizáció is jelentős változást hozott ezen a területen.

A T-Kit aktualizálása 2020-ban a végéhez közeledett, amikor a Covid-19 világjárványa ismét új kihívásokat és látásmódot hozott az ifjúsági dolgozók képzésbe. A korábbi jelenléti képzések helyett gombamód szaporodni kezdtek az új online képzési formák. A tapasztalati úton történő munka új területet nyitott meg az online és vegyes oktatásban csakúgy, mint az ifjúságszakmában.

A T-Kit formátumát a tréningek mintájára tematikus fejezetekre osztották. Az első fejezetben – A képzés kontextusa – az oktatás eszköztárát kiemelték az alapul vett környezetből, és az oktató valós körülményeihez: az értékrendjéhez, szerepéhez, jóllétéhez és kompetenciájához viszonyították. A fejezet végén az interkulturális tanulást és annak a képzésünkben betöltött szerepére reflektálnak.

A második fejezet – Csapatmunka a képzésben– nem csupán a csapatmunkát, hanem a multikulturális csapattal való munkát részletezi, hiszen a multikulturalizmus az európai ifjúsági oktatás egyik jellegzetessége. Áttekintést nyújt a felmerülő nehézségekről, és gyakorlati lehetőségeket kínál az együttműködés fenntartására és a különböző módszerek kombinált alkalmazására.

A leghosszabb, harmadik fejezet: A képzés mozgásban az oktatási és logisztikai tervezés kihívásait vizsgálja.  Sorra veszi az online és a vegyes oktatás folyamatait a szükségletek felmérésétől a foglalkozások anyagán át az értékelésig, és segítséget ad a szervezési feladatok egyszerűsítéséhez.

A Képzés a gyakorlatban című negyedik fejezet a tevékenységek megvalósulása során mutatkozó folyamatokat elemzi, kitérve arra, hogy azok milyen hatással vannak az egyénre, a csoportra és magára a témára. Sorra veszi azokat a helyzeteket, amelyek az oktatók részéről rugalmasságot igényelnek, hogy menet közben felmérve a helyzetet, újragondolják és szükség esetén újratervezzék a képzés programját.

Az utolsó fejezet – Képzés után – a tudásmegosztás és átadás kérdéskörét vizsgálja: hogyan tudják a résztvevők a szakmai (és magán-) életükbe integrálni a képzés során tanultakat.

Az első kiadás óta eltelt húsz évben mindenekelőtt a trénerek kompetenciájára és a kompetenciafejlesztésre helyezett hangsúly változott. Az Európa Tanács és a SALTO-YOUTH sok munkát fektetett abba, hogy a nem formális képzések kapcsán sztenderdek  és minőségi kritériumokat kerüljenek bevezetésre. Kiemelkedő az a munka, ami nem formális képzési módszerek elismerésére irényult.  Európában sokat fejlődött a hozzáférhetőség és a rugalmasság a képzések terén és általában a társadalomban. Ma már a képzések kulcsfontosságú témái a hozzáférés, a gender, a környezet és a fenntarthatóság. Az online és a vegyes oktatás is új lehetőségeket nyitott meg, mára számos új digitális megoldás gazdagítja a képzési eszköztárat. A digitalizáció által még több fiatal vált elérhetővé, és új módokon kapcsolódhatnak be az ifjúsági képzésekbe. Hangsúlyt kapott a képzési környezet, az érzelmi stabilitás és a tréner jólléte. A jövőben számtalan lehetőség tárul fel a képzések értékelésének, a képzői teamek kommunikációs csatornáinak és a tréningek utánkövetésének területén.

A kezdetektől alapvető kérdés volt, hogy hogyan definiáljuk magát a képzést. A szerzők számára a képzés a nem formális oktatás elveire épülő pedagógiai megközelítés, melyet multikulturális csapat vezet, középpontban a résztvevőkkel.

A T-Kit alcíme lehetne, hogy „képzési alapok interkulturális vetülettel”, hiszen a kiadvány pedagógiai és etikai kontextusát az interkulturális tanulás adja.

A szöveg számos kereszthivatkozást tartalmaz a T-Kit sorozat kapcsolódó köteteire. Mivel nem minden olvasó ismeri a teljes sorozatot, igyekeztek szélesebb körű áttekintést nyújtani azok elméleti és gyakorlati tartalmáról, nem ismételve azok mindenre kiterjedő sajátos részleteit.

A szerzők remélik, hogy kiadványuk megkönnyíti a trénerek napi munkáját, hozzájárul a képzések fejlődéséhez, és mindenekelőtt segíti a fiatalokkal való munkát.

Az új kiadás készítésében a tapasztalt nemzetközi szerzők mellett részt vettek magyar kollégák is: Kárpátszki Viktória, a kiadvány koordinátora és Kovács Vanda  illusztrátora. 

A 2002-es kiadvány itt érhető el: 

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261344/tkit6_hungarian.pdf/ba315d49-69c6-4c40-999f-61c499211eb8 

A 2022-es átdolgozott kiadvány itt érhető el:

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/128207003/T-KIT-6-023322-GBR.pdf/5f9a09c0-e69c-93b2-0fd5-fe9fa6f421f3 

Forrás:

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-6-training-essentials 

A jelen cikkben bemutatott dokumentumelemzés a 2022. november 25-27. között Prágában megrendezett Benelux-Island-Central Cooperation (BICC) ifjúsági konferencia és szemináriumon megismert anyagok felhasználásával készült.

TOVÁBBI TARTALMAK
Ez is érdekelhet
Copyright © 2020 Erzsébet Ifjúsági Alap.
Minden jog fenntartva.
Az oldal az Európai Szociális Alap támogatásával, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében jött létre.