kezdőlap / Ifjúsági munka könyvtára

A tudástárban található szakmai anyagok, tanulmányok, kutatások a korábbi Ifjúsági Munka Könyvtára felület archívumára épülő folyamatos bővítés alatt álló ifjúsági szakirodalom gyűjtemény.

Célja, hogy a fiatalokkal dolgozó szakemberek számára elérhetővé tegye a területen keletkező ifjúságszakmai tartalmakat, ezzel is támogatva munkájukat.

 
 
Ágazati jó gyakorlatok gyűjteménye

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 „Komplex Ifjúsági Fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve” c. projekt keretében elkészítette a program során az ifjúsági ágazatban, az ifjúságügyben megismert jó gyakorlatainak gyűjteményét, mely magába foglal számos olyan gyakorlatot melyek mindegyike a fiatalokért, a fiatalokkal jött létre és a korosztály tagjainak segítését, önmegvalósítását, érvényesülését szolgálja.

 
 
"Komplex Ifjúsági Fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve" zárókiadvány

Jelen kiadványban olyan, a hét év alatt elért eredményeinkkel találkozhat a kedves Olvasó, amelyeket kiemelkedőknek gondolunk. Mérföldkövekkel, melyek hatást gyakoroltak a hazai ifjúságügyi szektor folyamataira; bízunk benne, tették mindezt pozitívan és maradandóan.

 
 
Módszertani segédlet ifjúságsegítőknek

Az ifjúságsegítő lehetősége, hogy a napi szituációkban, a közösségi térben megoldandó helyzetek kapcsán, az éves folyamatban, projektben, klubfoglalkozáson, táborban, vagy valamilyen helyi kiállásban, cselekvésben a csoport igényeit és fejlődését figyelembe véve lépésről lépésre haladva ismertesse meg a fiatalokkal az emberi jogokat. A Kompasz – Kézikönyv fiatalok emberi jogi neveléséhez kézikönyv ehhez a munkához nyújt segítséget.

 
 
Közösségi ifjúsági munka nehéz helyzetben lévő kamaszokkal

Jelen tanulmány az ifjúságügy szűkebben vett szeletét: a hazai ifjúsági közösségi munkát, és azon belül a szolgáltatókat vizsgálja online kérdőíves módszer segítségével. A megszólítottak között szerepelnek ifjúsági terek, ifjúsági házak és klubok, ifjúsági önkormányzatok, speciális ifjúsági szolgáltatások (pl. tanodák leszakadó régióban), ifjúsági felkereső munkát végző szervezetek, felekezeti, nemzetiségi ifjúsági szervezetek, valamint négy országos ifjúsági munkát végző hálózat (ISZOSZ, ISZT, NIT, GYIÖT) tagságai és az általuk elért szervezetek.

 
 
Táborszervezésről kicsit másképp! Avagy "hogyan váltam instant táborrajongóvá"?

Jelen táborszervezési tapasztalatgyűjtemény tulajdonképpen egy esettanulmányra, azaz egy – 27 éve indult és azóta minden nyáron megvalósuló – gyermek és ifjúsági táborra építve mutat be a gyakorlatban már megvalósult, kipróbált módszereket, természetesen nem állítva egy pillanatig sem, hogy ezek az egyedüli, kizárólagos hatékonyságúak, a mindentudók.

 
 
Drogprevenció az ifjúsági munkában

A fiatalok nagy többsége a drog szó hallatán kizárólag a kábítószerekre és hasonló anyagokra gondol, nem is feltételezik, hogy az otthonaikban is megtalálható alkohol, vagy dohánytermék is a drog kategóriába tartozhat. Igazi meglepetésként hat számukra, amikor megismerkednek a legális és illegális drogok fogalmával és szembesülnek azzal a ténnyel, hogy bizony a legális drogoknak is egészségkárosító hatásaik vannak.

 
 
Fókuszban a fiatalok - Ágazati és ágazatközi jó gyakorlatok gyűjteménye

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 „Komplex Ifjúsági Fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve” c. projekt keretében elkészítette a program során megismert társterületek ifjúságot célzó jó gyakorlatainak gyűjteményét, mely magába foglal számos ifjúságügyi és ágazatközi gyakorlatot a közösségépítéstől kezdve, a drogprevención keresztül az önkéntesség területéig számos témát lefedve.

 
 
Magyar Ifjúság 2012

A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatásra 2012-ben került sor a 15 és 29 közötti korosztály 8 000 fős reprezentatív mintájával.

 
 
10 kérdés az ifjúságról - Magyar ifjúság 2012

A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatás első eredményeit tartalmazza e kiadvány, melynek tartalmát 10 fontos - az ifjúság mindennapjait és a jövőre vonatkozó lehetőségeit meghatározó - téma köré rendezték. 

 
 
MOZAIK 2011 - Magyar fiatalok a Kárpát-medencében

A "MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében" című kutatás célja az volt, hogy átfogó képet készítsen és friss eredményeket adjon a határon túli magyar fiatalok anyagi és kulturális erőforrásairól, életmódjáról és értékrendszeréről, valamint szocio-demográfiai karakteréről.

 
 
Ifjúság 2008 - Gyorsjelentés

Az Ifjúság 2008 kutatás volt sorban a harmadik olyan kísérlet – a rendszerváltás folyamatának kezdete óta –, amely megpróbálja a társadalomtudomány, a szociológia eszközeivel leírni azokat a társadalmi, gazdasági átalakulásoknak (is) köszönhető változásokat és jellegzetességeket, amelyek a generációs újratermelődés folyamataiban végbemennek.  

 
 
Kézikönyv Civileknek

A civil szervezetek hatékony működését jelentősen elősegítheti egy gyakorlatias, amindennapok feladatainak megoldását ismertető kézikönyv. A jó kézikönyv mindig a polcon van, könnyen elérhető, forgatható. Tanácsokat és követhető eljárásokat tartalmaz, valamint hozzájárul a szervezeti célok sikeres megvalósításához.

 
 
KOMPASZ- Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

Egy olyan könyv magyar kiadása, amely sokak együttműködésében született. Számos európai országban alkalmazott tudást, tapasztalatok összegzését foglaljaössze, annak érdekében, hogy gyakorlati segítséget adjon azoknak, akik fiatalokkal dolgoznak együtt. Azért, hogy közösségeink magabiztosabbak, környezetünk egészségesebb, világunk jobb legyen.

 
 
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2009

Jelen elemzés elsődleges célja, hogy  a tervezéshez szolgáltasson regionális információkat közép-dunántúli ifjúsági intézményekről. Átfogó képet adjon a régió fiataljainak helyzetéről, lehetőségeiről, melyek ismeretében fejlesztési irányvonalak fogalmazhatóak meg.

 
 
A Demokrácia tanulása

Magyarország demokratikus berendezkedése számos lehetőséget kínál a közügyekben való részvételre és annak csoportos vagy akár egyéni befolyásolására; az ifjúsági munka és az ifjúsági élet egyik fő célkitűzése pedig, hogy a fiatalokat a helyi, a közösségi és a szélesebb társadalmi értelemben vett életbe, döntéshozatalba és véleménynyilvánításba bevonja. A részvétel azonban sokféle és sokrétű, különböző módokon és formákban valósul meg az egyéni szinttől a csoportos vagy közösségi szintig. Jelen kiadvány ennek a részvételnek a dél-dunántúli régió fiatal korosztályának ifjúsági érdekképviseleti szervezetekben és azokon keresztül megnyilvánuló részvételét igyekszik bemutatni.

 
 
A Családműhely program módszertára

Ezt a kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik emberekkel, fiatalokkal foglalkoznak, akik emberki közösségeket alapítanak, akik emberi együttléteket terveznek, szerveznek.. Továbbá azoknak is, akik szívesen segítenek embertársaiknak, és fejlődni szeretnének segítőiségükben.

 
 
A 80-as generáció; Pályakezdő társadalomtudósok esszékötete

A kötet célja egy körkép készítése arról, hogyan is látja saját magát ez a korosztály. Többek között a következő kérdésekre igyekszik választ adni a kötet: Kirajzolódnak-e közös pontok, meghatározó jelenségek a különböző problémák vizsgálata során? Hogyan alakulnak ki közösségek a szocializmus felbomlása után? Mi az oka a késői felnőtté válásnak?

 
 
26.000 km, avagy közösségfejlesztés Kalamáris módra

Megjelent a 26.000 kilométer, avagy ifjúsági szakmai kalandozások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című kiadvány, amely a Kalamáris Egyesület 2010 áprilisában befejeződött programját mutatja be. A kiadvány összefoglalja a programban végzett tevékenységeiket, bemutatja az ifjúsági közösségfejlesztésekben résztvevő csoportokat, a Pocoló Nomád ifjúsági szolgáltatást.

 
 
A világ az iskolában - Tanulmányok a globalizációról tanároknak

A kötet célja, hogy rövid áttekintést adjon a globalizációnak a gazdaságot, a politikát, és a társadalmi életet érintő egyes hatásairól mind a nagyvilágban, mind Magyarországon. A szerzők elsősorban arra kívánják fölhívni a figyelmet, hogy ezek a világot átszövő jelenségek, folyamatok hogyan érintik az emberek mindennapi életét itthon és a világ különböző pontjain.

 
 
A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017

A dokumentum összefoglalja mindazt, ami az önkéntesség szempontjából az utóbbi bő évtizedben történt abból a célból, hogy levonja a területen zajló történésekből adódó következtetéseket, és vázolja a következtetések nyomán fellépő stratégiai irányokat és közös feladatokat.

 
 
A közösségfejlesztés módszertára

A kiadványt a Csillagpor Alapítvány megbízásából a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség készítette. A kötet röviden összefoglalja azokat az elméleti konstrukciókat, amelyek ismerete nagyban megkönnyíti egy folyamat tervezését és sikeres lebonyolítását. Ezen kívül módszertani javaslatokat tartalmaz a gyakorlati megvalósításhoz.

 
 
A középosztály szigete

Az Oktatáskutató Intézet több éven át szociológiai kutatásokat végzett a Sziget-rendezvényeken. A kiadványba öntött eredmények igen érdekes képet tárnak elénk az ott megtalálható fiatalokról, az időközben végbement változásokról.

 
 
A gyakorlati pedagógia néhány kérdése - Iskolán kívüli nevelés

Egy elméleti bevezető tanulmány után a kiadvány sorra veszi a nevelés iskolán kívüli színtereit, legfőbb típusait, s az írók mérlegre teszik, hogy miképp, hogyan járulnak hozzá a személyiség (részleges vagy egészleges) fejlesztéséhez, a társadalomban vetélkedő-versengő értékek közti választáshoz, az önnevelés tudatosságához.

 
 
A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban

A kiadvány a sokféle kulturálódási lehetőséget biztosító fesztiválok és a kulturális fogyasztás közötti kapcsolatot mutatja be.

 
 
Amit a képzésről tudni kell - T-kit sorozat

Az Európa Tanács és az Európai Unió együttműködésében született kiadvány segítséget nyújt az ifjúsági szervezeteknek és a fiatalokkal foglalkozóknak abban, hogy pontosabban értsék a formális és nem- formális oktatás közötti különbséget és hasonlóságot, érzékenyebben válasszanak a célok függvényében a módszerek közül. Elsősorban ifjúsági és civil szervezetekkel kapcsolatos fejlesztéshez találhatók benne ismeretek, módszertanában követve az egyes képzések felépítését.

 
 
Alternatív konfliktuskezelés az ifjúsági munkában

A demokratikus társadalom működésének egyik alapvető feltétele a közösségi cselekvés és a feladatok és problémák együttműködéseken alapuló megoldása. Ugyanez az alapelvárás az egyének közötti és a közösségeken belüli konfliktusok kezelésének folyamatára is érvényes. Az alternatív konfliktuskezelési módszerek célja a konfliktusok konstruktív, részvételen alapuló megoldása és az érintett felek közötti együttműködés elősegítése.

 
 
Alattvalók vagy polgárok lesznek? - A Fiatalok aktív állapolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban

Az Aktív Állampolgárság Alapítvány azzal bízta meg a TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központot, hogy tekintse át a magyar fiatalok állampolgári attitűdjeire vonatkozó kutatási adatbázisokat, foglalja össze ezek főbb eredményeit, megállapításait. Az adatbázisok másodelemzésére épülő munkából született ez az összefoglaló.

 
 
Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl

Az iskolák amellett, hogy eltérő ismereteket oktatnak a diákok számára, a fiatalok gondolkodására és aktivitására is hatást gyakorolnak nevelői munkájukkal és napi működésükkel. A Kurt Lewin Alapítvány másfél éves kutatási, fejlesztési programjában egy kelet-magyarországi város négy középiskolájában az iskola és az aktív állampolgárság viszonyát vizsgálta.

 
 
Diákjogi Tudor

2007-ben az Országos Diákparlament ajánlása alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium olyan egyszerű, közérthető, a napi élethelyzeteket bemutató, diákjogi konfliktusokat tárgyaló elektronikus kiadvány elkészítésére kérte fel a Diákjogi Szektor szervezeteit, amely a 2010-es Országos Diákparlament témáihoz is illeszkedik, ugyanakkor önálló, ismeretbővítő szakmai anyagként is használható bárki számára a közoktatásban.

 
 
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2009

2009-ben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodája elkészítette a második Regionális Ifjúsági Helyzetelemzést abból a célból, hogy átfogó képet adjon a dél-dunántúli fiatalok helyzetéről. Az elemzésben kitérünk demográfiai, oktatási, foglalkoztatási, gazdasági-szociális, egészségügyi, közösségi illetve a szabadidőt illető adatok elemzésére.

«
1
2
3
»
Ez is érdekelhet
Copyright © 2020 Erzsébet Ifjúsági Alap.
Minden jog fenntartva.
Az oldal az Európai Szociális Alap támogatásával, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében jött létre.