kezdőlap / Ifjúsági munka könyvtára

A tudástárban található szakmai anyagok, tanulmányok, kutatások a korábbi Ifjúsági Munka Könyvtára felület archívumára épülő folyamatos bővítés alatt álló ifjúsági szakirodalom gyűjtemény.

Célja, hogy a fiatalokkal dolgozó szakemberek számára elérhetővé tegye a területen keletkező ifjúságszakmai tartalmakat, ezzel is támogatva munkájukat.

 
 
Magyar Ifjúság 2012

A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatásra 2012-ben került sor a 15 és 29 közötti korosztály 8 000 fős reprezentatív mintájával.

 
 
10 kérdés az ifjúságról - Magyar ifjúság 2012

A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatás első eredményeit tartalmazza e kiadvány, melynek tartalmát 10 fontos - az ifjúság mindennapjait és a jövőre vonatkozó lehetőségeit meghatározó - téma köré rendezték. 

 
 
MOZAIK 2011 - Magyar fiatalok a Kárpát-medencében

A "MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében" című kutatás célja az volt, hogy átfogó képet készítsen és friss eredményeket adjon a határon túli magyar fiatalok anyagi és kulturális erőforrásairól, életmódjáról és értékrendszeréről, valamint szocio-demográfiai karakteréről.

 
 
Ifjúság 2008 - Gyorsjelentés

Az Ifjúság 2008 kutatás volt sorban a harmadik olyan kísérlet – a rendszerváltás folyamatának kezdete óta –, amely megpróbálja a társadalomtudomány, a szociológia eszközeivel leírni azokat a társadalmi, gazdasági átalakulásoknak (is) köszönhető változásokat és jellegzetességeket, amelyek a generációs újratermelődés folyamataiban végbemennek.  

 
 
Kézikönyv Civileknek

A civil szervezetek hatékony működését jelentősen elősegítheti egy gyakorlatias, amindennapok feladatainak megoldását ismertető kézikönyv. A jó kézikönyv mindig a polcon van, könnyen elérhető, forgatható. Tanácsokat és követhető eljárásokat tartalmaz, valamint hozzájárul a szervezeti célok sikeres megvalósításához.

 
 
KOMPASZ- Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

Egy olyan könyv magyar kiadása, amely sokak együttműködésében született. Számos európai országban alkalmazott tudást, tapasztalatok összegzését foglaljaössze, annak érdekében, hogy gyakorlati segítséget adjon azoknak, akik fiatalokkal dolgoznak együtt. Azért, hogy közösségeink magabiztosabbak, környezetünk egészségesebb, világunk jobb legyen.

 
 
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2009

Jelen elemzés elsődleges célja, hogy  a tervezéshez szolgáltasson regionális információkat közép-dunántúli ifjúsági intézményekről. Átfogó képet adjon a régió fiataljainak helyzetéről, lehetőségeiről, melyek ismeretében fejlesztési irányvonalak fogalmazhatóak meg.

 
 
A Demokrácia tanulása

Magyarország demokratikus berendezkedése számos lehetőséget kínál a közügyekben való részvételre és annak csoportos vagy akár egyéni befolyásolására; az ifjúsági munka és az ifjúsági élet egyik fő célkitűzése pedig, hogy a fiatalokat a helyi, a közösségi és a szélesebb társadalmi értelemben vett életbe, döntéshozatalba és véleménynyilvánításba bevonja. A részvétel azonban sokféle és sokrétű, különböző módokon és formákban valósul meg az egyéni szinttől a csoportos vagy közösségi szintig. Jelen kiadvány ennek a részvételnek a dél-dunántúli régió fiatal korosztályának ifjúsági érdekképviseleti szervezetekben és azokon keresztül megnyilvánuló részvételét igyekszik bemutatni.

 
 
A Családműhely program módszertára

Ezt a kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik emberekkel, fiatalokkal foglalkoznak, akik emberki közösségeket alapítanak, akik emberi együttléteket terveznek, szerveznek.. Továbbá azoknak is, akik szívesen segítenek embertársaiknak, és fejlődni szeretnének segítőiségükben.

 
 
A 80-as generáció; Pályakezdő társadalomtudósok esszékötete

A kötet célja egy körkép készítése arról, hogyan is látja saját magát ez a korosztály. Többek között a következő kérdésekre igyekszik választ adni a kötet: Kirajzolódnak-e közös pontok, meghatározó jelenségek a különböző problémák vizsgálata során? Hogyan alakulnak ki közösségek a szocializmus felbomlása után? Mi az oka a késői felnőtté válásnak?

 
 
26.000 km, avagy közösségfejlesztés Kalamáris módra

Megjelent a 26.000 kilométer, avagy ifjúsági szakmai kalandozások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című kiadvány, amely a Kalamáris Egyesület 2010 áprilisában befejeződött programját mutatja be. A kiadvány összefoglalja a programban végzett tevékenységeiket, bemutatja az ifjúsági közösségfejlesztésekben résztvevő csoportokat, a Pocoló Nomád ifjúsági szolgáltatást.

 
 
A világ az iskolában - Tanulmányok a globalizációról tanároknak

A kötet célja, hogy rövid áttekintést adjon a globalizációnak a gazdaságot, a politikát, és a társadalmi életet érintő egyes hatásairól mind a nagyvilágban, mind Magyarországon. A szerzők elsősorban arra kívánják fölhívni a figyelmet, hogy ezek a világot átszövő jelenségek, folyamatok hogyan érintik az emberek mindennapi életét itthon és a világ különböző pontjain.

 
 
A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017

A dokumentum összefoglalja mindazt, ami az önkéntesség szempontjából az utóbbi bő évtizedben történt abból a célból, hogy levonja a területen zajló történésekből adódó következtetéseket, és vázolja a következtetések nyomán fellépő stratégiai irányokat és közös feladatokat.

 
 
A közösségfejlesztés módszertára

A kiadványt a Csillagpor Alapítvány megbízásából a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség készítette. A kötet röviden összefoglalja azokat az elméleti konstrukciókat, amelyek ismerete nagyban megkönnyíti egy folyamat tervezését és sikeres lebonyolítását. Ezen kívül módszertani javaslatokat tartalmaz a gyakorlati megvalósításhoz.

 
 
A középosztály szigete

Az Oktatáskutató Intézet több éven át szociológiai kutatásokat végzett a Sziget-rendezvényeken. A kiadványba öntött eredmények igen érdekes képet tárnak elénk az ott megtalálható fiatalokról, az időközben végbement változásokról.

 
 
A gyakorlati pedagógia néhány kérdése - Iskolán kívüli nevelés

Egy elméleti bevezető tanulmány után a kiadvány sorra veszi a nevelés iskolán kívüli színtereit, legfőbb típusait, s az írók mérlegre teszik, hogy miképp, hogyan járulnak hozzá a személyiség (részleges vagy egészleges) fejlesztéséhez, a társadalomban vetélkedő-versengő értékek közti választáshoz, az önnevelés tudatosságához.

 
 
A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban

A kiadvány a sokféle kulturálódási lehetőséget biztosító fesztiválok és a kulturális fogyasztás közötti kapcsolatot mutatja be.

 
 
Amit a képzésről tudni kell - T-kit sorozat

Az Európa Tanács és az Európai Unió együttműködésében született kiadvány segítséget nyújt az ifjúsági szervezeteknek és a fiatalokkal foglalkozóknak abban, hogy pontosabban értsék a formális és nem- formális oktatás közötti különbséget és hasonlóságot, érzékenyebben válasszanak a célok függvényében a módszerek közül. Elsősorban ifjúsági és civil szervezetekkel kapcsolatos fejlesztéshez találhatók benne ismeretek, módszertanában követve az egyes képzések felépítését.

 
 
Alternatív konfliktuskezelés az ifjúsági munkában

A demokratikus társadalom működésének egyik alapvető feltétele a közösségi cselekvés és a feladatok és problémák együttműködéseken alapuló megoldása. Ugyanez az alapelvárás az egyének közötti és a közösségeken belüli konfliktusok kezelésének folyamatára is érvényes. Az alternatív konfliktuskezelési módszerek célja a konfliktusok konstruktív, részvételen alapuló megoldása és az érintett felek közötti együttműködés elősegítése.

 
 
Alattvalók vagy polgárok lesznek? - A Fiatalok aktív állapolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban

Az Aktív Állampolgárság Alapítvány azzal bízta meg a TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központot, hogy tekintse át a magyar fiatalok állampolgári attitűdjeire vonatkozó kutatási adatbázisokat, foglalja össze ezek főbb eredményeit, megállapításait. Az adatbázisok másodelemzésére épülő munkából született ez az összefoglaló.

 
 
Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl

Az iskolák amellett, hogy eltérő ismereteket oktatnak a diákok számára, a fiatalok gondolkodására és aktivitására is hatást gyakorolnak nevelői munkájukkal és napi működésükkel. A Kurt Lewin Alapítvány másfél éves kutatási, fejlesztési programjában egy kelet-magyarországi város négy középiskolájában az iskola és az aktív állampolgárság viszonyát vizsgálta.

 
 
Diákjogi Tudor

2007-ben az Országos Diákparlament ajánlása alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium olyan egyszerű, közérthető, a napi élethelyzeteket bemutató, diákjogi konfliktusokat tárgyaló elektronikus kiadvány elkészítésére kérte fel a Diákjogi Szektor szervezeteit, amely a 2010-es Országos Diákparlament témáihoz is illeszkedik, ugyanakkor önálló, ismeretbővítő szakmai anyagként is használható bárki számára a közoktatásban.

 
 
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2009

2009-ben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodája elkészítette a második Regionális Ifjúsági Helyzetelemzést abból a célból, hogy átfogó képet adjon a dél-dunántúli fiatalok helyzetéről. Az elemzésben kitérünk demográfiai, oktatási, foglalkoztatási, gazdasági-szociális, egészségügyi, közösségi illetve a szabadidőt illető adatok elemzésére.

 
 
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2009

Tanulmányunkkal nem titkoltan az is célunk, hogy megvitatásával apropót szolgáltassunk különböző ifjúsági-, és társ ágazatbeli szakértőknek, döntéshozóknak és maguknak a korosztály képviselőinek közös szakmai beszélgetésekre, vitákra. Ennek érdekében a megjelenést követően több szakmai műhelyt szervezünk a korosztállyal kapcsolatos problémák, lehetőségek megvitatására a személyes találkozást és a virtuális tér adta lehetőségeket egyaránt kihasználva. 

 
 
Civil projektmenedzsment

A Civil Projektmenedzsment című kiadvány kifejezetten a civil szférát célozza meg, alapozó, bevezető szándékkal szól azoknak, akik egyesületükben, alapítványukban, helyi szervezetükben akarnak egy egyszerű civil projektet megvalósítani sikeresen, átgondoltan, megfelelően dokumentáltan. A szerző nem pályázatírói kézikönyvet, tudományos művet kívánt készíteni. Inkább az hajtott alkotás közben, hogy olyan hiánypótló kiadvány készüljön a civil szervezetek számára, amely valóban gyakorlati segítséget nyújt munkájukhoz.

 
 
Civil kurázsi - ifjúsági munka az Észak-alföldi Régióban

Elsősorban a civil szervezetek, az ifjúsági szervezetek, ifjúsági közösségek illetve ifjúságbarát önkormányzatok áldozatos, kitartó munkájának bemutatásán keresztül világít rá a kiadvány, hogy az ifjúsági munka társadalmi jelentősége miben rejlik, és milyen színfoltjai vannak az Észak-alföldi régiónak. Az ifjúsági fesztiválok, ifjúsági szálláshelyek is helyet kapnak a kiadványban.

 
 
Az ifjúságsegítés módszertára

A kiadványt a Csillagpor Alapítvány megbízásából a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség készítette. A kötet a következő nagyobb fejezetekre bomlik: szocializációs cselekvések, a segítőiség általános alapelvei és szabályai, ifjúságsegítés, a segítői beszélgetés, az ifjúságsegítés módszerei, a segítői lét kihívásai.

 
 
Az ifjúsági szolgáltatások tipológiája és működési jellemzőik Magyarországon

A szerzők kutatási projrktjének célja az ifjúsági szolgáltatások fenntarthatóságra és fejlesztésre vonatkozó analízis készítése magyarországon, különös tekintettel a 2007-2013 közötti időszak várható ifjúsági forrásfelvéterére.

 
 
Az ifjúság és az Európai Unió

A kiadvány ízelítőt ad a fiatalokat érintõ 2002-ben meglévő európai uniós programjaiból, akcióiból és lehetõségeibõl. Emellett a kiadványban a 2000-es évek elején meghatátorozott európai oktatási célkitűzéseket is megismerhetjük.

 
 
Az Európai Bizottság fehér könyve - Új lendulet Európa fiataljai számára

Az európai szintű kormányzás új formáinak kialakulását előmozdító elképzelések eredményeképpen az Európai Bizottság 2001-ben elhatározta, hogy az ifjúságpolitikáról Fehér Könyvet jelentet meg, illetve ennek érdekében széles körű konzultációt indít el. A konzultációs folyamat, az ifjúsági terület valamennyi szereplője – fiatalok, ifjúsági szervezetek képviselői, kutatók, közalkalmazottak és döntéshozók – közötti párbeszéd és eszmecsere eredményeképpen számos javaslat fogalmazódott meg különböző témakörökben.

«
1
2
3
»
Copyright © 2020 Erzsébet Ifjúsági Alap.
Minden jog fenntartva.
Az oldal az Európai Szociális Alap támogatásával, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében jött létre.