kezdőlap / YouthInfoComp - Ifjúságtájékoztatási munkatársak kompetencia keretprogramja
YouthInfoComp - Ifjúságtájékoztatási munkatársak kompetencia keretprogramja
2022. június 20. hétfő

2019-ben két európai ifjúsági információs és mobilitási hálózat, az Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Ügynökség (ERYICA) és az Eurodesk összefogott, hogy irányelvek összeállításával erősítse meg az ifjúsági információszolgáltató szakmát. Így jött létre a YouthInfoComp (Youth Information Worker Competence Framework – ifjúsági információszolgáltató munkatársak kompetencia keretprogramja), egy keretprogram, amelynek célja, hogy az ifjúsági információszolgáltatásban dolgozó szakemberek, önkéntesek és fiatalok munkáját segítse.

A YouthInfoComp nem egy kötelező érvényű előírás, amit szigorú keretek között be kell tartani. Sokkal inkább egy referencia-anyag, ami összefoglalja az ifjúsági információszolgáltatásban tevékenykedők számára alapvetően szükséges kompetenciákat. Irányelvei rugalmasan alkalmazhatók a különböző nemzeti, regionális és helyi körülményekhez, hogy a szakmai szervezetek és tömörülések munkájához alapot biztosítson. A keretprogram az európai ifjúságszakmában érintett szervezetek, dolgozók és fiatalok együttműködésében jött létre, és összhangban van az az európai ifjúsági információs charta (European Youth Information Charter) és az Eurodesk célkitűzéseivel.

A YouthInfoComp projekt partnerei, az Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Ügynökség (ERYICA) és az Eurodesk 1986, illetve 1990 óta számos európai országban és régióban dolgoznak az ifjúsági munka egész Európában történő kiterjesztésén, az együttműködések fejlesztésén és az európai információs charta irányelveinek szem előtt tartásán. A két szervezet az Európa Tanáccsal, az Európai Bizottsággal és az UNESCO-val is kooperál.

A YouthInfoComp első részében (Youth Information Work in Europe – ifjúsági információszolgáltatási tevékenység Európában) összefoglalja az ifjúsági információszolgáltató szakma célját és az abban tevékeny résztvevők céljait. Annak érdekében, hogy a fiatalok tájékozódni tudjanak a lehetőségeikről és élni is tudjanak azokkal, a dolgozóknak lépést kell tartani a változó körülményekkel és igényekkel. Céljuk, hogy minden fiatal számára hozzáférhető legyen a szolgáltatások széles skálája: tájékoztatás, tanácsadás, támogatás, coaching, képzések, kapcsolatépítés, illetve az indokolt szakellátásokra való beutalás. A megfelelő tájékoztatás, a szolgáltatások elérhetővé tétele, a fiatalok bevonása és érdeklődésének felkeltése online és személyes programok által önálló, döntésképes és proaktív ifjúság nevelését teszi lehetővé.

A témakörök rendkívül változatosak, és reflektálnak az adott csoport igényeire:

 • oktatás és képzés
 • foglalkoztatás
 • szabadidő
 • nemzetközi mobilitás
 • önkéntesség
 • állampolgári aktivitás és részvétel
 • egészség és jóllét
 • média-és információs kultúra
 • vállalkozás
 • nemek közötti egyenlőség és nemi identitás
 • lakhatás
 • szexualitás és intimitás
 • családi és baráti kapcsolatok
 • jogi tanácsadás
 • joggyakorlás
 • védelem bántalmazás esetén
 • hátrányos helyzetű fiatalok támogatása
 • bevándorlók és menekültek támogatása
 • fogyatékkal élő fiatalok integrációja
 • online biztonság
 • ifjúsági szállások és ellátás
 • közlekedésbiztonság
 • pénzügyi ismeretek

Az ifjúság támogatásának megvalósítása Európában három fő pillér köré épül:

 • ifjúsági szervezetek
 • Open Youth Work
 • információs szolgáltatások

Ezek olyan nem kereskedelmi szolgáltatások, melyek célja a fiatalok legszélesebb rétegeit bevonni az együttműködésbe. Bár a körülmények változóak, bizonyos elemek mindenütt azonosak:

 • nemzetközi együttműködés a tudás megosztására
 • kommunikáció a tudatosság és az elérés növelésére
 • online szolgáltatások a szélesebb hozzáférhetőségért
 • megvalósítás és a hatékonyság monitorozása
 • szervezeti modell nemzeti koordinátorokkal, regionális hálózatokkal és résztvevőkkel
 • kompetenciák

Egyes országokban az ifjúsági információszolgáltatás nem különül el az ifjúságpolitikán belül és a jogszabályokban, ami hátrányt jelenthet ennek a szakterületnek. Európa más területein az ifjúsági információszolgáltatás az ifjúságpolitika szerves része, így részét képezheti a releváns stratégiáknak, és jogi szabályozást is kaphat. Van, ahol az ifjúsági szervezetek és az ifjúsági munka mellett a tájékoztatás az ifjúságpolitika harmadik pillére, így jelentős szerepet kap annak formálásában és megvalósításában is.

Ennek megfelelően a nemzeti kormányok viszonya az ifjúságpolitikához igen változatos, a koordináció különböző szintjei és eszközei jelennek meg az egyes államokban.

A YouthInfoComp második része vázolja az ifjúsági információszolgáltatáskompetenciaterületeit, illetve megnevezi és röviden leírja a szükséges kompetenciákat; leírja a tanulási eredményeket és a fejlődés szintjeit; és végül, hogy milyen területeken lehet eredményes a keretmunka használata.

A keretmunka vázát három fő kompetenciaterület adja, melyek mindegyike négy, összesen 12 kompetenciát foglal magába:

A1: a fiatalok támogatása és bevonása:

 • C1 tudásépítés
 • C2 szükségletek meghatározása
 • C3 információ felhasználása
 • C4 opciók kidolgozása

A2: a minőségi szolgáltatások:

 • C5 világkép és értékek megőrzése
 • C6 tanulás és fejlődés erősítése
 • C7 inklúzió támogatása
 • C8 diszkréció

A3: kommunikáció és szolgáltatás nyújtása:

 • C9 kapcsolatépítés
 • C10 hatékony kommunikáció
 • C11 együttműködés és hálózat
 • C12 segítségnyújtás

A tanulási eredmények három terminussal fejezhetők ki: tudás („Értem, hogy…”); készségek („Képes vagyok rá…”); és attitűd („Úgy gondolom, hogy…”). A YouthInfoComp a fejlődés szintjeit szélesebb értelemben jellemzi. Ezek a szintek a következők: „alapvető ismeretek” a szakmába frissen érkezetteké; „operatív képességek” azoké a munkatársaké, akik már megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek; a „felhatalmazó”, amely a tudását és tapasztalatait továbbadni képes szakemberek szintje; és a „változtatásra képes”, vagyis akiknek a kapacitása a szakma és az ifjúságpolitika érdemi formálására is megvan. Ezek a meghatározások ajánlás jellegűek, amelyeket az egyén vagy a foglalkoztató célul tűzhet ki, és szükség esetén részletesen kidolgozhatja az egyedi fejlődési szempontjait.

Az InfoYouthComp számtalan hasznos támpontot nyújt az ifjúsági információszolgáltató munkatársnak a saját szerepe a megértésében, kompetenciáinak és hiányosságainak ifjúsági információszolgáltató és fejlesztésében, valamint célok kitűzésében. Ifjúságtájékoztatási szervezetek hasznát vehetik többek között a szervezetük láthatóságának növelésére; a munkaerőállomány bővítésére; az ifjúságpolitikában való érdemi szerepvállalás erősítésére és a munkatársak képzésére.

Az eredeti angol nyelvű tanulmány ide kattintva elérhető.

TOVÁBBI TARTALMAK
Ez is érdekelhet
Copyright © 2020 Erzsébet Ifjúsági Alap.
Minden jog fenntartva.
Az oldal az Európai Szociális Alap támogatásával, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében jött létre.